Kauno tautinės kultūros centro nuotrauka

Kauno tautinės kultūros centras jau 20-ąjį kartą paruošė didelę išliekamąją vertę turintį projektą – konferenciją „Giminės medis“. Šiais metais renginys atspindėjo modernios Lietuvos šimtmečiui skirtas nuostatas: pažink, švęsk, kurk.

Praeities, dabarties ir ateities saitus atrasti, kurti, išsaugoti – būti šeimos, giminės paveldo puoselėtojais ir ambasadoriais renginio organizatoriai ir rėmėjai kvietė visos Lietuvos moksleivius. Skuodo r. Mosėdžio, Vilkaviškio r. Alvito, Prienų r. Stakliškių, Raseinių, Kaišiadorių r. Rumšiškių, Kauno r. Čekiškės, Garliavos, Karmėlavos, Kauno miesto gimnazijų smalsūs, kūrybiški jaunuoliai, tyrinėjo savo giminės istorijas ir genealogiją, pristatė giminės herbus (istorinius, ar sukurtus naujai), pateikė kūrybinius darbus „Šeimos relikvija ir fotografija“, rašė tema „Mano šeimos istorija“.

Kauno tautinės kultūros centro nuotrauka

Giminės medžių aprašymo ir atlikimo technika – tikra originalumo raiška: tapyta akvarele, pinta iš vytelių, raižyta grafika, rašyta ant ąžuolo lapų...

Šeimos relikvijos... Antrą šimtmetį per didžiąsias metų šventes atverčiama maldaknygė; liūdna lietuvaitė, poeto Maironio žodžiai nuotraukų albume, tremties vietoje drožinėtame Sibire; prosenelio meistrautos rogės; raižyta rūbų spinta; sviestamušė, kurią giria jau trečia šeimininkių karta; kone visą šimtą metų talpinanti paslaptis apie lydžio ruliadą, Krupniką, vyskupiškus tortus, juodo alaus likerį senutėlė „Virėja“...

Protėvių likimai... Kilnus karys, mūšio lauke lūžus kardui nepabūgęs ir narsiai kovojęs; knygnešys, slėpdavęs spaudą ir knygas medžių drevėse, puodynėse, stalčiuose ir staluose su dvigubais dugnais. Pokario partizanai – du bičiuliai, vienu bunkeriu dalijęsi, buvę išduoti, apsupti, suimti, praėję visas kančių Golgotas ir susitikę po 46 metų...Dar daugelį kitų ir garbingų, ir skaudžių praeities dienų regėjome pilnutėlėje salėje – tarsi šviesiausioje seklyčioje... Jaunuomenės atidžiai sekami pasakojimai, besikeičiančios nuotraukos ekrane, regis, pakvietė vidun ir tuos, su kuriais prasilenkėme Laiko juostoje...

Kauno tautinės kultūros centro nuotrauka

Istorijos lobynas jaunimo rankose – nuoširdaus pilietiškumo ženklas, ugdomas šeimose, brandinamas kūrybiškų mokytojų tampa valstybės metraščiu, kuris saugos gyvąją istoriją ateisiantiems laikams.

Pagal Kauno tautinės kultūros centro medžiagą parengė Kristina Giedraitienė

Kauno tautinės kultūros centro nuotrauka

Kauno tautinės kultūros centro nuotrauka