Religija

Sausio 21 d.
Popiežius: ir po santuokos nepalikime jaunavedžių vienų
vatikano radijas

Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Romos Rotos tribunolo teisėjus kasmetinėje sausio mėnesio audiencijoje. Šis tribunolas yra vienas iš trijų bažnytinių aukščiausiųjų teismų, sprendžiantis visų pirma santuokos bylas.

Maldos už krikščionių vienybę savaitė Jeruzalėje šiek tiek pavėlinta
vatikano radijas

Kai kitur Maldos už krikščionių vienybę savaitė bus jau įpusėjusi, Jeruzalėje ji tik prasidės.

Dominikonų ordino jubiliejus su popiežiumi Pranciškumi
vatikano radijas

Šv. Mišiomis šv. Jono Laterane popiežiškojoje bazilikoje Romoje buvo iškilmingai užbaigtas Brolių Pamokslautojų (arba Dominikonų) ordino jubiliejus, paminint 800 metų sukaktį nuo oficialaus ordino pripažinimo 1217 metais.

Vyskupai ragina krikščionis paremti nesmurtinę rezistenciją Šventoje Žemėje
vatikano radijas

Visų mūsų, krikščionių, atsakomybė priešintis kolonijų statybai okupuotose Šventosios Žemės teritorijose, pareiškė ekumeninė vyskupų delegacija ketvirtadienį užbaigdama kelionę Jordanijoje, Izraelyje ir Palestinoje.

Atsimenant pirmą istorijoje popiežiaus susitikimą su Maskvos patriarchu
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pareigūnas dominikonas Hyacinthe Destivelle parengė tradicinę apžvalgą apie santykius su slavų ortodoksų Bažnyčiomis, didžiąją jos dalį skirdamas iš tiesų istoriniam praėjusių metų įvykiui.

Popiežius pasveikino JAV prezidentą D. Trumpą inauguracijos proga
vatikano radijas

Penktadienį, sausio 20 d., vyko 45-ojo JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracija, kurioje dalyvavo ir Niujorko arkivyskupas kardinolas Timothy Michael Dolan, pradėjęs ceremoniją Karaliaus Saliamono malda iš Išminties knygos,  bei kiti religiniai lyderiai.

Gailestingumo kongresas Filipinuose: gailestingumas socialinės sferoje
vatikano radijas

Filipinuose artėja prie pabaigos pasaulinis Gailestingumo kongresas, kuriame dalyvauja popiežiaus ypatingasis atstovas kard. Phillipe Barbarin iš Liono (Prancūzija) ir Manilos arkivyskupas, kard. Luis Antonio Tagle, „Caritas internationalis“ prezidentas.

Gyventi atsivertimu
Kun. Vytenis Vaškelis

Atsivertimas – širdies ir mąstymo kardinalus pasikeitimas veikiant malonei. 

Popiežiaus homilija. Viešpats atnaujina žmogaus mąstyseną ir širdį
vatikano radijas

Penktadienio Mišių pirmajame skaitinyje iš apaštalo šv. Pauliaus Laiško žydams kalbama apie Naująją sandorą, kurią Dievas Jėzuje Kristuje sudarė su savo tauta.

Jonas Tyranowskis pripažintas Garbinguoju
vatikano radijas

Pripažintos Dievo tarno Jono Tyranowskio (1901-1947), paprasto ir pamaldaus Krokuvos siuvėjo ypatingos krikščioniškosios dorybės.

Nuodėmė yra ir ne vietoje bei ne laiku atlikti geri darbai40
Kun. Algirdas Toliatas

Hebrajų nuomone, nuodėmė yra net ir geri darbai, jei atlikti ne vietoje ir ne laiku. Sunku tokias nuodėmes atskirti, užčiuopti.

