Religija

Kristaus Kančios – Verbų sekmadienio istorija

Šis sekmadienis turi dvejopą vardą: Kančios ir Verbų. Ir vienu, ir kitu atveju švenčiama pergalė. Šie abu slėpiniai, kurie atveria „skausmingąją savaitę“, kaip sako sirai, nėra svetimi vienas kitam. 

Verbų sekmadienio homilija. Kristaus kančios drama ir jos veikėjai

Tirpsta Jėzaus žemiškojo gyvenimo akimirkos ir mes su kartu su Juo artėjame prie Kalvarijos. 

Pranciškus sveikina studentus: „Nepaliaukite kasdien puoselėję draugystės su Kristumi“
Opus Dei Lietuvoje

Didžiąją savaitę jau penkiasdešimtą kartą į Romą susirenka universitetuose studijuojantis jaunimas iš viso pasaulio, kartu mokytis ir dalintis idėjomis. Jubiliejinio UNIV kongreso dalyvius sveikina ir popiežius Pranciškus.

Jaunoji Bažnyčia nėra suaugusiųjų konkurentė
vatikano radijas

Priešsinodinis jaunimo susitikimas baigėsi. Jaunuoliai kreipėsi į ganytojus – „mes, jaunoji Bažnyčia“ ir išsakė kokią jie mato Bažnyčią ir ką jie gali ir nori jai duoti. 

Meile nugalėta kančia

Jėzus žinojo, kad vien Jo skelbiami žodžiai, liudijantys apie Dievo Karalystės atėjimą į žemę, neatpirks žmonijos. Kol Golgotoje nebus pralietas Jo kraujas, visi stovėsime ant pragaro bedugnės slenksčio.

Įdomios detalės apie krikščionybę: kas yra erezija?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Ar visos teologinės klaidos gali būti laikomos erezija? Jei nežinai, kuo tiki Bažnyčia, ar tai reiškia, jog esi eretikas?

Vieno laiško skandalas Vatikane

Šią savaitę buvo priverstas atsistatydinti Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato prefektas mons. Dario Edoardo Vigano. Tokio sprendimo priežastis – nuslėpta popiežiaus emerito Benedikto XVI laiško dalis. Kokią pamoką galime išmokti iš šios komunikacijos klaidos?

Popiežius apie komuniją: tai drėkina šaknis, leidžia krikščioniškai žydėti

Švenčiame Eucharistiją tam, kad maitintumės Kristumi, kuris duoda save tiek Žodyje, tiek altoriaus Sakramente, kad su juo supanašėtume.

Jaunimas Lietuvoje laiko save katalikais, bet nesimeldžia

Jungtinės Karalystės bei Prancūzijos mokslininkai parengė analizę apie 16–29 metų europiečių religingumą. Šiuo dokumentu siekiama rudenį į Sinodą susirinkusiems vyskupams padėti susipažinti su jaunimo situacija Europoje.

Patvirtinta t. Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo programa

Tėvo Stanislovo atminimui pagerbti Kultūros ministerija parengė kultūrinę, edukacinę programą, kurios didelė dalis vyks regionuose ir bus skirta  jaunuomenei.

Neišsipildžiusios Jehovos liudytojų pranašystės

Jehovos liudytojų istorijoje pranašautų pasaulio pabaigų buvo daugiau nei viena: 1914 m., 1915 m., 1925 m., 1975 m. ir kt.

Dainius Adomaitis kviečia prisidėti prie akcijos „Well4Africa“

Akcija siekiama surinkti lėšų trims vandens gręžiniams. Vieno gręžinio su vandentiekio sistema kaina siekia 38000 Eur.

Velykų link: kaip elgtis ir kuo užsiimti per gavėnią? (II)

Išpažintis bei įvairūs apsimarinimai nėra tam, kad Dievas suvestų su mumis sąskaitas, bet tam, kad galėtume atstatyti santykį su Dievu ir su kitais.

Pranciškonų gimnazijoje atidaryti „Valstybės atkūrimo šimtmečio“ ir „3D“ kabinetai
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kabinetų pavadinimus išrinko patys gimnazistai, norėdami įamžinti šiemet švenčiamą Lietuvos šimtmetį.

Kai nutylu

Tyloje esu viena su savo esminiais klausimais – tyloje nepasislėpsiu – esu savo akivaizdoje, esu Dievo akivaizdoje. Kai nutylu – prakalba Dievas.

Bažnyčia klausosi jaunimo
vatikano radijas

Jaunimo priešsinodiniame susitikime Šventasis Tėvas prašė jaunimo kalbėti atvirai, drąsiai, be gėdos jausmo.

