Religija

Popiežius Pranciškus atvyko į Panamą
Vatican News

Šventąjį Tėvą pasitiko Panamos prezidentas Juan Carlos Varela, vyskupai ir jaunimas. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Pranciškus Salezas

Įveikęs tėvo pasipriešinimą Pranciškus atsiliepė į Viešpaties kvietimą ir 1593 metais buvo įšventintas kunigu.

Popiežius jėzuitams: tikiu, kad Dievas trokšta pokyčio Bažnyčioje
Bažnyčios žinios

 Popiežiaus Pranciškaus privatus pokalbis su jėzuitais Baltijos šalyse.

Greičiau ir daugiau padaro tas, kuris atidžiai dirba

Musės įkyrios ne savo didumu, bet apstumu. Taip yra ir su mūsų darbais. Dideli darbai ne taip išvargina, kaip maži, ypač kai jų pasitaiko daug.

Pasaulio jaunimo dienų istorija (1984–2019)
Vatican News

Sausio 22 d. Panamoje prasidėjo jau 34-osios Pasaulio jaunimo dienos. Šios tradicijos ištakos siekia dar anksčiau – prieš 35 metus Romoje vykusį jaunimo susitikimą.

Atvertus seną liturginį kalendorių: Marijos ir Juozapo sužadėtuvių šventė

Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo sužadėtuvės – sena, prasminga, darkart sugrįžti prie Kalėdų slėpinio skatinanti šventė.

Jėzuitas misionierius, pamokslais „virindavęs“ kraują

Misijos – žmonių vedimas Dievop, jų tikėjimo švitinimas, moralės skaidrinimas greitai tapo t. Bružiko mėgstamiausiu užsiėmimu, jis tam pašventė visas dvasios ir kūno jėgas. 

Žmogus, kuris norėjo būti vienas
lrt

„Kartais žmonės manęs klausia apie draugystę. Tokio jausmo, kad man būtinai reikia artimo draugo, aš neturiu. Aš noriu būti vienas“.

Burlaiviu į Pasaulio jaunimo dienas
Vatican News

Pasaulio jaunimo dienų dalyviai kviečiami būti ne turistais, o piligrimais. Kai kas ryžosi keliauti pėsčiomis, dviračiais ar žirgais. Arba laivais, kaip kad dvi piligrimų grupės iš Prancūzijos ir Lenkijos.

Kun. A. Valkauskas: dėl realybės pažinimo turime visą gyvenimą kovoti

Mūsų įsivaizdavimai ir lūkesčiai kertasi su realybe, kuri, pasak apaštalo Pauliaus, yra nuolatinė dvasinė kova: „Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas.“

O gal pavyktų susitarti?

Kodėl kartais mūsų sakoma žinia lieka neišgirsta, o neretai sukelia net adresato pyktį?

Kad jie būtų viena

Krikščionių vienybės troškulys auginamas, o prie jo vis labiau artėjama maldoje.

Tarp dangaus ir žemės: į uolų viršūnėse įsikūrusius vienuolynus pakildavo virvėmis
Ieva Klimaitė - Vilniaus galerija

Į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtraukta kalnų ir vienuolynų grupė stebina įspūdingu reginiu, papuošusiu ne vieną kino filmą, įdomia istorija bei išlikusiu kultūriniu paveldu.

Užstoti tuos, kurie neturi balso

Niekas manęs taip stipriai nepalietė kaip žygis už gyvybę. Jauni žmonės, kurie susirenka kartu žygiuoti ir melstis, tai daro ne dėl savęs, o dėl tų, kurie neturi balso ir negali apginti savo teisių.

„Click To Pray“. Melskis su Šventuoju Tėvu
Vatican News

„Raginu visų pirma jaunimą atsisiųsti programėlę „Click To Pray“ ir kalbėti kartu su manimi Rožinį už taiką, ypač dabar, kai Panamoje vyks Pasaulio jaunimo dienos“. 

Vilniuje vyks susitikimų ciklas „Pasikalbėjimai apie praktinę ekologiją“

Pirmojo susitikimo viešnia chemikė Rasa Mačiulionienė OFS pamokys, kaip nesunkiai pasigaminti ekologišką kūno kremą ir kvapnų muilą namuose. 