Sausio 20 d.
Paskelbti solidarumo akcijos „Vanduo Betliejui“ rezultatai
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Organizatoriai dėkoja visiems atsiliepusiems žmonėms už jų dosnumą ir džiaugiasi, kad akcijos metu buvo surinkti 2745 Eur, kurie artimiausiu metu bus perduoti Šventosios Žemės kustodijai.

Popiežiaus audiencija ekumeninei delegacijai iš Suomijos3
vatikano radijas

„Tikras ekumenizmas, - pažymėjo popiežius Pranciškus, – remiasi bendru atsivertimu į Jėzų Kristų kaip mūsų Viešpatį ir Atpirkėją. Jei kartu artinamės prie jo, artinamės ir prie vienas kito.“

Naujo Opus Dei vadovo rinkimai2
vatikano radijas

Opus Dei vadovo rinkimų kongrese dalyvaus iš viso apie šimtas rinkėjų - kunigai ir pasauliečiai – vyresni nei 32 metų ir priklausantys Prelatūrai bent devynerius metus. Juos išrenka kraštų, kuriuose veikia Opus Dei, tikintieji.

Žinia popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“226
vatikano radijas

Keliasdešimt lietuvių ir italų sekmadienį, sausio 15 dieną į Švento Petro aikštę atsinešė tautines trispalves ir ilgoką transparantą su žinia itališkai: „Lituania ti aspetta“.

Arkivysk. Teofilius Matulionis (3). Statant Švč. Jėzaus Širdies šventovę už Nevos Vartų
Irena Petraitienė

„Būti prie Šv. Kotrynos bažnyčios“, – toks, 1910 m. sausio 5 d. atskriejęs Mogiliavo arkivyskupijos valdytojo prel. Stepono Denisevičiaus nurodymas kun. Teofiliaus Matulionio nenustebino. 

Sausio 19 d.
Popiežius padėkojo parodos apie jubiliejus organizatoriams
vatikano radijas

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Italijos Senato pirmininką ir grupę kitų asmenų, prisidėjusių prie Senato pastate veikusios parodos, surengtos Gailestingumo jubiliejaus proga.

Kard. K. Koch: Reformacijos minėjimas – proga puoselėti vienybę
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, interviu „L‘Osservatore Romano“ komentavo, kokia bendro, dalyvaujant ir katalikams, Reformacijos pradžios 500 m. minėjimo reikšmė.

Popiežius Pranciškus: Europoje liudyti bendrą tikėjimą į Kristų2
vatikano radijas

Popiežius, sveikindamas bendrojoje audiencijoje dalyvavusius vokiškai kalbančius maldininkus prisiminė savo kelionę į Švediją Reformacijos jubiliejaus proga, trečiadienį prasidėjusią maldos savaitę už krikščionių vienybę, kartu pasidžiaugė audiencijoje dalyvavusia Europos ekumeninio kelio delegacija.

Arkivysk. Teofilius Matulionis (2). Pakeitęs Bikavos parapijos veidą
Irena Petraitienė

„Tamsta visą mūsų šeimą išmokei garbinti Jėzaus Širdį“, – susipažinęs su kun. Teofiliu Matulioniu kalbėjo Varaklianuose gimęs vyskupas Boleslovas Sloskans.

Ekumeninė situacija Vokietijoje4

Iš 81 milijono Vokietijos gyventojų šiandien 50 milijonų yra krikščionys. Reformacija suskaldė Vakarų krikščioniją ir galop sukėlė religinį karą tarp katalikų ir protestantų.

Popiežius: Daugiau maldos – daugiau vilties
vatikano radijas

Viltis skatina melstis, o malda gaivina viltį, net ir didžiausių sunkumų akimirkomis malda padeda neprarasti vilties, - sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams kalbėdamas apie maldą ir viltį Senojo Testamento Jonos knygoje.

CCEE ir CEC: Krizės verčia Europos krikščionis būti vieningesniais
vatikano radijas

Europos Bažnyčių tarybai priklauso 114 ortodoksų, senkatalikių, anglikonų ir protestantų Bažnyčių. Europos vyskupų konferencijų tarybą sudaro 33 Europos Vyskupų konferencijų pirmininkai.

