Indrės Valantinaitės knyga „Apsisiautusios saule“

Portretas.

Apsisiautusi auksu

Nors eilėraščiuose dominuoja krikščioniška pasaulėjauta, lygiagrečiai galima užčiuopti ir kitą – pagonišką, gamtinę subjektės tapatybę.