Seksualinės prievartos prevencija – ką reikia žinoti
Kauno arkivyskupija

Sausio 16 d. Kauno arkivyskupijos dvasininkai rinkosi į konferenciją, skirtą aptarti seksualinės prievartos prevencijai.

Pal. Jurgio Matulaičios liturginis mirties minėjimas ir konferencija

Sausio 27 d., sekmadienį Marijampolėje vyks pal. Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – liturginis minėjimas ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija. 

Popiežius panaikino komisiją „Ecclesia Dei“
Vatican News

Komisija buvo įkurta, kad sudarytų sąlygas sugrįžti į Bažnyčios vienybę tikintiesiems ir dvasininkams iš ekskomunikuoto arkivysk. Marcelio Lefebvre’o įkurtos Šv. Pijaus X brolijos.

Sekmadienio homilija. Belaukiant savo valandos
kun. Daniel Narkun - Bernardinai.TV

„Jie nebeturi vyno“, – pastebi Marija, viešėdama vestuvių puotoje Kanoje. Jais išreiškia visą savo atidumą, motinišką rūpinimąsi žmonėmis.

Geriau atsiklaupti prieš Dievą negu prieš nuodėmę

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad paprastam mirtingajam pasiekti šventumo neįmanoma, kita vertus, žinome, kiek daug neįmanomų dalykų yra pasiekęs žmogus.

Geresnio vyno potekstė

Kaip Jėzui, taip ir mums skirta gerti iš gyvenimo taurės neišvengiamų išbandymų vyną.

Kun. Žydrūnas Vabuolas: santuokoje esame kviečiami tarnauti, o gundomi valdyti

Nuogumas ir gėdos nejautimas reiškia, jog jie visiškai vienas kitu pasitikėjo, tarp jų nebuvo jokio įtarumo, jokio poreikio vienas nuo kito atsitverti, apsisaugoti.

Atidumas ir priklausomybė nuo išsiblaškymų
Sam Guzman - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Kaip krikščionys, mes esame pašaukti būti poetais – galbūt ne tiesiogine prasme, bet tais, kurie pastebi ir giliai išgyvena pasaulio paslaptis.

Kontrolinė savaitė: kas mūsų lagaminuose?

Kristų tikinčiųjų vienybė gali atrodyti net dirbtinė problema. Argi nėra aktualesnių klausimų?

Jėzuitų misija Lietuvoje: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai
Liudas Jovaiša - jezuitai.lt

Visavertis istorijos minėjimas visada yra toks: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai – tokiai, kokia ji mums atrodo šiandien.

Piligriminis žygis vyrams

Žygio tikslas – kviesti vyrus pažintį Gyvąjį Dievą, dalyvauti Bažnyčios gyvenime, atrasti vyrišką pašaukimą gyvenime, šeimoje, bažnyčioje.

Mintys apie jaunimo tarnystę
Gintaras Sungaila - Ortodoksas.lt

Vienas misionierius rašė: „Taip vyksta, nes jauni žmonės į renginius eina ir savanoriauja ne todėl, kad yra krikščionys, o todėl, kad yra jauni žmonės.“

Alfa kursas – kai tikėjimas jungia daugybę skirtingų žmonių
XFM Radijas

Pokalbis apie tikėjimo kelionėje padėjusį Alfa kursą. Kas gi tai yra?

Popiežius: krikščionybė – ne ideologija ir ne kompromisai
Vatican News

Tik stengdamiesi, kad mūsų širdis augų ir bręstų, apsaugosime ją nuo kietumo, uždarumo. Bailių širdys kietos. Jie bijo gyvenimo, jie uždari.

Maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Dykumoje atradęs laisvę

Šventasis Antanas pagrįstai yra vadinamas ne tik Didžiuoju, bet ir krikščionių vienuolių tėvu ir patriarchu.

Popiežius saleziečiams: būkite konkretūs!
Vatican News

Turite būti konkretūs žmonės – tokie, kaip jūsų steigėjas, kuris būdamas jaunas kunigas vietoj mokytojo karjeros aristokratų šeimose rinkosi tarnystę vargstantiems ir apleistiems vaikams.

