Religija

Dėl žemaičių krikšto1

Žemaitija buvo paskutinis Europos kampelis, kurį  pasiekė krikščionybė. Istorikai nurodo kelias skirtingas prežastis.

Kard. P. Parolin: Tiltų tiesimo diplomatija2

Šią kalbą Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasakė apskritojo stalo diskusijoje, kurią organizavo Italijos ambasada prie Šventojo Sosto. Be to, renginyje buvo minimas ir 4 000 žurnalo „La Civilta Cattolica“ numeris.

Žolinė Sirijoje septintą kartą švęsta karo sąlygomis
vatikano radijas

Marijos ėmimo į dangų iškilmę pažymėjo ir Sirijos krikščionys. 

Popiežiaus užuojauta Siera Leonės gyventojams
vatikano radijas

Popiežius su dideliu susirūpinimu seka žinias iš Sierr Leonės sostinės Fritauno, kur pastarosiomis dienomis liūtys ir nuošliaužos nusinešė daugiau kaip 400 žmonių gyvybių.

Pranciškonai konventualai kviečia į atgauto vienuolyno pašventinimo iškilmes3

Šv. mišios ir vienuolyno šventinimas rugpjūčio 27 d. 15 val.

Krikšto vienybė18

Reformacija iškėlė ir išplėtojo Šventojo Rašto pažinimą ir naudojimą žmonėms suprantama kalba. Ne tik kaip žinią, bet ir kaip mylimą tikėjimo šaltinį.

Marija teatneša daugiau šviesos ir vilties3
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ - vatikano radijas

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius homilija Pivašiūnuose per Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidų pirmąją dieną. 

Popiežius Žolinės vidudienį: Tepadeda mums Marija susitikti su ja danguje
vatikano radijas

„Mūsų dangiškoj Motina visiems teišmeldžia paguodą ir ramią, taikią ateitį“, sakė popiežius Pranciškus. 

Žolinė Pivašiūnuose: padėka T. Matulionui ir raginimas neieškoti rojaus žemėje
bns

Vos 300 gyventojų turintis kaimas rugpjūčio mėnesį sutraukia keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų iš visos Lietuvos.

Apie asmenines žinutes ir vėliavas4

Panašu, kad, dar prieš žmogų artimiau pažindami, dažniausiai jau turime apie jį nuomonę – iš nuogirdų, nuojautos ar tiesiog pamatę, kaip tas asmuo būna ir elgiasi.

Derama šlovė Marijai1

Ištrauka iš pal. kardinolo Johno Henry’io Newmano (1801–1890) pamokslo.

Kviečia Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus

Rugpjūčio 19-20 dienomis Varniuose vyks Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos penktojo Eucharistinio kongreso renginiai. Dalinamės kvietimu į renginius.

Prieš 10 metų mirė Kazys Lozoraitis
vatikano radijas

2007 m. rugpjūčio 13 d. Romoje mirė Kazys Lozoraitis, ilgametis Vatikano radijo laidų lietuvių kalba redakcijos narys, vėliau – Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto.

Australijos vyskupai: Išpažinties paslaptis šventa ir neliečiama5
vatikano radijas

Australijos Vyskupų konferencija pareiškė, kad griežtai protestuos, jei bus bandoma paskelbti įstatymą, verčiantį kunigus atskleisti teisėsaugos institucijoms išpažinties turinį.

Bažnyčia JAV smerkia rasizmą ir smurtą
vatikano radijas

Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupai labai griežtai pasmerkė rasizmo sukurstytą smurtą Šarlotsvilio mieste, Virdžinijos valstijoje.

Vysk. Linas Vodopjanovas OFM kviečia į Žolinės atlaidus Krekenavoje1

Kviečiame į Žolinės atlaidus Krekenavos bazilikoje, kur nuo amžių yra saugomas ir gerbiamas stebuklingasis Dievo Motinos Marijos su Vaikeliu Jėzumi paveikslas.

Sankt Peterburge atidengta lenta Teofiliui Matulioniui atminti

Rugpjūčio 10 dieną Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje atidengta ir pašventinta lenta palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui atminti.

