Religija

Spalio 27 d.
Kankinystė ir medijos (II): Trys paradoksai
Valdas Kilpys

Tęstinis, ilgalaikis siekimas būti moraliam, ko gero, bus „kotiruojamas“ labiau nei vienkartinės, pačios radikaliausios aukojimosi formos, kurių mums neabejotinai pasiūlys miglota ateitis.

Spalio 26 d.
Kardinolas Müller: Nėra jokios priešpriešos tarp Benedikto XVI ir Pranciškaus
vatikano radijas

„Benediktas ir Pranciškus. Apaštalo Petro įpėdiniai Bažnyčios tarnystėje“ yra nauja kardinolo Gerhardo Ludwigo Müllerio knyga, neseniai pasirodžiusi Italijos knygynuose.

Netikėtas Venesuelos prezidento vizitas Vatikane
vatikano radijas

Žinia apie šį vizitą buvo visai netikėta. Vizitas įvyko didžiulio visuomeninio susipriešinimo Venesueloje kontekste.

Popiežius: Klausydami Šventosios Dvasios kuriame Dievo karalystę
vatikano radijas

Kas yra Dievo karalystė? Argi Dievo karalystė tai tiksliai sudėliota struktūra, kurioje viskas gerai sutvarkyta, su labai tiksliai nustatytais veiklos planais?

Paskelbta instrukcija dėl palaikų kremavimo12
vatikano radijas

Bažnyčia neprieštarauja palaikų kremavimui, bet neleidžia pelenų laikyti namuose arba jų išbarstyti gamtoje, sakoma antradienį Vatikane pristatytoje Tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcijoje „Ad resurgendum cum Christo“.

„Nebijok per daug atleisti“: knyga apie nuodėmklausio tarnystę34
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę Italijoje šiomis dienomis pristatomai argentiniečio kunigo Luiso Dri knygai „Nebijok atleisti“. 

Spalio 25 d.
Kasdieniai rūpesčiai7
Saulius Lynikas

Rytiniai pamąstymai lovoje po maldelės prieš keliantis – dabar bene svarbiausias belikęs mano dienos skanėstas. 

Kirkuko arkivyskupas apie nepaprastą studenčių išsigelbėjimą
vatikano radijas

Kirkuko chaldėjų arkivyskupija, padedant Prancūzijos Katalikų Bažnyčiai ir kitiems partneriams, visiškai išlaiko apie 500 jaunuolių, kurie studijuoja Kirkuko universitete.

Popiežius jėzuitams: Gerąją naujieną skelbkime linksmi
vatikano radijas

Pirmadienio ryte popiežius Pranciškus aplankė Jėzaus Draugijos 36 generalinę kongregaciją, kurioje dalyvauja per du šimtus jėzuitų vyresniųjų iš viso pasaulio. 

Popiežius: Griežtieji nežino, kas yra Dievo vaikų laisvė9
vatikano radijas

Griežtumas nėra Dievo dovana. Dievo dovana yra švelnumas, gerumas, geranoriškumas, atlaidumas. 

„Mortos grupė“ susitikis Vatikane
vatikano radijas

Milijoniniai miestai dažnai yra palanki terpė, kur vyksta prekyba žmonėmis: šalia visų, bet dažnai niekam nematant ar apsimetant, kad nemato. „Mortos grupės“ darbas yra svarbi šių platesnių pastangų kovoti prieš žmonių išnaudojimą dalis.

Artėja Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai prasidės lapkričio 13 d. šv. Mišiomis, kurias aukos kardinolas A. J. Bačkis. Atlaidai truks iki lapkričio 20 d., kuriuos užbaigs Lietuvos vyskupai.

Spalio 24 d.
Naujasis vysk. E. Bartulio nuotraukų kalendorius pasakoja apie Išganytojo relikvijas18

Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniuje, kalendoriaus pristatymas įvyks spalio 26 d. 17 val.