Mažesnieji broliai išsirinko naujus provincijos ministro patarėjus
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Definitoriais tapo br. Paulius Saulius Bytautas OFM, br. Astijus Kungys OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM ir br. Evaldas Darulis OFM.

Ar Bažnyčia nori / gali atsinaujinti?
Kauno arkivyskupija

Vyskupo Liongino Virbalo SJ sielovados pasiūlymas 2019-iesiems metams. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai4

1219 m. su šventojo Pranciškaus palaiminimu, Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akuru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.

P. Subačius apie Vilniaus seminarijos įkūrimą: tikrai padaryta 95 proc. to, ką buvo galima padaryti
Teesie

Laikas atskleidė, kad seminarijai, kaip ir visai Bažnyčiai Lietuvoje, teko pergyventi labai sudėtingą visuomenės transformaciją.

Popiežius: „gyvybė“ – tai visa žmonijos šeima
Vatican News

Popiežiškosios gyvybės akademijai minint savo 25 metų jubiliejų, popiežius Pranciškus parašė laišką „Humana communitas“. 

Adelė, feminizmas ir aš

Klausdama savęs, iš kur Adelė turėjo tiek stiprybės, tiek vilties, čia radau atsakymą – idealas. Marija, kaip tobuliausia Jėzaus mokinė, jai buvo moters idealas. 

Popiežiaus emerito broliui – 95 metai
Vatican News

Popiežiaus emerito Benedikto XVI broliui prelatui Georgui Ratzingeriui šį antradienį, sausio 15-ąją, sukanka 95 metai.

Pasaulio jaunimo dienos Panamoje: kaip jas išgyventi Lietuvoje?

Sausio 26–27 d. Jaunimo dienų renginiai Lietuvoje vyks paraleliai su pačiomis Pasaulio jaunimo dienomis Panamoje.

Kretingoje prasidėjo Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos kapitula
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Sausio 14–18 d. Kretingos Apreiškimo vienuolyne vyksta Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapitula. 

Sovietai bijojo laisvų žmonių, todėl jie bijojo Bažnyčios
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

„Žinojome, kad tikėjimas yra mūsų stiprybė ir mūsų laisvės garantas. Ir dėl to tą naktį mes buvome stiprūs, stipresni už svetimą kariuomenę, už tankus ir visą melą, kurį jie su tais tankais atnešė į Lietuvą.“

Su bilietu ir be jo
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Dabar tarp kitų kalėdinių triukų – ir šis senas autobuso bilietas. Niekam jo nereikėjo ir nereikės. Nežinia kiek metų išbuvo Naujojo Testamento knygelėje tarp visokių niekniekių.“

Milijonas rožinių jau iškeliavo į Pasaulio jaunimo dienas Panamoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Milijonas rožinių, pagamintų Šventojoje Žemėje, jau pasiekė Pietų Amerikos kontinentą ir jaunimas iš viso pasaulio galės melstis už taiką, pradedant nuo Jeruzalės.

Sekmadienį „Šventadienio mintyse“: moterų kova su priklausomybėmis

Atviros moterų istorijos ir pasidalijimai mintimis, kas labiausiai padeda sveikti, laidoje „Šventadienio mintys“ sekmadienį, 7.00 per LRT televiziją ir 16.15 per LRT plius.

Pasipriešinti homoseksualų eitynėms – meilės pareiga artimui

Paprasčiausia, nors ir sunkiausiai priimama bei įžeidžiančia, laikoma neigiamo homoseksualių santykių vertinimo priežastis yra jų žala žmogaus sveikatai. 

Širdžių krikštas

Jiems švietė malonės šviesa, ne tik neleidusi susigyventi su dangaus keršto besišaukiančia neteisybe, bet brutalaus smurto akivaizdoje skatinusi nepabūgti net tankų vikšrų.

Sekmadienio homilija. Ar prisimenu savo krikšto pažadus?
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Šiandien visame pasaulyje krikščionys mini Jėzaus krikšto šventę. Tai diena, kai kiekvienam dera prisiminti savo krikštatėvius ar krikšto vaikus. 

Ar įmanomas krikščioniškas menas?
Bernardinai.TV

Vilniaus universiteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesoriaus Tomo Sodeikos pranešimas „Krikščioniškas menas – contradictio in adiecto?“.