Mirė arkivyskupo G. Grušo tėtis (papildyta)11

2017 m. rugpjūčio 12 d. mirė Pranas Grušas (g. 1918 m. liepos 27 d.), arkivyskupo Gintaro Grušo ir Mildos Čižiūnienės tėvas.

Apie žmogų, laisvę, prigimtinę nuodėmę ir prisukamą apelsiną82

„Jei būčiau JAV prezidentas, nedelsdamas įvesčiau visišką kino filmų, pjesių, knygų ir muzikos draudimą“, – ironizuodamas rašė „Prisukamo apelsino“ autorius Anthony Burgessas.

Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv – meilės kankinys ir gailestingumo liudytojas4

Iš prigimties būdamas ūmaus būdo, amžininkų prisiminimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis.

Popiežius paskyrė naujus nuncijus Mianmare ir Panamoje
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus paskyrė naujus savo atstovus – apaštališkuosius nuncijus – Mianmare ir Panamoje.

Popiežius ragina jaunimą atsakyti į būsimam Sinodui skirtus klausimus
vatikano radijas

Rugpjūčio 12-ąją buvo minima Tarptautinė jaunimo diena.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Su Jėzumi įveiksime gyvenimo audras
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie audringu ežeru plaukusius apaštalus, apie jų išgąstį ir apie Jėzų, kuris juos ramina atėjęs vandens paviršiumi.

Čekijos vyskupai siekia, kad 2022 m. PJD vyktų Prahoje1
vatikano radijas

Prahos arkivyskupas kard. Dominikas Duka parašė oficialų prašymą Šventajam Sostui.

Migrantų ir pabėgėlių piligrimystė Fatimoje
vatikano radijas

Šeštadienį Fatimoje prasidėjo keturiasdešimt penktoji Migrantų ir pabėgėlių piligrimystė tema: „Šventoji Marija, Dievo Motina“.

Guamo saloje sekmadienį meldžiamasi už taiką
vatikano radijas

Jungtinėms Amerikos Valstijoms priklausančios Guamo salos Ramiajame vandenyne gyventojai sekmadienį meldžiasi už taiką.

Katalikų atgijimo Žemaičiuose vedliai3

Prieš 170 metų Motiejus Valančius parašė istoriografinį veikalą „Žemaičių vyskupystė“, kuriame pristato ir ryškiausius katalikybei Žemaitijoje įsitvirtinti padėjusius vyskupus. 

Dėkoti – mintis paversti kūnu 72

Jei mūsų protas ir širdis kasdien kaip kempinė sugertų visa, kas išeina iš Jėzaus lūpų, mes neužmirštume Jam spontaniškai padėkoti net už nereikšmingus dalykus.

Dieve brangus5

Ištrauka iš XX a. amerikiečių rašytojos Flannery O'Connor (1925-1964) maldos dienoraščio. 

Japonijoje 10 dienų už taiką
vatikano radijas

Japonijos Katalikų Bažnyčia rugpjūčio 6-15 dienomis švenčia taikos dienas.

Po keturių savaičių popiežius lankysis Kolumbijoje
vatikano radijas

Rugsėjo 6–11 dienomis popiežius Pranciškus lankysis po ilgo, kelis dešimtmečius trukusio, pilietinio karo susitaikinusioje ir pagijimo keliu žengiančioje Kolumbijoje.

Šv. Klaros šventė Asyžiuje
vatikano radijas

Rugpjūčio 11-ąją minimu šv. Klaros liturginiu minėjimu Asyžiuje baigėsi Porciunkulės atlaidų dieną prasidėję renginiai.

Pranciškus: Jėzaus širdis gailestinga
vatikano radijas

Maldininkams skaitytoje katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus Gailestingąją širdį ir jo galią atleisti nuodėmes.

Piligrimystė palaimintojo Romero gimimo šimtmečio proga
vatikano radijas

Salvadore prasidėjo piligrimystė pal. Oskaro Romero, vyskupo ir kankinio, gimimo šimtmečio proga.