Pasaulinė lyderystės konferencija vėl kviečia susitikti Klaipėdoje ir Vilniuje12

„Nuoširdžiai kviečiu ne tik jus, bet visus jūsų bendruomenės narius, ypač tuos, kurie vadovauja bažnyčioje, darbe ar visuomenėje“.

Rocco Buttiglione: Europa plečiasi ar vienijasi?1
vatikano radijas

Tokia Europa, pastatyta ant narcisizmo ir egoizmo, pateiktų kaip teisės, atskleidė esanti trapi ir blaškoma įvykių. Prireikė solidarumo, bet jo nebuvo, nes tautos buvo jo neišmokytos ar atpratintos. Prieš tokią Europą dabar kyla populizmo bangos.

Tęsiami Šventojo Sosto ir Vietnamo kontaktai
vatikano radijas

Po persekiojimų laikotarpio, Bažnyčios padėtis Vietname pradėjo gerėti 1990 m. užmezgus Šventojo Sosto oficialius kontaktus su Vietnamo vyriausybe. 

Popiežius: Pašaukimų sielovada – kelias į susitikimą su Viešpačiu6
vatikano radijas

Reikia judrios, dinamiškos Bažnyčios, su plačiais akiračiais, nesitenkinančios smulkmeniškais žmogiškais skaičiavimais, nebijančios suklysti, bet siekiančios savo veikloje ir gyvenime visada vadovautis bekraščiu Dievo gailestingumu. 

Popiežių vasaros rezidencija atidaroma lankytojams
vatikano radijas

Apie tūkstantuosius metus šią teritoriją įsigijo ir pasistatydino pilį iš Genujos kilusių didikų Gandolfi šeima, kuri ir davė vardą dabartiniam miesteliui.

Šventasis Tėvas prašo melstis už Iraką
vatikano radijas

Mane prislėgė žinios apie šaltakraujiškai nužudytus tos mylimos šalies gyventojus, tarp jų ir vaikus. Matydami tokį žiaurumą, mes verkiame netekę žado.

Popiežius: „Šiandien reikia drąsos“
vatikano radijas

Šiandien yra misijos metas, - sakė Pranciškus. Šiandien yra drąsos metas. Turime drąsiai ištiesinti savo svyruojančius žingsnius, turime atrasti aukojimosi dėl Evangelijos skonį, atgauti misijoje glūdintį pasitikėjimą.

Popiežius Jono Pauliaus II fondui: Tikrasis turtas yra mus išlaisvinanti Dievo meilė
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus padėkojo šv. Jono Pauliaus II fondui už pastangas ugdant akademinį jaunimą iš visų pasaulio kraštų ir ypač Vidurio Rytų Europos. 

Spalio 23 d.
Šventasis Tėvas prašo melstis už Iraką
vatikano radijas

Po vidudienio maldos Šventasis Tėvas paprašė melstis už Irako, ypač Mosulo miesto gyventojus.

Popiežius: Neikime su pasauliu, bet nebūkime pikti ar agresyvūs4
vatikano radijas

Sekmadienio vidudienį „Viešpaties Angelo“ maldą kartu su popiežiumi kalbėjo apie 50 tūkst. šventųjų metų piligrimų.

Gailestingumo metų audiencija. Nerėkime, dialoguokime
vatikano radijas

Šeštadienio ryte piligrimai ir maldininkai būrėsi Šv. Petro aikštėje, kurioje vyko speciali Gailestingumo Jubiliejaus audiencija ir popiežius Pranciškus skaitė trumpą katechezę.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas

Šis bernardinų šventasis aplankė ir Šventąją Žemę, kur vedė derybas su armėnais dėl galimybės susivienyti su Romos Katalikų Bažnyčia. Jis net buvo prisikvietęs keletą jų atstovų į ekumeninį Florencijos susirinkimą.

