Religija

Gegužės 24 d.
Popiežius Pasaulio viršūnių susitikimui: „Leiskime, kad kenčiantieji pamokytų kas yra žmoniškumas“
vatikano radijas

Popiežiaus laiškas paskelbtas pirmadienį, gegužės 23 dieną, pirmąją Pasaulio viršūnių susitikimo humanitariniais klausimais Stambule dieną.

Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: sielovados aktualijos ir paramos galimybės1
Kauno arkivyskupija

Kunigai buvo supažindinti, kaip religinės bendruomenės galėtų dalyvauti konkursuose paramai gauti iš ES struktūrinių fondų bei kitų projektų, aptartos sielovados aktualijos, pristatyti artimiausi renginiai, aktualūs leidiniai.

Švč. Trejybės sekmadienį – padėka Dievui už Kauno ganytojų jubiliejus
Kauno arkivyskupija

Gegužės 22-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS dėkojo Dievui už vyskupystės 25-erių metų jubiliejų, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas – už 25-erių metų kunigystės jubiliejų.

Kauno senamiesčio kavinėje – arkivyskupo pokalbis su kauniečiais
Kauno arkivyskupija

„Kiekvienam laikui savi iššūkiai“, – sakė arkivyskupas žmonėms, klausiantiems, kas, jų žodžiais tariant, dabar yra Lietuvos „demonai“. 

Katalikiška žiniasklaida: kur link kreipti jėgas8
Saulena Žiugždaitė

Visa žiniasklaida bei žurnalistika klausia savęs: kur link judame? Šiuolaikinės technologijos, socialiniai tinklai keičia ne tik asmeninio bendravimo, bet ir žinių sklaidos būdus, autoriaus ir skaitytojo santykį.

Bernardas Verbickas OP: Kad išgirstum Dievo kvietimą, reikia atsiriboti nuo aplinkos triukšmo1
Donatas Puslys

Jauti troškimą skirti daugiau laiko maldai? Norėtum gilintis į tikėjimo slėpinius? Nori liudyti kitiems Gerąją Naujieną? Norėtum gyventi bendruomenėje, kuri padėtų šventėti?

Gegužės 23 d.
Popiežius priėmė Kairo al-Azharo Didįjį imamą – aukščiausią dvasinį musulmonų autoritetą1
vatikano radijas

Al-Azharo universitetas garsėja kaip musulmonų sunitų mokymo ir tikėjimo grynumo saugotojas. Jo teologų ir teisininkų sprendimus gerbia musulmonai sunitai visame pasaulyje. 

Kampanijoje „Už saugią Lietuvą“ – nepamiršta pagalba garbaus amžiaus žmonėms

Į mokyklos bendruomenę atėjusi kaip dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, sesuo Pranciška netrukus pastebėjo paramos ir supratimo stokojančius, socialinės rizikos ir socialiai remiamose šeimose gyvenančius kaimo vaikus.

Kaip krikščionys turėtų auginti vaikus
BTZ

O koks yra vaikų auklėjimo tikslas? Koks jūsų, kaip tėvų, tikslas? Ko norite savo vaikams? Ar kada nors apskritai esate apie tai susimąstę?

Homeopatinė meilė, o karalius tai nuogas!10
Gabrielius E. Klimenka OPs

Kažkada mano dvasios tėvas, kai pasakojau, koks esu šventas ir kaip niekas to nepastebi, pasakė: „Kai bendruomenėje atsiranda vienas „šventasis“, kiti automatiškai tampa kankiniais.“

Gegužės 22 d.
Kardinolas Tagle: „Reikia keisti humanitarinės pagalbos sistemą“
vatikano radijas

Pagalbos teikimo būdai būtų veiksmingesni ir efektyvesni jei į tarptautines pastangas būtų įtrauktos vietinės organizacijos, įskaitant religines institucijas. 

Tikri ir netikri vargšai. Kas jie tokie?28
Jurgis Raudys

Vienas Lietuvos kunigas per vieną Lietuvos regioninę televiziją dėstė savo mintis apie tikrus ir netikrus vargšus. 

