Religija

George Lemaitre – kunigas, Didžiojo sprogimo teorija nušluostęs nosį Einsteinui

Albertas Einsteinas apie jo teoriją pasakė – matematiškai nepriekaištinga, bet niekam tikusi fizikoje. Visgi Einšteinas apsiriko.

Atidengtas Lietuvos didžiojo etmono K. Ostrogiškio bareljefas su atminimo lenta
Vilniaus savivaldybė

Sostinėje lietuvių ir ukrainiečių kalbomis atidengtas bareljefas su atminimo lenta didžiajam etmonui Konstantinui Ostrogiškiui.

Popiežius: vyskupas – tarnas, o ne kunigaikštis

Šv. Paulius vyskupus vadina „Dievo reiklų šeimininkais, tvarkytojais“ – ne turtų, ne galios, ne grupuočių, bet „Dievo reikalų“ tvarkytojais. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Didakas iš Alkalos

Maldoje jis gaudavo tokių antgamtinių įžvalgų apie Dievą ir tikėjimo slėpinius, kad mokyti teologai su nuostaba klausėsi įkvepiančių pokalbių su šiuo bemoksliu pasauliečiu broliuku.

Bažnyčia ir epochų kaita. Pokalbis su teologu Francisco Catão

Pranciškus siekia gilių pokyčių Bažnyčioje, kurių troško Jono XXIII sušauktas Vatikano II Susirinkimas.

Komitetas tikinčiųjų teisėms ginti: tylos Bažnyčios nebėra

1978 m. lapkričio 13 d. Lietuvoje penki kunigai įkūrė Katalikų komitetą tikinčiųjų teisėms ginti.

Popiežius skatina kurti žmonišką žurnalistiką
Vatican News

Pagrindinė katalikų žurnalistų užduotis – padėti žmonėms blaiviai vertinti visuomenės gyvenimą ir pasaulio įvykius, neplaukti pasroviui, nepasiduoti paralyžiuojančiam pesimizmui.

Vargdienių seserys pogrindyje

Reikėjo visa, kas vienuoliška, slėpti, laužyti tuos geruosius įpročius, su kuriais sesutės buvo labai susigyvenusios, kas joms buvo tarsi antroji prigimtis.

Popiežius kvietė atmesti „karo kultūrą“

Minint Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmetį, popiežius Pranciškus po „Viešpaties Angelo“ maldos Vatikane susirinkusiems tikintiesiems priminė šią datą.

Sekmadienio homilija. Gyventi ne sau
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Neretai taip ir nesiryžtame tokiam žingsniui. Išdrįstame tada, kai patikime, kad Dievas tikrai mus myli ir tikrai mokės mumis pasirūpinti.

Neužrašyta mintis

Mano mintis laukia eilės būti išreikšta, tačiau priekin aš kviečiu mintis, kurios pakviečia Dievą į mano gyvenimą. 

Prakartėlės iš viso pasaulio
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Prakartėlių personažai ir aplinka atspindi šalies kultūrą ir žmonių rasę. 

Popiežiaus vizitas Lietuvoje filosofo, politologo ir vyskupo akimis

Vyskupas Darius Trijonis, politologas Linas Kojala ir filosofas Alvydas Jokubaitis diskutavo apie Pranciškaus vizitą Lietuvoje. 

Dangaus vartų raktas
Katalikų pasaulio leidiniai

Kryžius yra raktas, išlaisvinęs spyną nuo nuodėmės, o skląstį – nuo mirties. Tik kryžius, ir niekas kitas, atveria dangaus vartus.

Pamąstymai apie vienišumą ir kelionę į šeimą
Milda Kukulskienė - Ateitis

Kaip sakoma, iki santuokos momento tiek sprendimas likti kartu, tiek sprendimas išsiskirti yra vienodos vertės laimėjimas.

Svarbiausi faktai apie pal. M. Giedraičio beatifikacijos bylą
Vatican News

Vatikano paskelbtame dekrete patikslinami faktai apie Mykolo Giedraičio gyvenimą: palaimintasis buvo ne vienuolis, o pasaulietis, t.y. Ordino tretininkas.

Pirma padėti sau

Tik tada galėsime kitiems daugiau, racionaliau bei drąsiau patarnauti, patarti ir įvairiais būdais pagelbėti, kai pirmiausia patys sau padėsime – visa savo širdimi prie Jo Širdies kaskart glausimės.

Džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai: Mykolas Giedraitis paskelbtas palaimintuoju

Ypač palaimintojo M. Giedraičio kultas sustiprėjo XVII a. pradžioje, kai Krokuvos vyskupijai vadovavo lietuvis kardinolas Jurgis Radvila. 

Arkivysk. M. Reinio filosofijos paskaitos kalėjime

1953 m. lapkričio 9 d. Vladimiro kalėjime, Rusijoje, mirė arkivyskupas Mečislovas Reinys.  

Atidaryta paroda pal. J. Matulaičiui

Paroda „Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“ skatina pažinti išskirtinį žmogų, jam tekusius išmėginimus ir nuveiktus darbus. 

Naujas lietuvis palaimintasis – Mykolas Giedraitis
Vatican News

Palaimintasis Mykolas Giedraitis gimė Giedraičiuose, Lietuvoje, penkioliktojo šimtmečio pradžioje, apie 1420 m. ir mirė Krokuvoje 1485 m. gegužės 4 d.

Grupės „U2“ vokalistas Bono apie skirtumą tarp karmos ir malonės

Malonė nustelbia visa tą reikalą „ką pasėsi, tą ir pjausi“. Malonė ignoruoja priežastį ir logiką. Meilė įsiterpia, jei nori, į tavo veiksmų pasekmes.

Popiežius: Velnias į žmogaus gyvenimą įlenda per kišenę
Vatican News

„Nevok“ reiškia mylėk savo turtais, pasinaudok turimomis priemonėmis, kad labiau mylėtum. 

Malda už akcijos „Well4Africa“ geradarius prie Jokūbo šulinio Šventojoje Žemėje

Šiuo metu akcijai jau surinkti 51 544 Eur ir pradedami vandens gręžinių įrengimo darbai Ugandoje ir Malavyje. 

Popiežius palaimino Amazonijos laivo–ligoninės projektą
Vatican News

Laivas–ligoninė maždaug 1000 km ruože teiks medicinos paslaugas ir aptarnaus nemažiau kaip 700 tūkst. žmonių.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas1

Tėvas Jonas tapo žinomas kaip „Marijos daktaras“. Jis gynė Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo sampratą ir paneigė visus to meto mokytų žmonių prieštaravimus šiai tiesai. 1854 m. popiežius Pijus IX iškilmingai patvirtino šią tėvo Jono gintą doktriną.

Aušros Vartų atlaidų programa
Vilniaus arkivyskupija

Lapkričio 11 dieną prasideda tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.

Kinija atmeta JT reikalavimus dėl įkalintų uigūrų
lrt

Pasaulio bendruomenei reiškiant susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties, Kinijos atstovai atšauna, kad tai – Kinijos vidaus reikalas. 

Albert Camus – ateistas, susižavėjęs Kristumi
Mažoji studija

Camus visą gyvenimą laikė save ateistu, tačiau neslėpė susižavėjimo Kristumi. Rašytojui nuolat rūpėjo Jėzaus žemiškoji misija, ypač kaina, kuri sumokėta ant kryžiaus. 

Arkivysk. S. Tamkevičius: Dievo Dvasia stumtelėdavo ir labai rizikingiems darbams

Lapkričio 7 d. arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ švenčia 80 metų gimtadienį. 

Apie katalikų ir žydų dialogą. Pokalbis su kun. Norbertu Hofmannu
Ateitis

Specialus kunigo Roberto Hofmanno interviu apie katalikų ir žydų santykius, bendras istorines šaknis, teologinius klausimus ir bendrystę.

Laisvės žodžio šauklys Sigitas Tamkevičius

2018 m. lapkričio 7 d. minime disidento, Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ 80-asias gimimo metines.

Lapkritį popiežius kviečia melstis už taiką
Vatican News

Labiau už kitus taikos nori tie, kas kenčia dėl jos nebuvimo. Galime gražiai kalbėti, tačiau jei nėra taikos mūsų širdyje, nebus ir pasaulyje.

Arkivysk. S. Tamkevičius: Dievas vertina tik tai, kas atliekama iš meilės
XXI amžius

Tardytojai kartą man pasakė gerą kalambūrą: „Esi laimingas avantiūristas, nes turėjai gerus pagalbininkus“. 

