Religija

Akedija – flirtas su mirtimi
Katalikų pasaulio leidiniai

Akedija yra meilės, didžiosios Meilės, stygius; ji palaužia vilties polėkį ir gali net pastūmėti atsisakyti paties gyvenimo. Tai tikras flirtas su mirtimi.

Drąsa laimėti save

Dar niekada taip grėsmingai kaip dabar pasaulis, įskaitant mus visus, nenaikino savo tikrovės. Tikrovė apie save – štai ko mums reikia kelyje į atsinaujinimą.

Pokalbiai apie krikščionišką Vilnių

Balandžio 2-ąją, antradienį, 18:30 val. Vilniaus piligrimų centre (Dominikonų g. 6) rengiamas susitikimas apie piligrimystę krikščioniškojo Vilniaus keliais. 

Filmo „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“ peržiūra Vilniaus Bernardinuose
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Tai dokumentinė juosta apie tarpukario pranciškonų provincijolą ir tikėjimo kankinį.

Alfa. Kodėl ir kaip meldžiuosi?

Malda – vienas iš universaliausių polinkių. Dauguma žmonių meldžiasi bent kartą gyvenime. 

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Dievas veikia tikrovėje“
Artuma

„Popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui Katedros aikštėje Vilniuje – antra pagal ilgumą jo kalba Lietuvoje, nors visi žino, jog jauniems žmonėms reikia šnekėti kuo trumpiau.“

24 valandos Viešpačiui

Nuo kovo 29 d. vakaro iki 30 d. vakaro pasaulyje bus švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija. 

Trys dalykai, kuriais laikosi tikėjimas

Yra trys dalykai, kuriais laikosi tikėjimas, remiasi pasiaukojimas, įtvirtinama dorybė: malda, pasninkas, gailestingumas.

Septynių vaikų mama J. Salinienė: su kiekvieno atkeliavimu į mūsų šeimą išgyvenu daugiau pilnatvės
Milda Kukulskienė - Ateitis

Pilna bendrystė yra tikrai priimant visą žmogų. Negali priimti sutuoktinio, nepriimdamas ir jo vaisingumo, sako septyneto mama Jurgita. 

Angelo pasveikinimas

Šiandien liturginiame kalendoriuje – Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai iškilmė. Išganymo įvykis, prisimenamas ir pagerbiamas kasdienėje „Viešpaties Angelo“ maldoje.

Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos

Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda, kurioje pirmą kartą pristatomi Literatūrinio A. Puškino muziejaus darbuotojų atrasti septyni unikalūs atvaizdai.

Beno Ulevičiaus paskaita apie liturgiją

Paskaita „Liturgija: negyvi ritualai ar gyvasties laikas ir vieta“ vyks balandžio 5 d. 18:15 Šeimos ir asmens saviugdos centre „Bendrakeleiviai“ (Didžioji g. 34, Vilnius).

Br. Algirdas Malakauskis: „Palaikome br. Evaldo Darulio sielovadinę veiklą“
Kun. Algirdas Malakauskis OFM - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Jeigu mes savo parapijose nevykdysime LGBT žmonių sielovados, jie ieškos prieglobsčio kitur, ir vargu ar kitur suteikta pagalba bus ugdanti jų asmenybes ir patraukianti prie Kristaus.

Dievo tarno kun. A. Lipniūno atminimui skirtas vakaras

Kovo 29-ąją, penktadienį, 18 val. kunigo Alfonso Lipniūno atminimas pirmąkart bus pagerbtas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje.

Didybė pakylėjo nusižeminimą

„Didybė pakylėjo nusižeminimą, galybė – silpnumą, amžinybė – marumą.“

Vyskupo Teofiliaus Matulionio pokalbių pasiklausymo protokolas
www.teofilius.lt

Kviečiame susipažinti su 1962 m. rugpjūčio 17 d. pal. Teofiliaus Matulionio sekimo protokolu, likus 3 dienoms iki arkivyskupo mirties. 

