Vytauto Mačernio „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“