Vytauto V. Landsbergio knygos

Vytauto V. Landsbergio knygos

Vytautas V. Landsbergis - garsus poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius, bei rašytojas. Didžioji dalis Vytauto V. Landsbergio knygų yra skirtos būtent vaikams. Vytauto V. Landsbergis tiek eiliuotuose, tiek prozos kūriniuose sudeda gražiausias ir giliausias mintis taip, jog jas būtų įdomu skaityti ir vaikams, ir suaugusiesiems, o nuotaikingos absurdo pasakos, nesąmonių ir kalambūrų stiliumi parašyti pasakojimai tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tokie paprasti.

Daugiau

Vytauto V. Landsbergio knygos

Pūkis ir Pūkutis (2020 m.)

Naujausias pasakojimas apie lapiuką Pūkį.

Žalčių karalienė (2018 m.)

Knygoje autoriu perkelia populiarią lietuvių liaudies pasaką į realų XX amžiaus gyvenimą Lietuvoje pokariu.

Žolių kambarys (2018)

Vytauto V. Landsbergio eilėraščių rinktinė.

Suvaikėjusios pjesės (2018 m.)

Knygoje dramaturginio teksto forma pateiktos septynios istorijos, puikiai tinkančios vaikiškiems spektakliams.

Pūkis karalius (2018 m.)

Pasakų serijos apie lapiuko Pūkio nuotykių tęsinys.

Iš gyvenimo laumių (2017 m.)

Knyga šiek tiek vyresniems skaitytojams, atskleidžianti lietuviškų pasakų paraleles su šiandieniniu gyvenimu.

Birutė – skruzdžių generolė (2015 m.)

Antroji knyga apie Šimonių girios skruzdę Birutę.

Skruzdėlytė Birutė (2015 m.)

Pasakų knyga apie skruzdėlytę Birutę, patekusią į audrą.

Briedis Eugenijus Uogieninas (2015 m.)

Vytauto V. Landsbergio pasakų knyga apie meilės trikampius ir keturkampius, pančiojančius beveik visus Labanoro girios gyventojus.

Rudnosiuko istorijos 2 (2015 m.)

Nuotaikingų istorijų ir pokštų kupina knyga apie Rudnosiuko nuotykius po pasaulio pabaigos.

Pūkis ir dantukai (2015 m.)

Penktoji knyga apie lapiuką pūkį.

Pūkis ir baidyklė (2015 m.)

Ketvirtoji knyga apie lapiuko Pūkio nuotykius.

Tinginių pasakos (2014 m.)

Vytauto V. Landsbergio knyga, kurioje pasakojama kaip tinginys Albinas keliavo į Tinginėlių kaimą.

Gediminas ir keturi seneliai (2014 m.)

Pasakojimas apie berniuką Gediminą, kuris kartą netikėtai susilaukė keturių ypatingų senelių.

Pūkis ir šarka (2014 m.)

Vytauto V. Landsbergio knygų apie lapiuką Pūkį serijos tęsinys.

Kieno liežuvis ilgesnis? (2014 m.)

Antrasis pasakojimas apie lapiuką Pūkį.

Angelų pasakos (2014 m.)

Pasakų knyga apie arkangelus Mykolą ir Gabrielių, kurie seka pasakas, virstančias tikrove žemėje.

Kiaušinių pasakos (2014 m.)

Vytauto V. Landsbergio eiliuotų pasakų knyga.

Dominykas dvasių karalystėje (2014 m.)

Arklio Dominyko nuotykiai anapusiniame pasaulyje.

Stebuklingas Dominyko brangakmenis (2014 m.)

Detektyvinis pasakojimas apie Arklio Dominyko mylimosios rugiagėlės amžinai šildantį brangakmenį

Rudnosiuko istorijos (2014 m.)

Trumpų pasakojimų ir anekdotų knyga apie keturis Rudnosiuko gyvenimo epizodus.

Kaip pelytė Zita pasaulį išgelbėjo (2013 m.)

Pasakojimo apie pelytę Zitą tęsinys.

Iš kur atsirado Pūkis (2013 m.)

Pasakojimas, iš kur atsirado Lapiukas Pūkis.

Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes (2013 m.)

Antroji Vytauto V. Landsbergio knyga apie arklį Dominyką, įsimylėjusį šiek tiek išpuikusią rugiagėlę

Anupro kupros (2013 m.)

Mitologinis detektyvas apie keturiolikmetės mergaitės Miglės ir užkerėto vikingo Anupro nuotykius.

Obuolių pasakos ir kriaušių (2013 m.)

Dviejų dalių pasakų knyga.

