Religija

Apie nieko neveikimą, arba Šv. Mortos pamoka

Produktyvumas yra būsena, kurios aš nuolat siekiu. Jei neatlieku kokios nors užduoties arba kaip nors aktyviai netobulinu savęs, jaučiu beveik fizinį negalavimą. 

Draugystė kaip kasdienė duona

Kaip žmogaus gyvenimui reikalingas maistas, lygiai taip reikalingi ir draugai. 

Ar krikščionybė suderinama su liberaliomis pažiūromis?
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro savanoriai vykdo iniciatyvą „Klausimų stiklainis“ – atsako į jaunimo klausimus apie tikėjimą, gyvenimą ir Bažnyčią.

Šventieji kasdienybėje

Žodis „šventasis“ kartais asocijuojasi su tolimais, mums nepasiekiamais, herojais. Tačiau iš tiesų jie dažnai rodydavo savo šventumą kasdienybėje, mažuose dalykuose.

Gyvenime galimi tik du traukos centrai – žemė arba dangus
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

„Vertybių sistemos yra kaip atskiros visatos, turinčios savo traukos centrą. Žvelgiant dvasiniu aspektu, žmogaus gyvenime iš esmės galimi tik du traukos centrai – žemė arba dangus.“

Minint šv. Roką – apie gydytojo misiją mokantis meilės kalbos

Kauno klinikų Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus gydytoja B. Šinkūnienė linki kiekvieną dieną priimti kaip dovaną.

Apokalipsės Mergelė
Laura Petrauskaitė - Magnificat

Apie Amsterdamo kabineto meistro vitražą „Apokalipsės Mergelė“, išsiskiriantį ne tik ypatingai grakščiu piešiniu, bet ir atlikimo technika. 

Vysk. A. Jurevičius: tarp mylinčių asmenų nėra baimės
Kauno arkivyskupija

„Žinome, jog Dievo žodyje rasime ir priesaką bijoti Dievo. Taigi bijoti ar nebijoti Dievo?“, – klausia vyskupas Algirdas Jurevičius.

Per Žolinę švenčiame ir savo prisikėlimo viltį

Šiandien švenčiamas Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų dažnai klaidingai ir paviršutiniškai suprantamas ne tik brolių protestantų ar netikinčiųjų, bet ir katalikų. 

Ar Mišiose dar tikimės realiai sutikti Kristų?

JAV 70 % save laikančių katalikais netiki realiu Kristaus buvimu Eucharistijoje. Kodėl mums tai turėtų rūpėti?

Ką reiškia Mergelės Marijos ėmimas į dangų?
Vysk. Robert Barron - Katalikų pasaulio leidiniai

„Marija, kuri su kūnu ir siela buvo paimta į dangų ir kaip tik taip prikelta, yra vilties ženklas visai žmonijai.“ 

Šv. Maksimilijono Kolbės misijos nesustabdė net Aušvicas

Šv. Maksimilijonas turi daug titulų: labdarybės kankinys, šventasis iš Aušvico, Nekaltosios riterijos įkūrėjas, Marijos apaštalas, žurnalsitų globėjas, šventasis XX a. globėjas. 

Kiek kardinolų galėtų dalyvauti konklavoje

Šiuo metu kardinolų kolegijoje yra 216 narių, bet vyresni nei aštuoniasdešimties metų kardinolai konklavoje dalyvauti negali.

Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv4

Iš prigimties būdamas ūmaus būdo, amžininkų prisiminimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis.

Rusijos rezistencijoje veikęs lietuvis: sovietų valdžia rėmėsi kompromisais su sąžine

Biofiziko, ateitininko dr. Arimanto Raškinio, artimai bendravusio tiek su Rusijos, tiek su Lietuvos disidentais, istorija.

Panevėžio vyskupo laiškas piligrimams
Panevėžio vyskupija

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kvietimas į Žolinės atlaidus Krekenavoje.

Nauji studentai Lietuvos kunigų seminarijose

Lietuvoje šiuo metu veikia trys kunigų seminarijos – Vilniuje, Kaune ir Telšiuose.

Dievuje ilsėtis

„Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėti, Dievuje skendėti ir su Dievu vienybėje gyventi.“

Broliai atnaujino laikinuosius įžadus
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Mažesnieji broliai studentai Pijus Štangvaltas ir Edvinas Jurgutis kasmetinės provincijos Palapinių kapitulos metu atnaujino laikinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine.