„Amoris Laetitia“: Platesnis vaisingumas20
Popiežius Pranciškus

Šeima neturėtų savęs laikyti tarsi aptvaru nuo visuomenės apsisaugoti. Ji ne laukia, bet pati išeina iš savęs solidariai ieškodama. Šitaip ji tampa asmenų integracijos į visuomenę vieta ir to, kas vieša, ir to, kas privatu, sąlyčio taškas.

Rytų krikščionybės atgimimas: bažnyčių statymo bumas Rumunijoje46

Vakarų Europai tolstant nuo krikščionybės, priešingas reiškinys pastebimas valstybėse, kuriose dominuoja Rytų krikščionybė.

Spalio 22 d.
Gailestingumo metų audiencija. Nerėkime, dialoguokime
vatikano radijas

Šeštadienio ryte piligrimai ir maldininkai būrėsi Šv. Petro aikštėje, kurioje vyko speciali Gailestingumo Jubiliejaus audiencija ir popiežius Pranciškus skaitė trumpą katechezę.

Popiežius Pranciškus: Tikrasis turtas yra mus išlaisvinanti Dievo meilė
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus padėkojo Šv. Jono Pauliaus II fondui už pastangas ugdant akademinį jaunimą iš visų pasaulio kraštų ir ypač Vidurio Rytų Europos.

Nuolankumas – klusnumo tiesai vaisius15
Kun. Vytenis Vaškelis

Ko trūksta maldai, kad ji Dievui skleistų žydinčio sodo kvapą? Nuolankumo dorybės. Pamąstykime apie tai.

Spalio 21 d.
Atstatyti prie Vilniaus ūkininkų turgaus sudegę maldos namai

Praėjus metams, bendruomenės nariai gali vėl džiaugtis, nes atverčiamas naujas lapas per 40 metų gyvuojančiai krikščionių bendruomenei.

Airija: pristatomas IX pasaulinis šeimų susitikimas
vatikano radijas

„Šeimos evangelija – džiaugsmas pasauliui“. Taip vadinsis devintasis Pasaulinis šeimų susitikimas, kuris vyks Dubline 2018  m. rugpjūčio 22-26 dienomis.

Uždaros visuomenės drama: Žmogžudystė „dėl garbės“ Pakistane
vatikano radijas

Vargingame kvartale jaunas, vos 24 metų vyras, vardu Mubeen Rajhu, nušovė dar jaunesnę, vos 18 metų sulaukusią seserį Tasleem už tai, kad ji ištekėjo už vaikino iš krikščioniškos šeimos ir sutepė šeimos garbę.

Popiežiaus homilija: Pažinti Kristų maldoje ir adoravime1
vatikano radijas

Jei norime pažinti Kristų, negana vien katekizmo, bet reikia maldos, reikia šlovinimo, reikia ir geresnio savęs pačių pažinimo, reikia suvokti ir išpažinti, kad esame nusidėjėliai. 

Indija: krikščionys ir induistai kartu dėl kūrinijos išsaugojimo
vatikano radijas

Induizmas ir krikščionybė puoselėja pagarbą kūrinijai ir rūpinasi ja: tą patvirtina seminaras, surengtas induistų instituto „K. J. Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham“. 

Spalio 20 d.
Kunigo A. Toliato pamokslų knyga – guodžianti ir raminanti9

Remdamasis Šventuoju Raštu ir interpretuodamas jo fragmentus autorius kalba apie dvasines ir dorovines žmogaus vertybes, atskleidžia pozityvų požiūrį į žmogaus ir Dievo santykį, dėsto tikėjimo tiesas.

Ponas Kičas apie amžiną kičą ir jo adeptus112

Mums, kičo menininkams, pats laikas sutelkti jėgas ir pradėti gintis. Ar tik neatėjo metas įsteigti Kičo menininkų sąjungą?

„Sielos“ byloja sieloms8
Tomas Viluckas

Dievo malonės ženklu reikėtų laikyti, kad krikščioniškos muzikos entuziastų gretose nejaučiamas konfesinis susiskirstymas ir esama praktinio, tikro ekumenizmo dvasios.