Varlė bunkeryje (2013 m.)

Apysaka apie apie dvylikametį Adomą, kurį dirbti į Airiją išvykę tėvai, palieka tetai atokiame Dzūkijos kaimelyje.

Kaip pelytė Zita žmogumi pavirto (2013 m.)

Trečioji Vytauto V. Landsbergio knyga apie pelytę Zitą.

Žuveliukas. Undinas (2012 m.)

Pasaka vaikams apie didvyrį Undiną.

Arklio Dominyko meilė (2012 m.)

Pasaka apie arklį Dominyką, įsimylėjusį truputį išpuikusią rugiagėlę.

Erelio sakmė (2012 m.)

Nuotykinė apysaka teleportuojanti skaitytoją į kunigaikščio Gedimino ir krivių krivaičio Lizdeikos laikus.

Berniukas ir žuvėdros (2012 m.)

Psichoterapinė knyga apie skyrybas, sunkias ligas, Sibiro tremtį ir mirtį.

Pasaka apie Dievo vaikelį (2011 m.)

pasaka apie kelionę keturių gyvuliukų, ieškančių gimusio Dievo vaikelio.

Kiškis Pranciškus be abejo (2011 m.)

Pasakų knygos Kiškis Pranciškus tęsinys.

Milžinas Antanas (2011 m.)

Pasaka apie mergaitę Birutę ir jos draugą gerąjį milžiną Antaną.

Kaip Zita išgelbėjo mamytę (2011 m.)

Eiliuotos pasakos apie pelytę Zitą tęsinys.

Kaip Zitutė mišką tvarkė (2011 m.)

Eiliuota pasaka apie pelytę Zitą ir kaip su draugais ji tvarkė mišką.

Istorija apie Lietuvą (2010 m.)

Antologija, kurioje pristatomi devyniolikos autorių sukurti originalūs literatūros kūriniai.

Persikūnijimas (2010 m.)

Šeštoji Vytauto V. Landsbergio eilėraščių knyga.

Trys pjesės (2009 m.)

Trys dramos kūriniai – „Daktaras ir Mangaryta“, „Vilis“ ir „Bunkeris“ – paremti dokumentine medžiaga.

Pranciškus ir jo senelis Palemonas (2009 m.)

Pasakų knygos Kiškis Pranciškus tęsinys.

Baltoji knyga (2008 m.)

Vytauto V. Landsbergio knyga, sudaryta Baltosios anketos pagrindu. Knygoje kultūros žmonės kalba apie šiandienos Lietuvos problemas, ir ateities perspektyvas, svarstoma Lietuvos švietimo ir kultūros ateitis.

Kiškis Pranciškus (2007 m.)

Tai pasaka apie išdykusį kiškį Pranciškų Piškį, kuris rytą nubunda urvelyje paliktas vienas tėvų, kurie išėjo mėlyniauti.

Debesys panašūs į žmones (2007 m.)

Tai penktoji Vytauto V. Landsbergio poezijos knyga, kurioje svarstomos sąsajos tarp žmogaus ir Dievo, žmogaus ir gamtos, žmogaus ir jo tėvynės.

Šisbeitas (2007 m.)

Vytauto V. Landsbergio esė knygoje sudėti įdomiausi 1999–2006 metų žurnalistinės jo veiklos pavyzdžiai. Knygoje autorius kalba apie visuomenines ir dvasines Lietuvos problemas, kūrybinio įkvėpimo paslaptis.

Briedis Eugenijus (2007 m.)

Ši pasakų knygelė lyg meilės situacijų enciklopedija, kurioje aprašyta briedžio Eugenijaus, lakštingalos Izabelės ir lydekos Ifigenijos aistringai santykiai.

Julijos sapnai (2005 m.)

Tai pasakų knyga apie apie mergaitę Juliją, sapnuose keliaujančią per skirtingus pasaulius: apvalųjį, kampuotą, raudoną bei atvirkščią.

Žuveliukas (2005 m.)

Eiliuota pasakėčia vaikams apie berniuką vardu Žuveliukas. Knygoje lengvu ir žaismingu stiliumi pasakojama apie žvejybos ypatumus, žvejų svajones ir slieko kančias.

Lunatikų dainos (2004 m.)

Vytauto V. Landsbergio eilėraščių knyga.

Tik sapnininkas (2000 m.)

Eilėraščių rinkinys.

Pasakos-nepasakos (1995 m.)

Vytauto V. Landsbergio eilėraščių rinkinys vaikams.

Pasakojimai apie namus (1992 m.)

Vytauto V. Landsbergio eilėraščių rinkinys.

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.