Patvirtintas naujas Vatikano banko statutas
Vatican News

Religinių darbų institutas (IOR), paprastai vadinamas Vatikano banku, turi naują statutą, kurį popiežius patvirtino bandomajam dvejų metų laikotarpiui.

Šv. Joana Šantalietė – šeimos motina ir vienuolijos steigėja

Uošvis ne tik pasižymėjo laukiniu gyvenimo būdu, bet ir visaip engė Joaną, kurios vienintele priebėga tapo paklusnumas – kaip būdas ieškoti Dievo valios savo gyvenime.

Sekmadienio meditacija. Kokį Dievo veidą nešiojamės širdyje

Būkime atidūs, kokį Dievo veidą nešiojamės savo širdyse: jis tarsi veidrodis, o žvelgdami į jį suprantame, koks yra mūsų veidas.

Popiežiaus interviu italų dienraščiui: Europa, migracija, ekologija
Vatican News

Interviu kalbama ir apie globalias ekologines problemas bei apie su jomis gana artimai susijusį Amazonijai skirtą vyskupų sinodą, kuris po dviejų mėnesių vyks Vatikane.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Klara Asyžietė
Katalikų pasaulio leidiniai

Pran­ciš­kaus at­si­ver­ti­mas stip­riai pa­vei­kė ir vie­ną gra­žią Asy­žiaus mer­gi­ną iš kil­min­gos gi­mi­nės – aš­tuo­nio­lik­me­tę Kla­rą Of­re­du­ci (Of­fre­duz­zi), gy­ve­nu­sią griež­to sti­liaus na­muo­se-tvir­to­vė­je San Ru­fi­no aikš­tė­je.

Kodėl žmogui reikia kitų žmonių?

„Bendrauti su kitais mums labai svarbu, tad jei ribojame bendravimą nesiekdami šventumo, o iš bailumo ar tingumo, patys sau galime labai pakenkti.“

Vysk. J. Kauneckas: matoma neteisybė padarė kovotoju

Su vyskupu Jonu Kaunecku kalbamės apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios pogrindžio veiklą sovietmečiu, evangelizaciją suvaržymo sąlygomis ir drąsą bei įžūlumą veikti grasinimų akivaizdoje.

Ar G. K. Chestertonas vertas šventojo vardo?

Pasiūlymas pradėti G. K. Chestertono kanonizacijos procesą pirmą kartą pasirodė 2009 m. ir tapo gana dažna britų ir amerikiečių katalikiškos spaudos spekuliacijų tema.

Kelionė kankinių keliais: gyvenimas nesustoja net kalėjime

Liepos 1–10 d. vyko piligrimystė į Baltarusiją ir Rusiją pal. arkivyskupo ir kankinio T. Matulionio ir kitų kankinių kančios keliais.

Sodininkystė kaip vaistas tūkstantmečio kartai – ir visiems kitiems
John A. Cuddeback - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Sodininkavimas nėra tiesiog vienas iš daugelio sveikų laisvalaikio užsiėmimų. Tai stiprus vaistas, puikiai tinkamas pagydyti vis ūmėjančią mūsų ligą.

Pirmasis popiežius kino juostoje

Popiežius Leonas XIII, sulaukęs 93-ejų, nufilmuotas besimeldžiantis.

Sąžinės ugdymas yra viso gyvenimo uždavinys
Kun. Vytautas Grigaravičius - Vievio Šv. Onos parapija

Sąžinė yra proto sprendimas, kuriuo žmogus suvokia konkretaus ketinamo atlikti ar jau atlikto veiksmo dorinę vertę. 

Paskirtas apaštališkasis nuncijus Estijoje ir Latvijoje
Vatican News

Arkivysk. P. Rajičis, kurį Šventasis Tėvas šiemet paskyrė apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje, rugpjūčio 6 d. paskirtas nuncijumi Estijoje ir Latvijoje.

Iš sovietų armijos į kunigystę
Vatican News

Septyniasdešimt trejų Viktoras Pogrebnii, kunigaujantis septynetą metų, iki įšventinimo į kunigystę buvo sovietų karininkas, taip pat vyras ir tėvas.