Paskelbti 2016 metų Ratzingerio premijos laureatai
vatikano radijas

Kasmetinę premiją Vatikano fundacija „Joseph Ratzinger – Benediktas XVI“ skiria norėdama išreikšti Bažnyčios dėkingumą asmenybėms, pasižymėjusioms moksline veikla ir publikacijomis.

Misijų diena ir šv. Jono Pauliaus II raginimas: „Nebijokite!“
vatikano radijas

Iš Krokuvos kilęs popiežius pontifiką iškilmingai pradėjo spalio 22 dieną, pagal 1978 metų kalendorių - per priešpaskutinį spalio sekmadienį minimą Misijų dieną.

Jėzuitų vyresnysis kun. Arturo Sosa: įmanoma sukurti geresnį pasaulį
vatikano radijas

Tarnystė tikėjimui ir intelektualinis ugdymas išlieka pamatiniais „Jėzaus Draugijos“ prioritetais.

Turkijoje „dėl grėsmės nacionaliniam saugumui“ represuojama protestantų bendruomenė
vatikano radijas

Turkijoje po nepasisekusio perversmo vykdomi valymai atsigręžė prieš šalies protestantų bendruomenę.

Trečiadienio katechezė: kai tarp vargšo ir manęs nėra atstumo
vatikano radijas

Bendrojoje trečiadienio katechezėje, kurią popiežius Pranciškus skaitė Šv. Petro aikštėje, prieš tai apsukęs pasisveikinimo ratą tarp tūkstančių maldininkų, dar kartą pažvelgta į gailestingumą: tai ne žodžiai, tai konkretūs veiksmai.

Pijus Eglinas OP: „Mano darbas yra ne įtikinėti žmogų, o tiesiog parodyti alternatyvą“53
Monika Midverytė OFS - Kelionė

Vilniuje, šalia Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios esančiame vienuolyne, gyvena penki broliai dominikonai, šiemet švenčiantys Pamokslininkų ordino įkūrimo 800 metų sukaktį.

Br. B. Cadore OP: Mūsų misija – kalbėtis su pasauliu2

Dominikonų ordino 800 metų jubiliejus yra galimybė „atsigręžti į savo šaknis“ ir ne didžiuotis savo pasiekimais, o praktikuoti „nuolankumą ir tiesą“, teigia Šv. Dominyko įkurto Pamokslininkų ordino vadovas Bruno Cadore OP.

Spalio 19 d.
Bernardinų bažnyčios šventoriuje – paroda „Laisvės popiežius“

Ekspozicija pristato Karolį Wojtyłą, didžią asmenybę, kuriam Lenkija ir Vidurio Europos valstybės yra dėkingos už suverenumo atgavimą.

„Antano gyvenimas“ lietuvių kalba pristatomas Vilniaus dominikonų vienuolyne2

Knygą sudaro vyskupo ir teologo Atanazo laiškai po įvairias šalis išsibarsčiusiems Vakarų vienuoliams, raginantys sekti Antano parodytu idealaus monastinio gyvenimo pavyzdžiu.

Atidaryta Antano Saulaičio SJ kolekcijos krikščioniškų atvirukų paroda „Senis, sakalas ir karys“1

Parodoje pristatyta kunigo Antano Saulaičio SJ ir jo bičiulių – pasaulio misionierių – surinkta ir išsaugota įvairių pasaulio tautų krikščioniškų atvirukų kolekcija. 

Šv. Petro raktų skambesys35
Jurgis Raudys

Tautinis pasyvumo genas pas mus aktyvus. Dėl to liūdna. Kaip liūdna ir tai, kad kai eilinę savaitės dieną ateini į pamaldas, o didelėje bažnyčioje randi tik kelias mažas bobulytes.

Vilniaus arkivyskupas Liublino katalikų universitete
vatikano radijas

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sekmadienį Liubline, Lenkijoje, aukojo Katalikų universiteto naujų mokslo metų atidarymo Mišias.