Filosofas Jean-Luc Marion: tądien, kai kompiuteris mane ko nors išmokys, pakalbėsime vėl
Algirdas Acus - Doxa

DOXOJE – Algirdo Acaus pokalbis su prancūzų mąstytoju apie filosofijos ir teologijos santykį, religijos vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje ir žmogaus prigimties likimą technikos akivaizdoje.

Sausio 18 d.
Kvietimas melstis už Jemene pagrobtą salezietį kunigą
vatikano radijas

Indijos vyskupai paskelbė Maldos dieną už kun. Tomo Uzhunnalilo išlaisvinimą. „Sausio 21 ar 22 dieną visi kviečiami švęsti maldos dieną už įkaitu paimto saleziečių kunigo išlaisvinimą“, pakvietė Indijos vyskupijos konferencijos pirmininkas, kardinolas Baselios Cleemis.

Knygos apie Pakutuvėnus autorė Jolanta Klietkutė: „Istoriją kuriame ir mes“4
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Mirę kaimai“, „dingę kaimai“, „apleistos sodybos“... kokiais tik vardais Žemaitijoje nevadina vietovių, kuriose kadaise virte virė gyvenimas.

Mažesniųjų brolių ordino generolo kreipimasis Maldų už krikščionių vienybę savaitės proga7
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Skirtumai neturi mums neleisti iš naujo atrasti ir džiaugtis krikščioniško tikėjimo gelme ir šventumu, kurį randame vieni kitų tradicijose, o ypač per bendrą darbą skelbiant Dievo Karalystę.

Popiežiaus homilija. Bažnyčia – ne stovėjimo aikštelė1
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus ragina nestovėti vietoje, netingėti, nes Bažnyčia tai keliaujanti Dievo tauta, o ne stovėjimo aikštelė.

Prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė
vatikano radijas

Nuo sausio 18 iki 25 minima kasmetinės maldos savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos tema – „Kristaus meilė mus skatina susitaikinti“.

Pranciškaus diplomatija: dialoge gėris yra siekiamas, o ne aukojamas1
vatikano radijas

Šventasis Sostas palaiko diplomatinius ryšius su 182 kraštais, daug ambasadorių reziduoja Romoje.

Popiežius: Bažnyčia teskelbia ne save, bet Kristų4
vatikano radijas

Sekmadienio Evangelijos centre – Jono Krikštytojo žodžiai: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jn 1,29).

Maldų už krikščionių vienybę aštuntadienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Ekumeninės savaitės tema: „Kristaus meilė valdo mus"18

Sutaikinimas yra Dievo dovana, skirta visai kūrinijai, ir jis nėra be aukos. Sutaikinimo pasiuntiniai panašiai pašaukti jo vardu irgi atiduoti savo gyvenimą.

Popiežius apie krikščionių vienybę: „Svarbiau išjudinti procesus užuot siekus užimti erdvę“144

Šiandien pradedame Ekumeninę savaitę, skirtą maldai už krikščionių vienybę, nes ji ne mūsų pastangų vaisius, o vien Dievo dovana. Ta proga – interviu su popiežiumi Pranciškumi.

Sausio 17 d.
2019 m. pavasarį Lietuvoje lankysis Mažesniųjų brolių ordino generolas3
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Mažesnių brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, dalyvaudamas 2016 m. išrinktų provincijos ministrų kursuose Romoje, antradienį susitiko su Ordino generaliniu ministru Michaelu Anthony Perry OFM.

Žinia popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“8
vatikano radijas

Romos lietuviai pasiuntė žinią popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“

Diana Neimantienė: „Katalikų bendruomenėje pasigendu dialogo kultūros“70
Saulena Žiugždaitė

D. Neimantienė kviečia aktyviau Bažnyčios vadovams ir pasauliečiams diskutuoti apie nacionalinę katalikiškos žiniasklaidos strategiją.

