Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 12 17

Simonas Bendžius

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

6 min.

Startuoja naujoji VDU Katalikų teologijos fakulteto interneto svetainė

VDU Katalikų teologijos fakulteto logotipas. VDU KTF iliustracija

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas – bendruomenė, kurioje studijuoja ir auga būsimieji teologai, pedagogai, dvasininkai ir kiti aktyvūs Bažnyčios nariai. Įstaiga, kurioje vykdomi rimti moksliniai tyrimai – ir kartu gimsta įvairios linksmos idėjos. Kitaip sakant – unikali intelektualinė katalikiška erdvė. Kurią nuo šiol bus galima dar geriau pažinti.

Minint 30-ies metų atkūrimo sukaktį, šią savaitę pradėjo veikti naujoji fakulteto interneto svetainė – teologija.org – skirta tiek bendruomenės poreikiams, tiek ir plačiajai visuomenei.

„Jausmas iš tiesų šventiškas. Juokaujame, jog susikūrėme sau erdvę, kurioje galėsime legaliai susitikti be kaukių ir nesilaikydami atstumo“, – sako Giedrė Barčkutė, VDU KTF projektų vadovė, interneto svetainės projekto rengėja. Pašnekovė „Bernardinams“ pasakoja apie šio projekto idėją, naujosios svetainės privalumus ir tikslus.

Kodėl ir kaip kilo poreikis atnaujinti VDU KTF interneto svetainę?

Pirmiausia kilo poreikis pasižiūrėti visuminiu žvilgsniu į patį fakultetą: kur esame, kur link keliaujame, ar keliame sau tikslus, kurie pranoksta „einamuosius reikalus“?

Pastaruosius kelerius metus praleidau dirbdama Jungtinėje Karalystėje – prieš tai dirbau fakultete projektų ir studentų sielovados koordinatore. Išvykimas leido truputį atsitraukti, sukaupti naujos vertingos patirties. Taip pat pernai fakultetas inicijavo Lietuvos katalikų akademikų diskusiją, šiemet atlikome poreikių ir galimybių tyrimą, kalbėjomės apie Bažnyčios poreikius su kunigais, katalikiškų organizacijų atstovais.

Manau, tam, kad svarbūs dalykai įvyktų, vis dėlto reikalingi tam tikri įrankiai, struktūra. Pavyzdžiui, kad ir tokie elementarūs dalykai, kaip fakulteto absolventų pakvietimas į jiems skirtą renginį: iki šiol tiesiog siųsdavome tokius kvietimus paprastu el. paštu. Kadangi absolventų daug, „Google“ palaiko tave įtartinu šlamšto siuntėju ir apriboja laiškų siuntimą. Tada siunti tuos laiškus po truputį visą savaitę – ir daug panašių pavyzdžių. O kai pjūtis didelė ir darbininkų maža, supranti, jog nebegali blaškytis po tą didelį lauką su senoviniu dalgiu. Reikalingas kombainas (šypsosi). Tad tokį „kombainą“ ir pabandėme sukurti.

Giedrė Barčkutė. Asmeninio archyvo nuotrauka

Viena vertus, norime turėti įrankį, kuris leidžia greičiau atlikti tam tikrus darbus, geriau komunikuoti. Kita vertus, siekiame, kad ši svetainė taptų virtualia erdve susitikimams ir bendradarbiauti: su studentais, absolventais, fakulteto bendradarbiais ir svečiais.

Taip sutapo, kad svetainę paleidžiame itin keistu metu: šiandien Lietuva, įvedus papildomus ribojimus, tarsi užsidaro, o mes – atsidarome. Juokaujame, jog susikūrėme sau erdvę, kurioje galėsime legaliai susitikti be kaukių ir nesilaikydami atstumo. Jausmas iš tiesų šventiškas. Tikiuosi, kad tokia virtuali susitikimų erdvė padės palaikyti bendruomeniškumo dvasią šiuo nelengvu metu.

Kuo naujoji interneto svetainė skiriasi nuo senosios? Kuo ji gali būti naudinga studentams ir absolventams, o kuo – plačiajai visuomenei?

Gal pradėsiu nuo plačiosios visuomenės. Kai dar nebuvo viruso, ieškodama laisvalaikio pasiūlymų savaitgaliams dažnai pasinaudodavau tokiomis platformomis kaip „Kas vyksta“ ar „Miesto žirafos“. Buvau apstulbinta, kad, be tradicinių parodų, spektaklių ar koncertų, egzistuoja didžiulė įvairių „dvasingumų“ ir „terapijų“ pasiūla! O jei ši pasiūla egzistuoja, vadinasi, žmonės ieško, ilgisi dvasinių dalykų. Beje, dar neseniai mačiau internete kvietimą pasidaryti advento vainiką su Natalija Bunke ir „Moki-veži“. Tai va.