Venesuelos vyskupai smerkia persekiojimus ir kankinimus
vatikano radijas

„Esame apstulbę, niekaip negalime su tuo sutikti“ – sakė Venesuelos sostinės Karakaso arkivyskupas kard. Jorge Urosa Savino.

Šv. Joana Šantalietė – motina ir vizitietė

Uošvis ne tik pasižymėjo laukiniu gyvenimo būdu, bet ir visaip engė Joaną, kurios vienintele priebėga tapo paklusnumas – kaip būdas ieškoti Dievo valios savo gyvenime.

M. Valančiaus veikalas „Žemaičių vyskupystė“ – tikra XIX a. sensacija12

Prieš 170 m. Motiejus Valančius pirmą kartą lietuviškai parašė istoriografinį veikalą „Žemaičių vyskupystė“. 

Masud Barzani: Kurdistanas krikščionims bus saugus 3
vatikano radijas

Irako Kurdistanas ruošiasi tapti nepriklausoma valstybe, ir krikščionys joje galės jaustis saugiai.

Sankt Peterburgo bažnyčioje atidengta lenta T. Matulionui atminti

Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, Rusijoje, atidengta ir pašventinta lenta palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui atminti.

Mažesniųjų brolių Palapinių kapituloje vyko Edvino Jurgučio įvilktuvės
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Iš Kretingos kilęs postulantas Edvinas Jurgutis buvo apvilktas atgailos rūbu – mažesniųjų brolių abitu.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Klara Asyžietė
Katalikų pasaulio leidiniai

Pran­ciš­kaus at­si­ver­ti­mas stip­riai pa­vei­kė ir vie­ną gra­žią Asy­žiaus mer­gi­ną iš kil­min­gos gi­mi­nės – aš­tuo­nio­lik­me­tę Kla­rą Of­re­du­ci (Of­fre­duz­zi), gy­ve­nu­sią griež­to sti­liaus na­muo­se-tvir­to­vė­je San Ru­fi­no aikš­tė­je.

Kuklūs, bet iškalbingi šv. Klaros raštai1

Pasak s. Pranciškos Mačiulytės OSC, šv. Klarą iš jos rašytinio palikimo pažįstame kaip vidumi turtingą ir stiprią asmenybę.

Misionierius Š. Korėjoje: Neprivalu vykti į užjūrius, kad liudytum Dievo meilę9

Svarbi misionieriaus dvasinio gyvenimo dalis yra ne tik atsakomybės, tačiau ir nuolankumo jausmas. Mes savo darbe esame tik Dievo instrumentai.

Kard. Parolin prieš kelionę į Rusiją: ne jėgos teisė, bet teisės jėga1
vatikano radijas

Italų laikraštis kardinolą kalbino artėjant jo kelionei į Rusiją, kurios metu numatyti susitikimai su Rusijos Federacijos prezidentu V. Putinu ir su Maskvos patriarchu Kirilu.

Pranciškonai mini buvimo Šventojoje Žemėje 800 metų sukaktį
vatikano radijas

Šiemet prasidėję jubiliejaus renginiai vyks iki 2019 m. Pranciškonai mini du jų buvimo ir tarnystės Šventojoje Žemėje pradžią žymėjusius įvykius – 1217 m. 

VRM perima Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią21

Vidaus reikalų ministerijai perduota apleista Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia Vilniaus centre, Savičiaus gatvėje.

Šventieji sutuoktiniai16

Dešimt įkvepiančių šventųjų sutuoktinių pavyzdžių Bažnyčios istorijoje. 

Pasauliečiai pranciškonai kviečia į konferenciją Marijampolėje

Rugpjūčio 11 dieną, liturginiame kalendoriuje minint šv. Klarą Asyžietę, Marijampolės pasauliečių pranciškonų brolija kviečia į konferenciją „Būk, kas esi“.

Artėja Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus renginiai

Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos penktajam Eucharistinio kongresui.

Dvasinės pratybos pagal „Tėve mūsų“ maldą

Knygoje „Tėve mūsų“ Milano arkivyskupas Carlas Maria Martinis rašo, kaip pasiekti maldos, kurią mus išmokė Jėzus, širdį ir dvasią.