Religija

Prisimenant arkivyskupą Mečislovą Reinį
Grasilda Reinytė - Žurnalas „Ateitis“

Net ir kalėjimo prižiūrėtojai liudija, kad jis išliko geros širdies žmogus. Pats neprarasdavo vilties, ir kitiems sugebėdavo padėti.

Rožinio malda – Bažnyčios lobis

Tekste supažindinama su bene labiausiai paplitusia katalikiška liaudies pamaldumo Švč. Mergelei Marijai praktika – rožiniu.

Trejybės meilė – tikroji Jos ir mūsų laimė

Dievo buvimui bei veikimui nėra pradžios ir nebus pabaigos, o mes atsiradome grynai iš Jo malonės, kad amžinai galėtume kontempliuoti meile degančią Jo širdį.

Paskutinis skambutis Pranciškonų gimnazijoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Gegužės 24 dieną Pranciškonų gimnazijoje Kretingoje vyko Paskutinio skambučio šventė.

Mokėti atlyginimą „vokelyje“ – mirtina nuodėmė
vatikano radijas

Marijos, Krikščionių pagalbos šventės pirmajame skaitinyje skamba griežtas apaštalo Jokūbo įspėjimas: „Turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų [...] Štai šaukia […] darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote.

Lietuvos jaunimas pakeliui į Sinodą

Pasirengimo Sinodui kelionė yra puiki proga Bažnyčiai iš tiesų susitikti ir išgirsti jauną žmogų ten, kur jis yra.

Apmąstome popiežiaus katechezę apie viltį: Šventoji Dvasia teikia vilties pilnatvę
Kataliko balsas

Kartu ruoštis popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, apmąstant popiežiaus katechezes apie viltį, kviečia pasauliečių iniciatyva „Kataliko balsas“.

Tapk popiežiaus savanoriu!
Popiežiaus vizito koordinacinis komitetas

Prasidėjo popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje savanorių registracija.

Kretingoje vyks tradiciniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

„Atlaidai – tai galimybė atnaujinti savo santykį su Dievu, dalį vasaros laiko skirti maldai, Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, taip pat atrasti naujų tikėjimo draugų ir net pašokti prie laužo“, – sako pranciškonas br. Antanas Blužas. 

Jonas Paulius II: Kryžiaus lemtis kliuvo daugeliui jūsų tautiečių
Katalikai.lt

Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie svarbiausią išganymo istorijos paslaptį – kryžių.

Prieš fašizmą ir komunizmą stojęs kardinolas pakeliui į pripažinimą šventuoju
vatikano radijas

Šventųjų skelbimo kongregacija praneša apie patvirtintus dekretus dvylikoje beatifikacijos bylų.

Knyga apie liuteronybę – išsipildžiusi V. Sabutienės svajonė

„Liuteronybė. Kas tai?“ – knyga ir liuteronams, ir smalsaujantiems, kuo gi jie tiki. Tai tarsi vadovėlis, tikrai neišgąsdinsiantis menkai apie liuteronybę nutuokiančius.

3,5 mln. žmonių Argentinoje protestavo prieš abortų liberalizavimą

Argentinos įstatymų leidėjai raginami kategoriškai atmesti abortų legalizavimo projektą.

„Konfucijus ir Kristus“ – nauja prof. R. Dulskio knyga

Kai susitinka dvi skirtingos didžios kultūros, jos turi dvi galimybes: viena nuo kitos atsiriboti „puikybės ir baimės sienomis“ arba viena su kita komunikuoti, viena kitą ignoruoti arba integruoti viena kitos vertybes.

Jonas Paulius II Lietuvos jaunimui: „Nebijokite ieškoti Dievo ir Jo tiesos“
Katalikai.lt

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, prisimename pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus kalbas. Jonas Paulius II jaunimą drąsino atidaryti duris Kristui. 

Panevėžio bažnyčioje – neįkainojamos šventųjų relikvijos
Raimonda Mikučionytė - Jūsų Panevėžys

Švč. Trejybės bažnyčioje Panevėžyje atidarytas šventųjų relikvijų lobynas. Ekspozicijoje atskleidžiamas trapus religinės kultūros paveldo grožis bei relikvijorių formų įvairovė.

Sekminių šventė Vilniaus Kalvarijose

Gegužės 20-ąją Vilniaus Kalvarijose užbaigta keturias dienas trukusi Sekminių šventė.

Pasaulio jaunimo dienų himnas lietuviškai

Lietuvos jaunimo pastoracijos taryba ir Lietuvos jaunimo dienų choras pristato PJD2018 himną Lietuvių kalba.

Tobula Bažnyčios motinystės ikona

Bažnyčia pirmą kartą švenčia Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimą.

Kad Geroji naujiena pasiektų ir atskirtuosius nuo visuomenės
XFM Radijas

Kiekvieną kartą pamokslaujant kaliniams reikia priminti sau, kad nors dalis tų žmonių yra baisūs nusikaltėliai, jų akyse galima pamatyti širdį ir sielą.

Naujosios Sekminės Bažnyčioje: atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje
Artuma

Apie Dievo įkvėptą charizminį atsinaujinimą pokalbyje su bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatore Rūta Šalaševičiene.

Arkiv. G. Grušas: Norėti būti laisvam ir laimingam reiškia norėti būti šventam
Vilniaus arkivyskupija

Žmogus yra laisvas būti šventas. Žinoma, daug dažniau mes norėtume nebūti šventi. Dažnai atrodo, kad šventumas pernelyg įpareigoja, atrodo, kad šventumas suvaržo. 

Vilniaus Kalvarijų atstatymo stebuklas

1963 m. sugriautų Vilniaus Kalvarijų atstatymą lydėjo stebuklai.

Popiežius: Ateik, Šventoji Dvasia, atnaujink mūsų vidų ir pasaulio veidą
vatikano radijas

Šventoji Dvasia tai smarkus permainų vėjas. Jos atneštos permainos tai ne revoliucija aplink mus, bet mumyse, mūsų širdyje ir gyvenime.

„Vilties bėgimo“ 2018 TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Gegužės 20 d., sekmadienį, nuo 9 val. Klaipėdos atgimimo aikštėje vyko vienuoliktasis „Vilties bėgimas“.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bernardinas Sienietis4

Ber­nar­di­nas kaip pa­moks­li­nin­kas bu­vo ne­pa­pras­tas. Iš baž­ny­čių sa­kyk­lų, nuo grei­to­mis su­ręs­tų pa­ky­lų erd­vio­se Tos­ka­nos mies­tų aikš­tė­se jo pa­klau­sy­ti su­si­rin­ku­sioms mi­nioms jis sklei­dė sa­vo nuo­šir­dų, skvar­bų, kan­dų ir bet ko­kią ydą smer­kian­tį žo­dį.

Vaizdo homilija. Ko trokšta Šv. Dvasia mano gyvenime ir ko aš trokštu?
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Vieno dalyko trokštu, kad iš visko kas supa mane, išsirinkčiau tai, kas svarbiausia.

Apie laimę susikalbėti

Sekminės – didžiausia gegužės šventė, o aš taip seniai laukiu progos papasakoti apie savo mėgstamiausią Sekminių stebuklą. Apie tai pradėjau galvoti prieš keletą metų, kai po pertraukos vėl grįžau prie akademinių tekstų.

Paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“

Penktadienį Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje atidaryta paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“.

Musulmonai ir krikščionys: nuo varžybų iki bendradarbiavimo
vatikano radijas

,Popiežiškoji taryba paskelbė sveikinimą skirtą ką tik visame pasaulyje prasidėjusio musulmonų pasninko ir maldos mėnesio Ramadano proga.

Mums visiems pradėtas tyrimas

Laikraščiai klykauja apie nerimą keliančias naujienas: korupciją, piktnaudžiavimą padėtimi, žlungančius aljansus, skandalų audros nušluojamus pareigūnus, įtarimo rūdžių pagraužtas amžinas institucijas. Ką rodo šie ženklai? 

Sekminės – išganymo viršūnė

Laukiame Sekminių – mūsų išganymo viršūnės, nes Šventoji Dvasia apvainikavo Išganytojo gimimą, mirtį, prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų.

Visi Čilės vyskupai įteikė popiežiui atsistatydinimo raštus
vatikano radijas

Pasibaigus susitikimams su popiežiumi, penktadienį buvo paskelbtas Čilės vyskupų pareiškimas.

Birštone – ne tik į sanatoriją, bet ir į muziejų

„Žmonės ateina į muziejų mokytis, pažinti. Taip pat pasipildyti, atsigauti“, – kalba Birštono sakralinio muziejaus vadovė Roma Zajančkauskienė. 

Gegužės 27 d. Telšiuose vyks penktasis „Palaiminimų sekmadienis“

Penktasis ciklo sekmadienis tema „Belaukiant Tėvo pažado...“ nustebins išskirtine šventine programa, kuri bus tiesiogiai transliuojama Katalikų medijų centro „YouTube“ kanale.

Prabangūs eksponatai atskleis šv. Kazimiero šlovę Italijoje

Lietuvių ir lenkų mylimas šventasis Kazimieras – garsus ne tik mūsų kraštuose. XVII amžiuje lietuvių šventajam meldėsi viena įtakingiausių Florencijos šeimų – Medičiai.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

Bažnyčia pastatyta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto iniciatyva 1409 m. ir jai suteiktas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą titulas. 

Prasidėjo ramadanas

Jo metu nuo aušros iki sutemų musulmonai meldžiasi, susilaiko nuo valgymo, gėrimo, rūkymo, lytinių santykių. Tikima, kad būtent šį mėnesį pranašui Machometui apreikštas Koranas.

Kviečia paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“ (papildyta)

2018 m. gegužės 18 d. 17 val. Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (Aukų g. 2A, Vilniuje) atidaroma paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“.

Popiežiaus homilija. Apkalbos žudo
vatikano radijas

Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius komentavo dvi vienybės sampratas – vienybę, kurios meldė Kristus, ir netikrą vienybę, kylančią iš piktnaudžiavimo žmonių įsitikinimais ir jausmais.

Ką gi švenčiame per Sekmines?

Sekminės buvo švenčiamos dar iki Šventosios Dvasios nužengimo, tai yra iki krikščionių Sekminių.

Liaudies pamaldumo Švč. Mergelei Marijai praktikos: litanija

Gegužinių pamaldų pagrindinė dalis yra Švč. Mergelės Marijos litanija. Autorius trumpai apžvelgia šios maldos istorinę kilmę bei jos plitimą Lietuvoje.

Nauju dokumentu Vatikanas atkreipia dėmesį į ekonominę nelygybę pasaulyje
vatikano radijas

Reikia naujų ekonomikos ir finansų tvarkymo formų, kurios labiau siektų bendro gėrio ir būtų orientuotos į visų žmonių gerovę, teigiama dokumente „Oeconomicae et pecuniariae quaestiones“.

Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose

Vilniaus Kalvarijose prasideda Sekminių šventė – keturias dienas truksiančiais renginiais minėsime Bažnyčios gimimą. 

Kodėl Šventojoje Žemėje kasmet pagerbiama šv. Elena
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šv. Elena, būdama krikščionė, paskatino žmonių domėjimąsi šventomis vietomis, ypač Šventąja Žeme.

Dalai Lamos vizito Lietuvoje organizatorius stebina Kinijos ambasados grasinimai

Nors ne vieną dešimtmetį Dalai Lama XIV buvo Tibeto vyriausybės tremtyje vadovu, 2011 metų kovo mėn. politinio Tibeto vadovo pareigų jis atsisakė.

Marijos mėnuo: Tverų Dievo Motinos ikona
Dr. Tojana Račiūnaitė - „Magnificat“

Stebuklais garsėjanti, sidabru ir brangakmeniais išpuošta Marijos ikona, pasislėpusi Tverų bažnyčios didžiajame altoriuje.

Krikštas: Balto rūbo ir žvakės simboliai
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus trečiadienio audiencijos metu tęsė katechezes apie krikštą.

Šv. Andriejus Bobola – ar tik Lenkijos šventasis?2

Nežinome, kodėl, būdamas lenkas, Andrius Bobola įstojo į Lietuvos jėzuitų provinciją. Galbūt paprasčiausias atsitiktinumas, kurių tais laikais pasitaikydavo itin dažnai.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Margarita iš Kortonos

Gegužės 16 d. minime šv. Margaritą iš Kortonos (1247–1297), pasaulietę pranciškonę.