Norime pasiūlyti kokybišką krikščionišką alternatyvą – mūsų dėstytojų ir bendradarbių parengtas paskaitas, kultūrines programas. Manau, kad būdami ir universiteto, ir Bažnyčios dalimi turime puikią galimybę megzti protingą dialogą. Šiuos pasiūlymus bus galima rasti svetainėje. Dalis jų bus skirta ir katalikiškai auditorijai: parapijų bendruomenėms, kunigams, mokytojams. Galbūt parapijos maldos grupė sumanys pakviesti pas save fakulteto dėstytoją Šventojo Rašto įvado kursui arba kurio nors dekanato kunigai nuspręs pagilinti komunikavimo įgūdžius.

Kalbant apie komunikavimą, fakultetas pagal savo išgales nori prisidėti ir prie kokybiškesnės Bažnyčios komunikacijos svarbiais katalikiškos doktrinos ir tikėjimo gyvenimo klausimais bei atsakyti į žurnalistų užklausas. Ši svetainė turėtų padėti žiniasklaidos atstovams greičiau rasti atitinkamų sričių ekspertus.

Svetainėje skelbsime informaciją ir apie vykdomas iniciatyvas, projektus, publikuosime dėstytojų straipsnius, įdomesnius studentų baigiamuosius darbus. Kviečiame mūsų absolventus prenumeruoti specialiai jiems skirtą naujienlaiškį – norime palaikyti ryšį, pakviesti į renginius. Svetainės „atidarymo“ proga pirmuosius lankytojus pasitiks virtuali nuotraukų paroda, skirta atkurtojo Teologijos fakulteto 30-mečiui. Apsilankiusieji greičiausiai išvys mielų pažįstamų veidų.

VDU Katalikų teologijos fakultetas. VDU KFT nuotrauka

Viena iš Jūsų projekto naujovių (ir galimybių prisidėti prie Jūsų bendruomenės) – mentorystės programa. Kuo ji ypatinga?

Lietuva yra nedidelis kraštas, o katalikų bendruomenė joje – dar mažesnė. Tai reiškia, kad turime galimybę be vargo sužiūrėti „visus kampus“: kas mūsų bendruomenei šiuo metu reikalinga, kokias jos gyvenimo sritis reikia stiprinti ir t. t. Mentorystė yra būdas šiuos poreikius atliepti ir fakultetui tikslingiau ruošti būsimus specialistus, ugdant individualias kompetencijas. Studentų motyvacija taip pat auga, kai jie pamato platesnių veikimo Bažnyčioje galimybių.

Mentoriais kviečiame tapti įvairių sričių atstovus, kurie kaip tik tas galimybes ir gali parodyti. Kartu dalyvavimas mentorystės programoje yra proga skonėtis pačiomis studijomis, su mentoriaus pagalba atrandant ir gilinantis į rūpimas ar mažiau pažintas sritis. Tai ir galimybė iškelti klausimų, kuriuos ne visada spėjame užduoti auditorijoje, ir gauti skaitinių iš mentoriaus „slaptos bibliotekos“. Ypač šiuo metu, kai studijavimas vyksta tik nuotoliniu būdu, bendravimas su mentoriumi gali suteikti studijoms asmeniškumo, prasmės ir įkvėpimo.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Prieš tai užsiminėte apie Bažnyčios komunikaciją. Tenka girdėti kritikos VDU KTF atžvilgiu – kad ten dirba nemažai dėstytojų, profesionalių teologų, tačiau jų viešojoje erdvėje praktiškai nesigirdi – išskyrus fakulteto dekaną diak. Beną Ulevičių (šypsausi). Gal su naująja interneto svetaine šitas reikalas irgi „pajudės“?

Na, reiktų suskaičiuoti, kiek pas mus iš tiesų tų teologų yra. Veikiausiai ne tiek ir daug. Dalis dėstytojų yra kunigai, tarnaujantys parapijose, o fakultete dėstantys vieną ar du dalykus. Kai kuriems fakultete dirbantiems pasauliečiams dėstymas yra ne pagrindinė, o viena iš profesinių veiklų. Be abejo, dėstytojai praktikai yra didelė dovana fakultetui, bet, kita vertus, nekeista, kad viešojoje erdvėje juos matome rečiau arba – kituose kontekstuose. Naujoji svetainė iš tiesų siekia šį poreikį atliepti ir mūsų mažiau matomus ar girdimus dėstytojus pakviesti plačiau dalintis savo tyrinėjamų sričių atradimais.