Katalikų Bažnyčią kritikuojantis filmas „Kleras“ – tarp lenkiškumo ir universalumo

W. Smarzowskio kritiką ignoruoti – neišmintinga, nes ji skatina žvelgti problemoms į akis ir išdrįsti apie jas kalbėtis. 

Kaip nugalėti blogus įpročius
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Blogų įpročių neišrauna mūsų neapykanta jiems (nes mes ne visada jų tinkamai nekenčiame). Juos išstumia mūsų meilė kam nors kitam.

Sekmadienio homilija. Gavėnia kviečia į didesnį šventumą
Kun. Gabrielius Satkauskas - Bernardinai.TV

Išpildydami visas svarbiausias kataliko pareigas, jaučiamės atlikę viską, ką esame Dievui skolingi ir laukiame, kad už tai Jis mums atsilygintų.

Šiluvos šventovė garsiausių pasaulio šventovių kontekste

Šiluvos šventovė sėkmingai plečia religinį turizmą Lietuvoje, o garsas apie ypatingą vietą sklinda ne tik šalies, bet ir Europos bei pasaulio mastu.

Atsiversti – tai išvysti nematytą pasaulį

Atsiversti – leisti taip Dievo Sūnui užvaldyti mūsų esybę, kad pirmiausia žmogaus proto veikla būtų paimta į Jo nelaisvę. 

Vyskupas grįžo iš mirties

Jei lietuviai ir laikė jį mirusiu, tai ne tik dėl to, kad ilgai nieko nežinojo apie jo lemtį, bet ir todėl, jog norėjo šį pamaldų ir asketišką žmogų laikyti kankiniu.

Gėris yra dieviškas

„Niekas nėra geras, tik vienas Dievas, vadinasi, kas yra gera, tas dieviška, kas dieviška, tas gera.“

R. Cantalamessa OFM: netapti išorės kaliniu
Vatican News

„Tu buvai mano viduje, o aš buvau lauke“, – rašė šv. Augustinas apie savo gyvenimą iki atsivertimo. Dažnas gali šiuos žodžius pakartoti kaip savo, pripažinti, jog buvo išorės kaliniu.

Kryžius – tai meilės aukos triumfas
Katalikų pasaulio leidiniai

Jėzaus kančios apmąstymai, rasti tarp popiežiaus Pauliaus VI nepublikuotų asmeninių užrašų. 

Gavėnios malda už persekiojamus brolius ir seseris

Pasaulyje net 300 milijonų Kristų išpažįstančių dėl savo tikėjimo gali netekti darbo, namų, savo sveikatos ar net gyvybės.

Skleisti blogį internete – nuodėmė
Vatican News

„Tiek, kurie „palaikina“ įžeidimą turi atlikti išpažintį, nes „patinka“ paspaudimu dalijasi blogiu“ – sako italas vyskupas A.Spreafico.

Iš Viešpaties garbės semti sau garbę

Štai kur žmogaus prakilnybė, štai kur jo garbė ir didybė – tai iš tiesų pažinti tą, kuris yra didis, su juo vienytis, ir iš Viešpaties garbės semti sau garbę.

„Mažojoje studijoje “ – pokalbis su Vatikano radijo žurnalistu S. Kubiliumi
Mažoji studija

Pokalbis apie Lietuvos valstybės tarybos pirmininką St. Šilingą. 

Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ: kiekvienam reikalingas sveikas poilsis

„Visada maniau, kad galėčiau geriau tarnauti Bažnyčioje būdamas kunigu, ir tą ne kartą išsakiau. Kartu stengiausi įsiklausyti ir į išsakomus lūkesčius bei prašymus.“

Keisti tai, kas skaudžiausia

Kuo žmonės laisvesni, kuo oriau gyvena, tuo laisviau visa širdimi drauge Viešpatį šlovina.

Popiežius: ar Dievas manęs ieško?
Vatican News

„Tėve mūsų“ yra ne vergų, o vaikų malda. Vaikų, kurie pažįsta Tėvo širdį ir yra įsitikinę Jo meilės planu.

Kur ir kaip geriau vaikams kalbėti apie Dievą?

Kaip galima panaudoti namuose esančius daiktus (skrynią) džiugiam tikėjimo temos atskleidimui?