Trečiasis pranciškoniškas prakartėlių konkursas plečiasi už Lietuvos ribų
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šeimos, vaikai, mokinių klasės, įvairios bendruomenės ir darbuotojų kolektyvai kviečiami kurti prakartėles ir iki gruodžio 15 d. užregistruoti jas įkonkursą.

Charizminio judėjimo pradininkas: Šventoji Dvasia padeda pasiekti tikėjimo pilnatvę

Pokalbis su Lietuvoje viešėjusiu teologu, vienu iš charizminio judėjimo Katalikų Bažnyčioje pradininku dr. Ralphu Martinu apie judėjimo ištakas ir iššūkius.

Negendantys šventųjų palaikai

Per Katalikų Bažnyčios istoriją buvo daugybė šventųjų, kurių kūnus ekshumavus paaiškėjo, kad jie – negendantys. Čia pateikiami keli pavyzdžiai.

Valstybės pažinimo centre eksponuojama Pranciškaus dovana Lietuvai

Popiežiaus Pranciškaus dovana – IX a. mozaikos, esančios Vatikane, Šv. Petro Bazilikoje, kopija. 

Popiežius Pranciškus apie meilę
Vatican News

Iš varžymosi gimsta ir apkalbos, nes daug žmonių jaučia, kad neauga, tačiau, norėdami pasirodyti aukštesni už kitą, jį sumažina apkalbomis. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Margarita iš Lotaringijos

Sumaniai tvarkydama ekonominius reikalus, ji sugebėdavo sutaupyti lėšų, kurias skirdavo padėti vargšams. Margaritai itin patiko slaugyti ligonius ir raupsuotuosius.

Lapkričio „Artuma“: kas bendro tarp sąžinės ir Šventosios Dvasios?
Artuma

Apie sąžinę anksčiau ar vėliau, daugiau ar mažiau susimąsto visi (ypač – mirties akivaizdoje). Taigi, šioje Artumoje – sąžinės „reikalai“ bei darsyk – popiežiaus vizito Lietuvoje aidai.

Atgyja debatai apie vedusiųjų kunigystę

Viena akivaizdu: Jėzus Kristus paliko savo mergeliško gyvenimo pavyzdį kaip aukštą siektiną idealą, kuriuo žavėjosi ir sekė pirmieji krikščionys.

Vargdienių seserys: misija Amerikoje

1940 m. birželio 15 d. Sovietų kariuomenė peržengė Lietuvos sieną. Kokia bus seserų ateitis? Ar galės jos toliau žingsniuoti gerai įmintu krikščioniškos socialinės ir pedagoginės veiklos keliu? 

Egiptas: išpuolis prieš koptus ir kova su radikalizmu
Vatican News

Lapkričio 2 dieną apšaudytas autobusas, kuriuo koptų ortodoksų piligrimai grįžo iš dykumoje esančio šv. Samuelio Išpažinėjo vienuolyno. 

Svarbiausi Popiežiaus vizito momentai diskusijoje „Pranciškus. O kas toliau?“

Lapkričio 8 d., 18.30 val. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyks diskusija su vysk. D. Trijoniu, A. Jokubaičiu, L. Kojala ir R. Garškaite

Popiežius: Viešpačiui svarbu ne išvaizda, o širdis
Vatican News

Gyvenimo paslaptis glūdi tarnavimo gyvenime. Tarnavimas yra bilietas, kurį reikės parodyti įžengiant į amžinąsias vestuves.

Senąją maldaknygę atsivertus

Ką randame atvertę seną, XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje išleistą maldaknygę?

Kam reikalinga išpažintis?

Išpažintis šiuolaikiniam žmogui kelia nejaukumo jausmą. Dažnas atlieka ją tik kartą per metus, pareigos labiau verčiamas, nei širdies vedamas. Pokalbis su kun. Algirdu Toliatu.

Sekmadienio homilija. Atpažinti Dievo meilę savo ir tautos istorijoje
Kun. Francišek Jusiel - Bernardinai.TV

Dažnai įstatymuose įžvelgiame vien draudimus ir apribojimus, tačiau tikroji jų paskirtis ne ši.

Kodėl lapkričio 4 d. laiminami gyvūnai

Lapkričio 4 d. Dinante, Belgijoje, minint šv. Huberto dieną, po šv. Mišių laiminami gyvūnai.