Vaizdo homilija. Mūsų Dievas yra bendruomenė1
Kun. Tomas Pilchas OFM Cap. - Bernardinai.TV

„Negera žmogui būti vienam.“ Ir tai pasakyta ne vien apie santuoką, bet ir apie kiekvieną bendruomenę: Dievas kiekvieną žmogų sukūrė tam, kad gyventų, augtų ir džiaugtųsi bendruomenėje. 

Gegužės 21 d.
Popiežius perdavė užuojautą Egipto prezidentui
vatikano radijas

Su liūdesiu sužinojęs apie Egipto keleivinio lėktuvo tragišką sudužimą, popiežius Pranciškus nori jus užtikrinti dėl jo maldos ir solidarumo šiuo sunkiu metu.

Naujuoju Šventosios Žemės kustodu paskirtas Francesco Patton OFM
vatikano radijas

52 metų italas iš šiaurės rytų Italijos Trento arkivyskupijos pakeis t. Pierbattista Pizzaballa, kuris Kustodo pareigas ėjo pastaruosius 12 metų.

Tik tiesoje nebūna melo5
Kun. Vytenis Vaškelis

Meluojame sau ir kitiems, kai nepagrįstai atidėliojame tiesioginių pareigų atlikimą, geros knygos skaitymą, kai bergždžiai švaistome laiką.

Kodėl katalikams Lietuvoje mažai rūpi ekologija?56
Rita Juozėnaitė

Kada pagaliau, kaip ir apie abortus ar eutanaziją, t. y. akivaizdų žudymą, galėsime pasisakyti ir aplinkos griovimo – netiesioginio žudymo – klausimais?

Apie klausyklos langelį ir keistą sapną
Saulius Lynikas

Labai seniai, kada močiutė dar buvo gyva, jos kambaryje buvo langelis, pro kurį vakarais žiūrėdavau į besileidžiančią saulę. Šis langelis kitoks. Klausyklos langelis.

Gegužės 20 d.
Šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetė įsibėgėja visoje Lietuvoje4
Aurelija Krampaitė

Šv. Jokūbo kelio jaunuoju ambasadoriumi gali tapti kiekvienas jaunas žmogus, dalyvausiantis šioje akcijoje ir įveiksiantis bent vieną estafetės etapą.

Liko mėnuo iki istorinio visų ortodoksų Susirinkimo Kretoje
vatikano radijas

Patriarchas Baltramiejus savo priminimą paskelbė likus mėnesiui iki visų ortodoksų Susirinkimo Kretoje, kuriame dalyvaus apie 500 dalyvių iš viso ortodoksų pasaulio.

Nuotraukų parodoje – Pietų Korėjos zen šventyklos ir vienuoliai

Paroda nesistengiama apkrauti žiūrovo menine verte. Budistinėmis nuotraukomis aiškiai atskleidžiamas sustabdytas šventyklos gyvenimo momentas.

Panevėžio vyskupu paskirtas vysk. Genadijus Linas Vodopjanovas OFM1

Sveikindami vyskupą dėl naujos tarnystės vietos, skaitytojams siūlome prisiminti pokalbį su ganytoju, parengtą netrukus po to, kai brolis Linas Vodopjanovas buvo konsekruotas vyskupu.

Paskirtas naujas Panevėžio vyskupas8
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus Telšių vyskupijos augziliarą vysk. Genadijų Liną Vodopjanovą, titulinį Quizos vyskupą, paskyrė Panevėžio vyskupu.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bernardinas Sienietis3

Ber­nar­di­nas kaip pa­moks­li­nin­kas bu­vo ne­pa­pras­tas. Iš baž­ny­čių sa­kyk­lų, nuo grei­to­mis su­ręs­tų pa­ky­lų erd­vio­se Tos­ka­nos mies­tų aikš­tė­se jo pa­klau­sy­ti su­si­rin­ku­sioms mi­nioms jis sklei­dė sa­vo nuo­šir­dų, skvar­bų, kan­dų ir bet ko­kią ydą smer­kian­tį žo­dį.

Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus SJ vyskupystės 25-ečiui: pirmųjų tarnystės metų fragmentai5
Irena Petraitienė

„Geriau šiuo sunkiu Lietuvai laikotarpiu melsimės mokyklų salėse, bet kartu mokysimės vieni kitiems padėti.“

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ: „Nėra žmogaus be pašaukimo“ 3
Donatas Puslys

Nėra žmogaus be pašaukimo. Kiekvienas esame kažkam pašaukti, tik gal anksčiau buvome linkę išskirti tam tikrus specifinius pašaukimus, visų pirma – kunigo, vienuolio, gydytojo ar mokytojo.

Gegužės 19 d.
Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ – Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas3

Jonas Boruta yra pripažintas neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu ir jam išduotas Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pažymėjimas.

Popiežius lankysis Armėnijoje birželio 24–26 dienomis
vatikano radijas

Šventasis Tėvas Pranciškus atskris į Jerevaną birželio 24-osios popietę, 15 val. vietos laiku, ir tuojau pat nuvyks pasimelsti į Ečmiadzino Apaštališkąją katedrą, kurioje susitiks su Armėnų katolikosu Karekinu II.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius: „Jubiliejaus proga tik dėkosiu Viešpačiui už viską“9

Tikriausiai nesuklysiu teigdamas, kad dabar vyskupui tarnauti yra sunkiau, nei buvo prieš dvidešimt penkerius metus. Visa laimė, jei be Dievo šalia yra nesavanaudiškai tarnaujančių kunigų ir uolių pasauliečių.

Gegužės 18 d.
„Mažoji studija“: kodėl svarbu pažinti Senąjį Testamentą7
Mažoji studija

Pokalbis apie biblijos interpretacijas, Senąjį Testamentą ir apie tai, kodėl svarbu būtent mūsų dienomis iš arčiau pažinti Senąjį Testamentą.

Naujausiame žurnale „Kelionė su Bernardinai.lt“ – apie susitikimą ir santykį

„Bernardinai.lt“ su džiaugsmu skaitytojams siūlo jau antrą šiais metais pasirodžiusį žurnalo „Kelionė“ numerį, kuriame kalbame apie susitikimą, santykius ir dialogą. 

Pripažintos 19 religinių bendruomenių nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos siūlymui pripažinti dar 19-os religinių bendruomenių nuosavybės teises į jų faktiškai valdomus religinės paskirties pastatus bei šių pastatų priklausinius. 

Dievas su mumis?1
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Toks visada buvo Dievo troškimas: gyventi su mumis, su savo tauta.

Lenkijos krikšto tūkstantmetis

Lenkijos krikšto tūkstantmečio minėjimo idėja gimė kardinolui Stefanui Wyszyńskiui, kai gyveno internuotas Komančoje. Jo manymu, visos Lenkijos mastu suorganizuotos iškilmės atgaivintų komunistinio spaudimo alinamos tautos tikėjimo dvasią.

Gegužės 17 d.
Pirmajai socialinei enciklikai – 125 metai1
vatikano radijas

Prieš 125 metus, 1891 metų gegužės 15 dieną, buvo publikuota pirmoji socialinė enciklika, Leono XIII „Rerum Novarum“. 

Gegužės 16 d.
Piliečiai sakys Europai: Šeima yra mama, tėtis ir vaikai93
Monika Midverytė OFS

Rytų Europos balsas labai svarbus siekiant garsiai pasakyti, jog mes nenorime, kad mums būtų nuleista iš viršaus, ką reiškia šeima ir santuoka. Tai nėra ES vadovų kompetencija“, – teigia E. Frivaldszky.

Kaune paminėtas kun. prof. Jono Juraičio 90-metis 3
Kauno arkivyskupija

„Kunigas Jonas savo gyvenimu liudijo, kad yra Dievas – konkretus, mylintis ir esantis tarp mūsų“, – sakė homilijoje t. Aldonas Gudaitis.

Pranciškonų organizuotame „Vilties bėgime“ dalyvavo apie 10 000 žmonių 1

Kartu su mėgėjais ir profesionalais 10 kilometrų distanciją bėgo ir trys broliai pranciškonai: Algirdas Malakauskis OFM, Evaldas Darulis OFM bei Paulius Vaineikis OFM.

Lietuvos jaunimo dienos 2017-aisiais vyks Vilniuje
Vilniaus arkivyskupija

Apsukusios ratą aplink Lietuvą jos 2017 m. birželio 23–25 d. sugrįžta į Vilnių. LJD 2017 tema „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

Gailestingumo gestas: Popiežius apsilankė proto negalią turinčiųjų bendruomenėje
vatikano radijas

Popiežius namuose išbuvo gerą valandą, susitiko su visais gyventojais, jų šiuo metu aštuoniolika, kartu užkandžiavo, meldėsi ir fotografavosi.

Naujuoju „Marijos radijo“ direktoriumi taps kun. Povilas Narijauskas6

„Marijos radijas“ informuoja, jau netrukus kunigas Povilas Narijauskas pakeis „Marijos radijo“ programų direktorių Gintarą Blužą OFS.

Kaip 1966 metais Lenkijoje buvo minimas Lenkijos krikšto tūkstantmetis?
Wojciech Oleksiak

Bitlai, naikintuvai ir sulaikytas paveikslas, kitaip tariant, sudėtingas Lenkijos  krikšto tūkstantmečio minėjimas Lenkijos Liaudies Respublikoje.

Gegužės 15 d.
Sekminės Vatikane1
vatikano radijas

Nutilus trimitų gausmui Šv. Petro bazilikoje, iškilmingai perskaičius Evangeliją, popiežius Pranciškus pasakė Sekminių iškilmės homiliją. „Nepaliksiu jūsų našlaičiais“, – citavo jis Jėzaus žodžius, mums perduotus evangelisto Jono (14,18).

Nacionalinis gailestingumo kongresas: Palaiminimų kelias
Kun. Kęstutis Dvareckas

Nacionalinio Gailestingumo kongreso procesijos metu buvo apmąstomi aštuoni evangeliniai palaiminimai. Jūsų dėmesiu tądien skambėję mąstymai ir maldos.

Popiežius Pranciškus: „Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“1

Tarptautinės šeimos dienos proga skaitytojai kviečiami susipažinti su  popiežiaus Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“, kalbančio apie meilę šeimoje, pirmuoju skyriumi.

Klaipėdos gatvėse – IX „Vilties bėgimas“. Tiesioginė transliacija

Šiemet bėgikai gali rinktis vieną iš penkių trasų – bėgti 600 metrų, 2.9, 5.6, 10 kilometrų arba rinktis naujausią – pusmaratonio (21,098 km) distanciją. 

Tobulos meilės ilgesys (I). Tėvystė1
Joseph-Marie Verlinde

Kelionę į šeimą reikia pradėti nuo tobulos tėvystės ir motinystės įsisąmoninimo. Parodydamas, kokios tėvystės ir motinystės Kūrėjas norėjo savo vaikams, Jis tarsi nori pažadinti mumyse tobulos meilės ilgesį ir per tai aiškiau suvokti, kodėl jos trūkumas mus taip žeidžia.

Vaizdo homilija. Atgimti iš vandens ir dvasios
Br. Pijus Eglinas - Evangelijos komentaras

Nikodemas teiraujasi Jėzaus, kaip išmintingo mokytojo, kokia yra Dievo žinios esmė? Jėzus kalba apie atgimimą iš vandens ir dvasios, kaip sąlygą įeiti į Dievo karalystę.

Gegužės 14 d.
Dievas Parakletas1
Kun. Vytenis Vaškelis

Net kai asmuo pradėjęs dusti rafinuoto melo pinklėse, ieško galimybių keistis, jam pačiam iš jų išsinarplioti darosi neįmanoma - reikia malonės spindulio, pranokstančio jo asmenines žmogiškąsias pastangas.

Prisimenant kunigą Arvydą Petrą Žygą2
Kun. Nerijus Pipiras

Prieš penkerius metus, išgirdus apie kunigo Arvydo iškeliavimą, žmogiškai lyg kažkas nutrūko.