Popiežius Pranciškus – kaip geras tėvas
Artuma

Vysk. L. Vodopjanovas prisimena popiežiaus Pranciškaus susitikimą su kunigais, seminaristais ir pašvęstaisiais Kauno arkikatedroje.

Ligonių lankymo atmintinė krikščionims

Susimildami, vos tik įžengėte į palatą nesakykite: „Viešpats Tave išgelbės!“ vietoj pirmojo: „Labas rytas, džiaugsme! Kaip jautiesi?“

Sekmadienio meditacija. Šv. Bonaventūro patarimai, tiems, kurie jaučiasi ne savo vietoje

Pamokslauju, o viduje kirba klausimas, ar jie žino, kaip nekantriai vairavau pakeliui į bažnyčią? Arba kaip kvailai supykau, kai šįryt per pusryčius apdegė mano skrebutis?

Alfa. Kas yra Bažnyčia?

Kartais žmonėms kyla klausimas, ar nebūtų įmanoma būti krikščionimi ir nevaikščioti į bažnyčią, nes jiems žodis ‘bažnyčia’ nekelia labai teigiamų emocijų. 

Įkvepiančios šv. Jono Marija Vianėjaus mintys apie tikėjimą

Šiandien minimas šv. Jonas Marija Vianėjus. Kunigas, daugelį metų buvęs Arso, mažo miestelio Prancūzijoje, klebonu, pas kurį plūsdavo minios maldininkų – pasiklausyti jo žodžių, o ypač atlikti išpažintį.

Vysk. A. Poniškaitis apie santuoką: meilė įveikdama sunkumus bręsta ir stiprėja

„Nors santuoka – atsakingas sprendimas, tai nėra pragmatiška sutartis, kurioje viskas smulkmeniškai apskaičiuota ir apdrausta. Šiame įsipareigojime yra daug vilties ir pasitikėjimo.“

Nuo antitarybinių eilėraščių iki „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“. P. Plumpos istorija

„Būdamas penktoje klasėje pradėjau rašyti antisovietinius eilėraščius“, – pasakoja disidentas Petras Plumpa. 

M. Liuteriui būtų patikę Porciunkulės atlaidai

Nuo pat pradžių visas šis reikalas buvo „ardomoji veikla“, nes prasidėjo nuo laikmečiui negirdėtos žinios: „Noriu visus nusiųsti į Dangų.“

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

2019 m. rugpjūčio 14-22 d. Pivašiūnuose vyks Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai. 

Rugpjūtį popiežius kviečia melstis už šeimas
Vatican News

„Rūpinkimės šeimomis, nes jos yra ateičiai rengiančios mokyklos, laisvės erdvės, humaniškumo židiniai.“

Moterys Katalikų Bažnyčioje

Katalikų Bažnyčioje vis dažniau girdimi kvietimai skatinti moterų lyderystę. Ką tai reiškia?

Vysk. A. Jurevičius: geras kunigas pirmiausia turi būti geras žmogus

„Panašiai kaip mokymosi visą gyvenimą idėja sklando visuomenėje, taip ir kunigų gyvenime svarbi nuolatinė formacija.“

Apie krikščionybę šiuolaikinėje literatūroje
XFM Radijas

Pokalbis apie Dalios Čiočytės, Astos Gustaitienės, Dalios Jakaitės ir Marijaus Šidlausko monografiją „Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra“.

Popiežius: prostitucija – vergovė, klientai – nusikaltėlių bendrininkai
Vatican News

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę italų kunigo knygai, kurioje pasakojama apie iš priverstinės prostitucijos išvaduotas moteris.

Popiežiaus žinia Lietuvai. Bendrystės krizė Bažnyčioje
Artuma

Diskusija apie popiežiaus Pranciškaus kalbą Baltijos šalių kunigams, seminaristams ir vienuoliams 2018 m. rugsėjį Kauno arkikatedroje. 

Sekmadienio meditacija. Kur eina Bažnyčia

Bažnyčios kaip brolijos sąvoka po IV amžiaus išnyko. Tačiau šiandien labiau nei bet kada jaučiama būtinybė vėl sugrįžti prie brolystės ekleziologijos.

Velniškai užsiėmę

Jei Dievas būtų sovietmečio laikų mama, papriekaištautų: „Aš tiek dėl tavęs vargau, o tu...“