Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2022 12 30

Popiežius Pranciškus

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šventoji Šeima, sukrečianti istoriją savo naujumu

Caravaggio, „Šventoji Šeima su Jonu Krikštytoju“ (1606 m.). Wikipedia.org nuotrauka

Minėdami Šventosios Šeimos: Jėzaus, Marijos ir Juozapo šventę, atsiverskime keletą popiežiaus Pranciškaus dokumento „Amoris Laetitia“ puslapių, nušviečiančių šios dienos prasmę.

„Jėzus, visa sutaikinęs savyje, santuokai ir šeimai grąžino pradinę formą (plg. Mt 10, 1–12). Kristus santuoką ir šeimą atpirko (plg. Ef 5, 21–32) ir atkūrė pagal Švenčiausiosios Trejybės paveikslą, pagal slėpinį, iš kurio kyla bet kuri meilė.

Šeimos Evangelija reiškiasi pasaulio istorijoje nuo žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą (plg. Pr 1, 26–27) iki sandoros slėpinio atbaigimo Kristuje laikų pabaigoje Avinėlio vestuvių pokyliu (plg. Apr 19, 9).“

Žodžio įsikūnijimas žmogiškojoje šeimoje Nazarete sukrečia istoriją savo naujybe. Turime panirti į Jėzaus gimimo slėpinį, į Marijos „taip“ Angelo apreiškimui, kai jos įsčiose prasidėjo Žodis; į Juozapo, kuris davė Jėzui vardą ir rūpinosi Marija, „taip“; į piemenų šventę prie prakartėlės; į išminčių pagarbinimą; į bėgimą Egiptan, Jėzui dalijantis savo ištremtos, persekiojamos ir pažemintos tautos skausmu; į Zacharijo religinį lūkestį ir džiaugsmą, lydintį Jono Krikštytojo gimimą; į šventykloje išpildytą Simeonui ir Onai pažadą; į Įstatymo mokytojų nuostabą klausantis augančio Jėzaus išminties.

O vėliau įsižiūrėti į tuos trisdešimt metų, kai Jėzus pelnė duoną savo rankų darbu, recituodavo tautos tikėjimo tradicines maldas ir mokėsi savo tėvų tikėjimo, kol padarė jį vaisingą Karalystės slėpinyje.

Štai Gimimo slėpinys ir Nazareto paslaptis, pilni malonaus šeimos kvapo! Slėpinys, taip žavėjęs Pranciškų Asyžietį, Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir Šarlį Fuko, ir dabar skatina šeimas atnaujinti savo viltį bei džiaugsmą.

„Meilės ir ištikimybės sandora, kuria gyveno Šventoji Šeima iš Nazareto, aikštėn iškelia pradą, ugdantį šeimą ir darantį ją gebančią geriau sutikti gyvenimo ir istorijos vingius. Juo remdamasi kiekviena šeima, net ir būdama silpna, gali tapti šviesa pasaulio tamsybėje.

„Čia išmokstame gyventi šeimoje. Nazaretas mus moko, kas yra šeima, meilės bendrystė, jos paprastas ir kuklus grožis, šventumas ir neliečiamumas. Pasimokykime iš Nazareto, koks malonus ir nepamainomas yra auklėjimas šeimoje, kokia yra jos prigimtinė paskirtis socialinėje tvarkoje.“ (Paulius VI, kalba Nazarete 1964 m. sausio 5 d.).“

Posinodinis apaštališkasis paraginimas, „Amoris Laetitia“ apie meilę šeimoje (N. 63–66).

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu