Religija

Rugsėjo 28 d.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija kviečia švęsti atlaidus

Spalio 1-4 dienomis Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje vyks tituliniai atlaidai.

Kolumbija: istorinis taikos susitarimas ir kardinolo P. Parolin vedama malda už taiką
vatikano radijas

Tarptautinės bendruomenės dėmesys taip pat rodo, kad Kolumbijos konfliktas įtakojo ne vien krašto populiaciją, bet ir daug aplinkinių valstybių.

Popiežiaus homilija: „Ką daryti kai žmogų slegia sielvartas?“4
vatikano radijas

„Dvasinis sielvartas ištinka visus, nesvarbu ar tu stiprus, ar silpnas... Tai tamsi dvasios būsena, neviltis, nepasitikėjimas, kai nesinori gyventi, kai nesimato tunelio galo, kai sumaištis viešpatauja širdyje ir galvoje... “

Popiežius susitiko su Pasaulinės žydų tarybos atstovais: „Turime keliauti kartu“
vatikano radijas

„Geri mūsų tarpusavio santykiai labai svarbūs“, sakė Pranciškus. „Neįmanoma suprasti krikščionybės nematant jos žydiškų šaknų. Dėl to krikščionybės ir antisemitizmas yra nesuderinami dalykai.“

Pagėgiuose konsekruota Šventojo Kryžiaus bažnyčia

Po ilgo laikotarpio, keliems klebonams rūpinantis šios bažnyčios statyba, darbai buvo užbaigti ir šie Dievo namai, kuriuose jau gana ilgą laiką vyksta pamaldos, konsekruoti.

Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Seinuose

Šiais metais sukanka 150 metų nuo vyskupo Justino Staugaičio - vieno ryškiausių Lietuvos valstybės ir Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veikėjų gimimo.

Rugsėjo 27 d.
Naujoje knygoje – pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio laiškų dialogas
Paulius Subačius

Tai pirmasis pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio epistolinio dialogo leidimas – iki šiol lietuviškai buvo skelbti tik keli susirašinėjimo fragmentai.

Marijos radijo laidoje pokalbis apie „Trijų draugų legendą“
Marijos radijas

Kviečiame pasiklausyti Marijos radijo laidos įrašo apie knygą „Trijų draugų legenda“. Laidoje dalyvauja br. kun. Antanas Blužas OFM. Svečią kalbina Virginija Mickutė.

Popiežiaus kelionė į Gruziją ir Azerbaidžaną: dviejų šalių katalikų bendruomenių istorija
vatikano radijas

Penktadienį prasideda popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Gruziją ir Azerbaidžaną.

Arkivysk. P. Pizzaballa OFM Jeruzalėje: „Esame kviečiami būti Bažnyčia be iliuzijų, liudijančia vienybę“
vatikano radijas

Todėl pasidalijimo ir nesantaikos kontekste pirmiausia reikalingas vienybės liudijimas, kuris prasideda nuo mūsų, mūsų namų viduje.

Popiežius žuvusiųjų Nicoje artimiesiems: Į velnio puolimus atsakykime Dievo darbais1
vatikano radijas

Šeštadienį Vatikane buvo prisiminti liepos 14-ąją Nicoje nužudyti žmonės. Popiežius Pranciškus priėmė žuvusiųjų artimuosius, tą vakarą sužeistus ir iki šios dienos sukrėstus nežmoniško išpuolio.

Kanados vyskupų dėmesio centre – eutanazijos įteisinimo padariniai1
vatikano radijas

Ganytojai asamblėjoje daug dėmesio skirs įstatymo C-14, įteisinusio eutanaziją pasekmėms.

Popiežius: laicistinė kultūra tenepašalina seserų vienuolių iš ligoninių
vatikano radijas

Mūsų dienomis laicistinė kultūra siekia pašalinti iš ligoninių visas religines sąsajas, pradedant pačių seserų vienuolių buvimu.

Nenugalėtas Tibetas

Šiomis dienomis minime 25-ąsias metines nuo pirmojo Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizito Lietuvoje.

Pranciškonų gimnazijoje atidaryta „Užsienio kalbų laboratorija“
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kalbų laboratorijoje kiekvienas mokinys turi savo kompiuterį, kuriame įdiegta speciali programinė įranga, leidžianti efektyviau gilinti užsienio kalbos žinias. 

Žmogiškumo mokytojas: interviu su Jean Vanier2

Jean Vanier paprastai įvardija mažos bendruomenės, kurią jis įkūrė 1964 metais, tikslą: „Arkos paslaptis yra santykiai: nuoširdžiai sutikti žmones, išklausyti juos su visu jų skausmu, džiaugsmu, viltimi, istorija“.

Rugsėjo 26 d.
Zoroastrizmo atgimimas susiskaldžiusiame ir karo alinamame Irake35

Ilgą laiką buvusi įvairių valstybinių darinių paribiuose bei balansavusi ties išnykimu viena iš keturių „legalių“ religijų, minimų Korane, antroji seniausia pasaulyje monoteistinė bei senoji Persijos religija zoroastrizmas išgyvena atgimimą regione, kuriame atsirado. 

Rekolekcijos Romoje: „Piligrimas išgyvena savo menkumą ir šlovina Dievo didybę“3

Romoje šiemet  - jau antrosios lietuvių rekolekcijos Gailestingumo metų kontekste. 

Kinijoje mirė Wenzhou vyskupas1
vatikano radijas

Apie 88 metų katalikų Bažnyčios vyskupo mirtį pranešta Vatikane praėjus dviem savaitėm nuo jo mirties rugsėjo 7 dieną ir po laidotuvių įvykusių rugsėjo 13 dieną. 

Bažnyčių bendrystės tarnystė: paskelbtas naujas katalikų ir ortodoksų dokumentas
vatikano radijas

Mišri tarptautinė teologinė katalikų ir ortodoksų komisija patvirtino dokumentą apie sinodiškumą ir pirmumą. 

C. Calhoun: Sekuliarizmo mitas iškreipia politinės tikrovės matymą

Sekuliarizmo mitas bendriausia prasme gali būti apibūdintas kaip religijai alternatyvus, moksliškai pagrįstas pasaulio pradžios aiškinimas, nereikalaujantis dieviškosios intervencijos ar stebuklo.

Baltramiejus I: „Taikai reikia teisingumo“3

Mums visiems kartu susirinkus, šis Tarptautinis susitikimas suteikia  galimybę pažvelgti vienas kitam į akis, kalbėtis sąžiningai, klausytis vienam kito, gėrėtis vienas kitu ir iš esmės tapti draugais.

Andrea Riccardi: „Religijų vaidmuo įtvirtinant taiką – esminis“2

Dialogas kasdienybėje: pamenu, kai prieš keletą metų liepsnojant Abidžano periferijai, imamas, klebonas ir protestantų pastorius sustabdė minią, kuri, padegusi mečetę, žygiavo sudeginti bažnyčios. 

Rugsėjo 25 d.
Nauji smurto pliūpsniai Konge
vatikano radijas

„Sąlygina ramybė“, savo pranešime rašo žinių agentūros AFP reporteris iš Kinšasos, Kongo Demokratinės Respublikos sostinės, apibūdindamas padėtį po savaitės pradžios susirėmimų gatvėse.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Vladislovas iš Gielniovo2

Rugsėjo 25 d. liturginiame kalendoriuje minimas palaimintasis Vladislovas iš Gielniovo miesto (Lenkija) – kunigas, pranciškonų observantų (bernardinų) ordino vienuolis, poetas, tikėjimo tiesų aiškintojas.

„Amoris Laetitia“: Santuoka ir mergeliškumas66

Bibliniai tekstai „nesuteikia pagrindo kalbėti nei apie santuokos nevisavertiškumą, nei apie mergeliškumo, arba celibato, pranašumą“ dėl lytinio susilaikymo.

Apie gyvenimo kardiogramą5
Kun. Kęstutis Dvareckas - Kelionė

Labai nustebau, kai, regis, dėmesingai mane išklausęs vienuolis ramiai teatsakė, kad viskas gerai, dabar teturiu padėkoti Dievui. Supykau. Jaučiausi neišgirstas.

Ir šviesuoliams reikia atšvaito
Kun. Algirdas Toliatas

Tęsiame pokalbių apie Vairuotojo dekalogą ciklą.

Rugsėjo 24 d.
Vatikane patikslintos medikų darbo procedūros tiriant stebuklus palaimintųjų ir šventųjų bylose
vatikano radijas

Bažnyčia nuo seniausių laikų įsitikinusi, kad šventųjų stebukluose yra „Dievo pirštas“, kuris tam tikru būdu patvirtina žmonių sprendimą apie šventųjų stebuklus.

„Pažangaus“ įstatymo grimasos5
Kun. Vytenis Vaškelis

Tikinčios šeimos, ilgai nesusilaukiančios palikuonių ir ketinančios iš vadinamo užšaldytų lytinių ląstelių banko gauti embrionus dirbtiniam apvaisinimui, turėtų pirmiausia dar kartą savęs klausti: „Ar tikrai šiam mūsų sprendimui pritartų Jėzus?“ 

Rugsėjo 23 d.
Tradicinėje gyvūnų šventėje pranciškonai laimins augintinius7

Organizatoriai kviečia atvykti drauge su savo šeimos nariais, nepamirštant savo augintinių, ir kartu paminėti artėjančią Šv. Pranciškaus, gyvūnų globėjo, dieną.

Šventosios Dvasios dvelksmas3
Virginija Adomonytė

Prisilietimas. Dievo artumas sieloje, lyg būčiau parėjusi Namo.

Popiežiaus homilija: Godumas, tuštybė, išdidumas – viso blogio šaknys
vatikano radijas

Kartais jaučiame nerimą, kurį pakursto Šventoji Dvasia, bet neretai mūsų nerimo priežastis yra nešvari sąžinė.

Slengių parapijoje pašventintas būsimos bažnyčios kertinis akmuo

Būtų džiugu, jei naujoji Slengių parapijos bažnyčia būtų pastatyta iki 2018 m. ir švenčiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį – pašventinta.

JT: nauja yra ne migracija, o jos rekordinis mastas – jau 60 milijonų1
vatikano radijas

Naujas „rekordas“: priverstų persikelti žmonių skaičius pasiekė beveik 60 milijonų. Prieš dešimt metų jų buvo 22 milijonais mažiau.

Popiežius: žurnalistai - laisvos ir pliuralistinės visuomenės pamatas
vatikano radijas

Dėkodamas Italijos žurnalistų sąjungos nariams už apsilankymą, popiežius Pranciškus palinkėjo, kad žurnalizmas visur ir visada būtų ugdantis įrankis, bendrojo gėrio veiksnys ir susitaikymo procesų „greitintojas“

Mirė kunigas Petras Girčius

Laidotuvių šv. Mišios už velionį bus aukojamos rugsėjo 24 d., šeštadienį, 13 val. Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Po šv. Mišių kunigas Petras amžinojo poilsio atguls Šilutės kapinėse.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. tėvas Pijus, kapucinas112

1918 m. rugsėjo 20 d., penktadienio rytą, melsdamasis priešais Nukryžiuotąjį senos bažnyčios chore, jis gavo stigmas, Kristaus žaizdas, kurios kraujuojančios ir atviros išliko jo kūne pusę amžiaus, iki pat mirties.

V. Vobolevičius: katalikai pralaimi dėl pasyvumo viešajame gyvenime51
Marija Keršanskienė

Socialinių mokslų daktaras V. Vobolevičius komentuoja prezidentės veto Pagalbinio apvaisinimo įstatymui ir vangų katalikų dalyvavimą politiniuose šalies procesuose.

Rugsėjo 22 d.
Vilniuje paminėta kun. Jono Bretkūno sukaktis
„Lietuvos evangelikų kelias“

Mažosios Lietuvos liuteronų kunigą, pirmąjį Biblijos vertėją į lietuvių kalbą prisiminti pakvietė Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija.

„Šventadienio mintys": Koks turi būti kunigas, kad neatitolintų žmonių nuo bažnyčios?95

Koks turi būti kunigas, kad neatitolintų žmonių nuo bažnyčios? Ir ką galvoja tikintieji apie savo ganytojus? Didieji Šiluvos atlaidai - puiki vieta apie tai pakalbėti.

Religijų lyderių pasisakymai Asyžiuje: būti skirtingiems, būti draugais
vatikano radijas

„Man didelė garbė perteikti islamo balsą šioje aikštėje, kurioje visų tikėjimų vyrai ir moterys yra suvienyti tikro taikos troškulio“, - rugsėjo 20 dienos religijų Maldos už taiką Asyžiuje susitikime sakė Indonezijos ulemų tarybos pirmininkas Syamsuddinas.

Popiežiaus bendroji audiencija: Būkime gailestingi kaip Tėvas
vatikano radijas

„Aš klausiu: Ar Jėzaus žodžiai realistiški? Argi įmanoma taip mylėti kaip Dievas, būti tokiems gailestingiems kaip Jis?"

Asyžiaus taikos žinia: Kare pralaimi visi, net ir nugalėtojai1
vatikano radijas

Iš viso 27 žvakės simbolizavo 27 karo kamuojamus pasaulio kraštus. Tariant šalies pavadinimą religijų atstovai uždegė po žvakę, simbolizuojančią vilties šviesą.

Pranciškus: pasaulyje karas, pasaulis kenčia; neužsikimškime ausų kenčiančių šauksmui
vatikano radijas

Mes karo nematome, esam gąsdinami terorizmo, tačiau tai neturi nieko bendra su tuo, kas vyksta tuose kraštuose ir tose žemėse, kur krenta bombos ir krenta dieną naktį, žudo vaikus ir senelius, vyrus ir moteris.

Meksikoje nužudyti du kunigai. Popiežiaus užuojauta
vatikano radijas

Kunigų Alejo Nabor Jimenez Juarez ir Jose Alfredo Suarez de la Cruz kūnai buvo surasti pirmadienį, netoli parapijos, kurioje tarnavo Poza Rica miesto periferijoje.

Dokumentinis filmas „Pasitikiu Tavimi“ – per LRT šį ketvirtadienį

Dokumentinis filmas „Pasitikiu Tavimi“ laimėjo Nacionalinių Lietuvos kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė 2016“ publikos simpatijų pagrindinį prizą. 

„Šv. Pranciškaus taurė“: Nebėk nuo problemų – bėk maratoną
Monika Midverytė OFS

Spalio 2 dieną, sekmadienį, Kretingoje pirmą kartą vyks solidarumo bėgimas „Šv. Pranciškaus taurė“, kurio šūkis – „Nebėk nuo problemų – bėk maratoną“.    

Rugsėjo 21 d.
Garsiausi Lietuvos Dievo Motinos paveikslai įamžinti aukse2

12 garsiausių Lietuvos Dievo Motinų atvaizdų bus įamžinti pirmojoje grynu auksu dengtų luitelių kolekcijoje, kurios unikali serija pavadinta „Garsiausi Lietuvos Dievo Motinos paveikslai“ vardu.

Asyžiuje – pasaulio religijos susivienijo dėl taikos

Rugsėjo 18–20 dienomis Šv. Pranciškaus mieste – Asyžiuje vyko visų pasaulio religijų atstovų susitikimas, kurio centre – bendra malda už taiką mūsų planetoje.