Manau, būtų labai patogu, jei būtų įmanoma klonuoti Beną – Bažnyčios gyvenimas kaip matant sužydėtų (šypsosi). Tačiau visgi mano svajonė yra, kad į fakultetą ateitų studijuoti nauja intelektualaus jaunimo karta. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę į fakultetą plūstelėjo būrys iš tiesų išskirtinių asmenybių: iš šio būrio šiandien turime mokslininkų, visuomenininkų, vyskupų. Lietuvai ir Bažnyčiai šiandien reikia naujos idealizmo bangos.

VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas diak. Benas Ulevičius. Remigijaus Ščerbausko nuotrauka

Naująją interneto svetainę „Bernardinams“ taip pat pristato VDU KTF dekanas diak. doc. dr. Benas Ulevičius:  

„Labai džiaugiuosi šia naująja fakulteto iniciatyvų ir bendradarbiavimo svetaine. Svetainės projektas brendo net kelis metus. Noriu labai padėkoti projekto kūrybiniam varikliui – fakulteto absolventei Giedrei Barčkutei, fakulteto bendradarbiams ir dėstytojams, su kuriais kūrėme ir vystėme šią idėją ir su kuriais bendradarbiausime ateityje.

Naujoji svetainė atliks specialų uždavinį. Fakultetui tenka didelę dalį energijos ir dėmesio skirti formaliems studijų ir akademinės veiklos administravimo procesams. Kartais tų procesų tiek daug, jog per juos sunku pastebėti tai, kas šiame fakultete svarbiausia – gyvą tikėjimo ir studijų bendruomenę. Fakulteto dėstytojai ir studentai visų pirma – idėjiniai žmonės, patraukti tikėjimo perspektyvos. Jie pasirinko fakultetą ne dėl akademinių „antpečių“, diplomų, gerai apmokamo darbo perspektyvų, bet dėl slėpinio, gyvenimą keičiančio prisilietimo prie gilesnio tikrovės suvokimo. Šie žmonės unikalūs, įdomūs, nevienodi, turtingi daugeriopa akademinės ir pastoracinės veiklos patirtimi. Dažniausiai jie darbuojasi ne vien fakultete, bet ir visa širdimi dalyvauja kokiose nors svarbiose socialinės ar visuomeninės veiklos akcijose, bendruomenėse. Deja, dažniausiai jų veikla lieka nepastebėta, pirmuose žiniasklaidos puslapiuose fakultetą atpažįstame tik iš kelių veidų.

Dar dažniau lieka nežinoma, kad vienas ar kitas svarbus visuomenės ar Bažnyčios veikėjas yra Katalikų teologijos fakulteto alumnas, dėstytojas arba bendradarbis. Pvz., nedaugelis žino, kad Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai ir žurnalo „Artuma“ vyriausias redaktorius diak. lic. Darius Chmieliauskas, LVI valdybos narys dr. Vygantas Malinauskas, biblistai kun. Algirdas Akelaitis ir kun. Mozė Mitkevičius, radijo laidų vedėja filosofė dr. Bronė Gudaitytė, milžinišką pastoracijos ir evangelizacijos veiklos organizavimo patirtį turinti Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, žymi TV laidų prodiuserė dr. Justė Milušauskienė, bernardinai.lt bendradarbiai publicistai dr. Valdas Kilpys, Gabrielius E. Klimenka ir kt. yra Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai. O jei vardytume įžymesnius fakulteto alumnus, pradedant ganytojais dr. Kęstučiu Kėvalu, dr. Algirdu Jurevičium ir tęsiant nepaprastai dideliu būriu svarbiausių katalikiškų institucijų ir bendruomenių vadovų ir darbuotojų, sąrašas išsitęstų beveik iki begalybės.

Štai kodėl naujoji svetainė svarbi. Joje išvysite veidus, susipažinsite artimiau su fakulteto ekspertais ir bendradarbiais, sužinosite, kokiomis dovanomis fakultetas gali pasidalinti greta formalių studijų programų. Ypač kviečiame apsilankyti fakulteto alumnus. Iki šiol su daugeliu jų palaikėme neformalius ryšius katalikiškos veiklos aplinkoje. Norime šį bendravimą pakelti į naują lygį. Taip pat didesnes pastangas sutelkėme į mentorystės programą studentams. Labai svarbu Lietuvoje brandinti naują katalikų švietėjų ir veikėjų kartą. Mūsų ryšiai ir įdirbis leidžia pasiūlyti gabiems ir motyvuotiems studentams katalikų profesionalų teikiamą asmeninį palydėjimą. Iš tikrųjų kruopščiai rinkomės, kurias veiklos sritis norime artimiausiu metu gilinti, plėtoti. Manau, pasirinkome gerą kryptį, kuri atvers naujas duris į kūrybingą bendradarbiavimą.“

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite