Religija

Liepos 26 d.
Ruano arkivyskupas: Pagrindiniai mūsų ginklai – malda ir brolybė1

Po teroristinio išpuolio Prancūzijoje netoli Ruano, kai bažnyčioje buvo paimti įkaitai ir nužudytas kunigas, Krokuvoje šiuo metu viešintis Ruano arkivyskupas išplatino pareiškimą.

Prancūzijos bažnyčioje neutralizuota įkaitų drama12
lrt

Du peiliais ginkluoti asmenys paėmė įkaitų bažnyčioje netoli Ruano, šiaurės Prancūzijoje, pranešė Prancūzijos žiniasklaida. 

Algirdas Malakauskis OFM: „Šv. Pranciškus troško visiems prieinamos atlaidų malonės“
Monika Midverytė OFS

Šiemet rugpjūčio 2 d. švenčiamas Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejus. Ta proga bendromis Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ir „Katalikų pasaulio leidinių“ pastangomis išleista Benedikto XVI knygelė „Asyžiaus malonė“. 

Per Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje – ypatingas dėmesys saugumui 4
lrt

Šalies vyriausybė itin sustiprino saugumą prieš rytoj Krokuvoje prasidedančias pasaulines katalikiškojo jaunimo dienas, pasitelkta 40 tūkst. policininkų, karių, saugumo agentų, 200 žmonių neleista įvažiuoti į Lenkiją.

Liepos 25 d.
Rokas Balsys: „Afrika visam laikui pakeitė mano gyvenimą“
Monika Midverytė OFS

Rokas Balsys, kretingiškis, Mančesteryje studijuojantis muzikos produkcijos specialybę, neseniai grįžo iš misijų Tanzanijoje. 

PJD dienos vyskupijose: šalies istorijos pažinimas, piligrimystė, malda ir šlovinimas

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo grupė dalyvavo Varšuvos vyskupijos parengtoje programoje. Įspūdžiais pasidalijo viena iš grupės vadovių, Giedrė Povilaitytė iš Vilniaus.

„POKEMON GO“ – DIALOGO IR EVANGELIZACIJOS GALIMYBĖ8
Marijus Ilaras - Kataliko balsas

Visai nereikia būti žaidimo „Pokemon Go“ fanais, kad galėtume kūrybingai pasinaudoti susidariusia situacija.

Liepos 24 d.
Kardinolas Koch. Kelios pastabos apie santykius su ortodoksais ir musulmonais2
vatikano radijas

Vokietijos katalikiškas žinių portalas „Kath.net“ paskelbė interviu su kardinolu Kurtu Kochu, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku

Pasirodė popiežiaus dokumentas apie kontempliatyvaus gyvenimo moterų vienuolijas
vatikano radijas

Vatikane akredituotus žurnalistus su nauju popiežiaus dokumentu supažindino Vienuolijų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jose Rodriguez Carballo.

„Amoris Laetitia“: džiaugtis kito gėriu, kad ir netobulu4

Visi esame sudėtingas šviesos ir šešėlio derinys. Kitas nėra vien tai, kas mane erzina. Jis yra daug daugiau. Todėl nereikalauju iš jo tobulos meilės, kad jį branginčiau.

Šv. Kunigunda – Jono Pauliaus II duotasis pavyzdys jaunimui
Pranciška Mačiulytė OSC

Gyvenimas tuometinėje Lenkijoje nebuvo ramus – kraštą puldinėjo totoriai, todėl Boleslovui su Kunigunda ir Gšymislava teko trauktis į Vengriją, vėliau ieškoti prieglobsčio Moravi

Rabinas J. Sacskas: Kas priverčia Dievą juoktis17

Yra toks senas posakis, kad Dievas juokiasi, regėdamas mūsų planus. Vis dėlto, jei vadovaujamės Tanachu, tai Dievą juoktis priverčia žmogaus didybės manija.

Liepos 23 d.
Iš 15 tūkst. asmenukių sudėliojo Dievo gailestingumo paveikslą1

Liepos 22 dieną Krokuvos Lagievnikų Dievo gailestingumo šventovėje buvo pristatytas Dievo gailestingumo paveikslas, sudėliotas iš 15 tūkst. asmenukių. 

Regina Edita Teresiutė SJE. Geri buvo laikai, bet, Duok Dieve, kad jie negrįžtų2

Sovietmetis labai sujaukė tuos visus dalykus ir šiandien jauniems žmonėms, kurie tokios praktikos neturėjo nuo mažų dienų, kurių šeimoje nebuvo gyvo tikėjimo, nėra paprasta visa tai išskleisti savo gyvenimuose.

Iš „Caritas“ dienoraščio: Melstis už gyvus ir mirusius
VA Caritas

Pradžioje atrodė, kad ateinantys žmonės visai neturi tikėjimo, nieko nežino apie Evangeliją, stipriai susitapatinę su savo nelaimingumu, neviltimi.

Liepos 22 d.
Penktadienį PJD dalyvaujanti pranciškoniškojo jaunimo grupė lankėsi Niepokalanove

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo grupė yra apsistojusi Varšuvoje, o penktadienį vyko į šv. Maksimilijono Kolbės įkurtą miestelį ir vienuolyną – Niepokalanovą. 

Popiežius pasirodė virtualiame Gailestingumo lauke1

Popiežius Pranciškus prisijungė prie piligrimų, kurie nusprendė dalyvauti „Misericordes“ projekte, vykstančiame svetainėje We4Charity.com.

Šv. Marija Magalietė - viena svarbiausių Naujojo Testamento moterų
Rasa Baškienė - „Apžvalga“

Liepos 22 dieną minime šv. Mariją Magdalietę, vieną svarbiausių Naujojo Testamento asmenybių, kuriai pirmajai pasirodė po nukryžiavimo prisikėlęs Jėzus.


Nepaprastai pavojinga knyga
Vykintas Žemaitis - Katalikų pasaulio leidiniai

Būtent taip popiežius Pranciškus ką tik išleistos knygos Biblija – Šventasis raštas jaunimui pratarmėje apibūdina Bibliją.

PJD Kryžius – vilties ženklas pavargusiai žmonijai
vatikano radijas

PJD Kryžius yra svarbiausia metinio pasaulio katalikų jaunimo sambūrio ikona. Tas pats kryžius, šv. popiežiaus Jono Pauliaus II pirmą kartą įteiktas jaunimui prieš 32 metus.

„Mačiau Viešpatį“

Siekdami dar kartą peržvelgti (matyti reiškia suprasti) savo pačių velykines, susitikimo su Prisikėlusiuoju patirtis, šiandien kaip veidrodį pasidedame prieš akis Marijos Magdalietės pasakojimą.

Mylimiausia didžiųjų ispanų mistikų šventoji – atgailaujanti prostitutė7
Jūratė Micevičiūtė

Dar keisčiau, kad garsieji ispanų mistikai šv. Jėzaus Teresė ir šv. Kryžiaus Jonas pasisėmė tiek įkvėpimo iš šios klaidos – Marijos Magdalietės kaip atgailaujančios paleistuvės paveikslo.

Ekstravagantiška šventoji Marija Magdalietė7
s. Renata Vanagaitė - Mažoji studija

Jėzaus Kristaus artimųjų ir bičiulių ratas iš tiesų ekstravagantiškas. Tarp šių žmonių beveik nerasime to meto inteligentų ir šviesuolių, filosofų, teologų, aukštuomenės pažibų.

Liepos 21 d.
Lenkijoje prasidėjo pirmieji PJD renginiai
vatikano radijas

Dalyvauja 115 tūkst. jaunų katalikų iš 135 pasaulio šalių. Susitikimai vyskupijose vyks iki sekmadienio, liepos 24 d.

Mirė Carmen Hernandez, Neokatechumenų kelio steigėja
vatikano radijas

Liepos 19 dieną, eidama 85 metus Madride mirė Carmen Hernandez, kartu su Kiko Arguello ir t. Mario Pezzi įsteigusi ar, tiksliau sakant, sukūrusi Neokatechumenų kelią.

Rugpjūčio 4 d. popiežius Pranciškus aplankys Porciunkulę
vatikano radijas

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Šiemet Porciunkulės atlaidams sukanka 800 metų.

Popiežius Pranciškus: Lai Jėzus suvienija skirtingų tautų, rasių ir kalbų žmones

Artėjant Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje, popiežius Pranciškus vaizdo įrašu kreipėsi į renginio dalyvius, kuriuos netrukus gyvai sutiks Lenkijoje.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Laurynas Brindizietis, kapucinas

Lauryno charakteryje puikiai derėjo talentas, žmogiška atjauta bei administraciniai sugebėjimai, kurie jam itin pasitarnavo, vykdant savo pareigas.

Popiežius dominikonams: „Skelbkite gailestingumą žodžiais ir gyvenimu“1
vatikano radijas

Šiemet prieš pat Kalėdas sukaks lygiai 800 metų nuo tos 1216-ųjų gruodžio 22 dienos kai popiežius Honorijus III patvirtino šv. Dominyko įkurtą Pamokslininkų ordiną.

Liepos 20 d.
Liepos 24-ąją Marijampolėje prasidės Grigališkojo choralo savaitė

Grigališkojo choralo vasaros kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, truks savaitę, liepos 24–31 dienomis.

Venesuelos vyskupai: šalies padėtis kritiška
vatikano radijas

Kalbėdamas per Vatikano radiją kardinolas sakė, jog būtina venesueliečiams užtikrinti maistą, leisti iš užsienio įvežti medikamentų ir išspręsti krašto žmones slegiančią gilią socialinę ir ekonominę krizę.

Sielovada mieste1
Vidmantas Šimkūnas SJ - Laiškai bičiuliams

Bernardas mėgo kalvas, Benediktas – kalnus, miestelius – Pranciškus, Ignacas – didelius miestus.

Liepos 19 d.
Neseniai paskirtas arkivyskupas kanadietis išbandė benamio duoną3
vatikano radijas

Pasak ganytojo, jis tada gerai suprato, ką reiškia apibūdinimas, kad vargšai, ligoniai, silpnieji yra „nematomi“. Šį jausmą sunku įsivaizduoti savo kabinete, nors ir stengiantis.

Nuogą aprengti ar duoti daugiau?1
Dalia Sakalauskaitė – Babravičė - VA Caritas

Norite „nuogą aprengti“? Pastebėkite savo aplinkoje stokojantį drabužių, palaikančio, priimančio žvilgsnio ar padrąsinančios rankos ir pasidalykite tuo, ką turite, ką galite dovanoti: savo laiku, dėmesiu, rūpesčiu ir daiktais.

Stabmeldystės lygtys religinei poezijai6
Liudvikas Jakimavičius

Dievoieška, linksniuojamas Dievas, inkrustuoti į tekstą bibliniai siužetai, Šventraščio citatos ir kita verbalinė religinė atributika dar nėra pakankama prielaida eilėraštį priskirti religinių tekstų masyvui. 

Pranciškus, žydų bičiulis6

Pranciškus, prieš tapdamas Šv. Petro įpėdiniu, būdamas Buenos Airių arkivyskupu palaikė ypatingus santykius su Argentinos žydų bendruomene ir su judaizmu apskritai.

Liepos 18 d.
Vidudienio malda: popiežius palietė įsiklausymo ir teroro akto Nicoje temas3
vatikano radijas

Svečiui priimti nereikia paruošti daugybės dalykų, tačiau išklausyti, padaryti taip, kad jis pasijustų šeimoje, o ne laikinoje prieglaudoje.

Be Marijos nebūtų Jėzaus – sako Motina Teresė47

Liepos 16 dieną palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaiduose melstasi už Marijos legiono, Gyvojo Rožinio narius ir kitus Švč. Mergelės Marijos mylėtojus.

Kodėl krikščionybė tapo pasauline religija?13
Christoph Arens

Kad ir kokių būta istorinių tyrinėjimų, teologinių įžvalgų ir daugelio spekuliacijų, išlieka mįslinga, kaip negausi Jėzaus Kristaus sekėjų ir gerbėjų grupė sugebėjo šitaip išplatinti naująjį tikėjimą.

Liepos 17 d.
Vysk. Linas Vodopjanovas: „Dievas niekada nepavargsta atleisti“6

Liepos 16 dieną 15 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje įvyko naujojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingresas.

Popiežiškajame Laterano universitete studijuos 20 pabėgėlių
vatikano radijas

Popiežiškasis Laterano universitetas liepos mėn. pabaigoje pasirašys ketinimų protokolą su Italijos Vidaus reikalų ministerija, kad priims 20 jaunų studentų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga.

Turkija. Religijų vadovų pareiškimas
vatikano radijas

„Teroras ir smurtas – nesvarbu kas dėl jų kaltas – niekada negali būti ginami ir pateisinami. Kas užmuša žmogų, tas užmuša visą žmoniją ir joks tikintysis negali tam pritarti“.

Iš „Caritas“ dienoraščio: Nemokantį pamokyti 1
VA Caritas

Kodėl man rūpi svetimi vaikai? Atėjusi dirbti į vaikų dienos centrą ne iš karto supratau, kad mes mokomės kartu.

Gailestingumas kaip pradžia4
Kun. Arūnas Peškaitis OFM

Gal ir nustebsite, bet esu įsitikinęs, jog Dievas kūrė (ir tebetveria) pasaulį dėl savo begalinio gailestingumo

„Amoris Laetitia“: atleidimo ar abipusio baudimo erdvė?2

Mūsų klaidos ar kritinis mylimo žmogaus žvilgsnis taip dažnai griauna mūsų savivertę. Šitai mus skatina saugotis kitų, vengti prisirišimo, baimintis tarpasmeninių santykių. Tada kaltinant kitus apgaulingai palengvėja.

Liepos 16 d.
Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingreso akimirkos

Liepos 16 dieną 15 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje įvyko naujojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingresas.

Popiežius tyla pagerbs Aušvico lagerio aukas
vatikano radijas

Liepos 29-ąją, penktadienį, popiežius Pranciškus aplankys Aušvico mirties lagerį. 

Mirė „popiežių siuvėjas“1
vatikano radijas

Gammarelli šeimos siuvyklos istorija siekia 1763 metus. Nuo to laiko jos siūtas baltas sutanas dėvėjo beveik visi popiežiai. Gammarelli sutanas vilki ir popiežius Pranciškus.

Popiežius smerkia žudikišką beprotystę Nicoje5
vatikano radijas

Ataką pasmerkė ne vienas islamo autoritetas. Penktadienio ryte t. Federico Lombardi iš Vatikano spaudos salės paskelbė, kad popiežius Pranciškus informuotas apie ataką Nicoje, užjaučia aukas ir smerkia smurtą.

Kiekviena diena yra dangaus karalystės diena1
Karolina Šiaulytė - Žurnalas „Ateitis“

Tikro, į dėkingumą savo Kūrėjui vedančio džiaugsmo patirtį kasdienybėje įmanomą daro ne tik malda, tačiau ir teisingas santykis su kitu bei su savimi pačiu.