Ekumeninei savaitei: Vokietija – Liuterio reformos žemė12

Šių metų Maldos už krikščionių vienybę savaitės tekstus parengė Vokietijos krikščionys, su kuriais kartu minime Reformacijos 500-ąsias metines.

Baigiant dominikonų jubiliejų – pasaulinė piligrimystė
vatikano radijas

Sausio 21 dieną dominikonai su popiežiumi Pranciškumi Romoje užbaigs 800 metų nuo savojo ordino įkūrimo jubiliejų.

Sausio 16 d.
Mirė t. Gabrielius Baltrušaitis OFM
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

T. Gabrieliaus Baltrušaičio OFM palaikai bus kremuoti ir 2017 m. vasario pradžioje palaidoti Niujorke, Bruklino kapinėse.

Popiežius: Padėkime pažeidžiamiems ir bebalsiams imigrantams
vatikano radijas

Po kartu su piligrimais ir turistais sukalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius Pranciškus priminė sekmadienį, sausio 15-ąją, minėtą Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. 

Vilniaus jaunimas kviečiamas kartu vykti į „Valentino dieną kitaip“

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras veža į „Valentino dieną kitaip“ – Kauno arkivyskupijos organizuojamą šventę, kuri vyks vasario 14 dieną, Kauno Žalgirio arenoje.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai4

1219 m. su šventojo Pranciškaus palaiminimu, Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akuru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.

Ketvirtus metus iš eilės augo krikščionių persekiojimai2

Globalaus krikščionių persekiojimo mastai pasaulyje augo ketvirtus metus iš eilės, o Azijoje užfiksuotas ypač „ženklus augimas“, trečiadienį savo kasmetinėje ataskaitoje apie krikščionių persekiojimus paskelbė Jungtinėje Karalystėje veikianti organizacija „Open Doors“.

Pranciškus: „Persiskyrimas atnešė ne vien kančių, bet ir naujų įžvalgų“13

Metas padėkoti Dievui už tai, jog gausybė mūsų brolių bei seserų, taip pat įvairių bažnytinių bendruomenių nesusitaikė su susiskaldymu, bet išlaikė gyvą susitaikinimo tarp tų, kurie tiki į vieną Viešpatį, viltį.

Krikščionių vienybė auga tyliai: „Kartu dėl Europos“8

Artėjant kasmetinei Maldos už krikščionių vienybę savaitei verta susipažinti su iniciatyvomis, kurios yra ne mažiau svarbios nei oficialūs Bažnyčių vadovų susitikimai, teologų diskusijos ar pasirašyti dokumentai. 

Sausio 15 d.
Po daugiau kaip metų pertraukos vėl vyks vizitai „Ad limina“
vatikano radijas

Nuo 2015 m. gruodžio iki 2016 lapkričio švenčiant Gailestingumo jubiliejų buvo sustabdyti vyskupų vizitai „Ad limina“. Dabar šie periodiški ataskaitiniai vyskupų susitikimai su popiežiumi vėl sugrąžinami ir pirmieji sausio 15-24 dienomis Romoje lankysis Airijos vyskupai.

„Atvirų durų“ ataskaita apie krikščionių persekiojimą 2016 metais
vatikano radijas

Tarptautinė krikščioniška organizacija „Atviros durys“ pristatė kasmetinę ataskaitą apie krikščionių persekiojimą pasaulyje 2016 metais.

Mosule vadinamoji „Islamo valstybė“ sugriovė beveik šimtą kulto pastatų
vatikano radijas

Tai pranešama ataskaitoje apie kalifatu save vadinančios „Islamo valstybės“ (Isis/ Daesh) teroristinės grupuotės įvykdytus nusikaltimus.

Popiežius: dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti kaip bumerangas
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus griežčiausiai perspėjo, kad dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti pas jos kūrėjus kaip bumerangas.