Mokytis baimės

„Pagarbios Dievo baimės reikia mokytis, nes jos yra mokoma. Ji glūdi ne bauginimuose, bet protingame pamokyme.“

Piktnaudžiavimo krizė Bažnyčioje: gera diagnozė – geras bus ir vaistas

Žiniasklaida ir socialiniai tinklai mirga greitomis analizėmis ir nuosprendžiais. Klausimas pernelyg skaudus ir svarbus, kad leistume sau paviršutiniškai spręsti.

Alfa. Kaip įmanoma tikėti?

Tikėjimas nėra aklas šuolis. Tai protingas, apgalvotas žingsnis, paremtas tvirtais įrodymais.

Popiežiaus ir Didžiojo imamo deklaracija jau ir lietuvių kalba
Lietuvos vyskupų konferencija

Į lietuvių kalbą išversta popiežiaus Pranciškaus ir Didžiojo Al-Azharo imamo Ahmado Al-Tayyebo taikai kviečianti bendra deklaracija.

Kad suskambėtų išganymo giesmė

Dievas žmogų sukūrė tam, kad nuo pat pradžių jam parodytų savo gerumą. Jis įvairiausiais būdais ruošė žmonių giminę, kad joje suskambėtų išganymo giesmė.

Vienintelė svarbi – Viešpaties registracija

Prieš 50 metų, 1969-aisiais, iš arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kun. Juozo Zdebskio buvo atimti kunigo registracijos pažymėjimai, uždraudžiant atlikti tiesiogines katalikų dvasininko pareigas.

Šv. Juozapas – ne kalbos, o veiklos žmogus

Mūsų dienomis, kai brandus vyriškumas ir atsakingas tėviškumas patiria galingų išbandymų, tylusis Juozapas ateina į pagalbą savo galingu pavyzdžiu bei užtarimu.

Nėra krikščionybės be švelnumo
Vatican News

Popiežius atkreipė dėmesį į labai svarbią, bet šiomis dienomis ne visur savaime suprantamai taikomą vertybę – švelnumą.

Alantoje atidarytas pal. Teofiliaus Matulionio muziejus

Tarp vertingiausių muziejaus relikvijų: iš Solovkų konclagerio vyskupo parsivežtas rožančius, paties vyskupo Mordovijos tremtyje išdrožtas altorėlis-slapukas.

Viešpaties kvapas

„Tyra, iš tikinčiojo širdies trykštanti malda kyla tarsi smilkalų dūmai nuo švento aukuro. Nėra nieko malonesnio už Viešpaties kvapą; tegu taip kvepia visi, kurie tiki.“

Pradėta islamistų nužudyto kun. J. Hamelio beatifikacijos byla
Vatican News

Kunigas buvo nužudytas jam aukojant Mišias 2016 m. Prancūzijoje. Tai buvo islamistinio fundamentalizmo įkvėptas teroro aktas.

Nelaimingumo algoritmas
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Dažniausiai mes būname nelaimingi dėl netinkamo santykio su esamu momentu ir troškimais bei svajonėmis. 

Dar vienas skandalas Bažnyčioje – išnaudotos vienuolės
Vatican News

Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“ paskelbė M. Mondo straipsnį apie išnaudojimo aukas vienuoles ir jų patiriamą košmarą.

Dvasios versmė

Mozė sudavė į uolą, ir pasipylė vandens srautas, o Kristus paliečia stalą, suduoda į dvasinę lentelę, ir prasiveržia Dvasios versmė. 

5 gyvo maldos gyvenimo bruožai

Katalikiškas JAV interneto puslapis surengė nedidelę apklausą ir paskelbė trumpą sąrašą dalykų, kurie, būdingi gyvą ir intensyvų maldos gyvenimą praktikuojantiems žmonėms.

Sekmadienio homilija. Prieš užkopiant į kalną
Kun. Andžej Šuškevič - Bernardinai.TV

Kalnas dėl savo didingumo ir nepajudinamumo visada buvo laikomas Dievo įvaizdžiu. Jis – ir susitikimo su Dievu vieta.