Ką nuveikė Pranciškus per penkerius pontifikavimo metus?
vatikano radijas

Minint popiežiaus Pranciškaus penkerių metų pontifikavimo sukaktį, Šventojo Sosto spaudos salė pateikė statistinius duomenis apie jo veiklą: mokymą, dokumentus, keliones, susitikimus bei kitus įvykius.

Mokslinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“ Tveruose

Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto teologijos fakultetas bei Tverų parapija organizuoja tarpdisciplininę respublikinę mokslinę konferenciją „Parapija XXI amžiuje“. 

Baigėsi Lietuvos vyskupų susitikimas Vilniuje

Posėdyje vyskupai perdavė savo laišką Šv. Tėvui, kuriame sveikina Jo Šventenybę su penktosiomis išrinkimo į Šv. Petro Sostą metinėmis bei dėkoja už sprendimą apsilankyti mūsų šalyje.

Šv. Juozapas ir popiežiaus Pranciškaus Petro tarnystės 5 metų sukaktis
vatikano radijas

Šį pirmadienį, kovo 19 dieną, sukanka lygiai penkeri metai nuo Pranciškaus pontifikato inauguracijos.

Juozapo dirbtuvėje

Šv. Juozapas iš tiesų yra Tėvas ir Globėjas. Jis saugo jį garbinančius ir lydi juos gyvenimo kelionėje – taip, kaip jis saugojo ir lydėjo auginamą Jėzų.

Dominique Wolton: popiežiaus idėjos – revoliucingos

Pokalbis su prancūzų sociologu Dominique Woltonu apie popiežiaus idėjas ir komunikaciją. Pranciškaus paprastumas – genialus, teigia jis.

Vaizdo homilija. Įveikti pasiaukojimo baimę
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Jėzus atidavė save iki mirties. Kreipėsi į Tėvą pagalbos, laukdamas kančios, tačiau nebuvo iš jos išvaduotas. Jei būtų jos išvengęs, argi būtų mums toks reikšmingas šiandien?

Gyvybės ir mirties ciklas gavėnios laikotarpio liaudies dainose

Gavėnios laikotarpiu dainuotų liaudies dainų siužetai daugiausia susiję su mirtimi bei vyro ir moters (tėvo ir dukters, bernelio ir mergelės, motinos ir sūnaus) santykiais. 

Antakalnio Jėzus ir kiti…
Dalia Vasiliūnienė - Naujasis židinys

Knygos „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ puslapiais mums sugrįžo ryškus ir efektingas barokinės kultūros epizodas.

Naujo gyvenimo grūdas

Sekmadienio Evangelija kviečia apmąstyti Jėzaus kančią ir išaukštinimą, kad vis giliau suvoktume, jog tuo neišvengiamų išmėginimų keliu, kuriuo žengė Mokytojas, kiekvienam teks eiti.

S. Nijolė Sadūnaitė: niekur nebuvau taip laiminga, kaip kalėjimo rūsiuose
Inesa Vaitkūnaitė - Magnificat vaikams

Vaikų klausimai sesei Nijolei Sadūnaitei aplankius ją Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių vienuolyne Pavilnyje.  

Laiškai iš kaimo. Švento Pranciškaus gyvenimas – ne fantastika

„Švento Pranciškaus istorija yra paprasta ir taiki. Pranciškaus pamokymas yra trumpas ir aiškus: keliaudamas kalbėk tik apie Jėzų, neturtą ir gerumą – ir niekada nesuklysi“, – savo dienoraštyje rašo H. Gudavičius.

Pal. Jurgis Matulaitis: auginant lietuvių moterų vienuolijų daigus

Istorinėje apybraižoje pasakojimas apie Marijonų generolo tėvo Jurgio Matulaičio įkurtą Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją.

Lietuvos vyskupai: Pranciškaus apsilankymas yra tikėjimo, vilties ir naujos pradžios ženklas

Dalinamės Lietuvos vyskupų išplatintu kreipimusi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą.

Stephen Hawking buvo Popiežiškosios mokslų akademijos narys
vatikano radijas

Nuo 1986 metų, popiežiaus Jono Pauliaus II potvarkiu, Stephenas Hawkingas buvo Popiežiškosios mokslų akademijos narys, viena iš jo susidomėjimo sričių – mokslo ir religijos santykis. 

Jaunimo sielovados forumas Kaune

Lietuvos jaunimo pastoracijos taryba jaunimo sielovados bendradarbius, jaunimo vadovus, sielovadininkus kviečia į Jaunimo sielovados forumą.

Popiežiaus apsilankymas stiprins tikėjimą ir viltį
vatikano radijas

Antradienį Lenkijos katalikų žinių agentūra KAI paskelbė interviu su Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininku, Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, kuriame aptarė ir popiežiaus Pranciškas vizitą Lietuvoje.

Filmas „Lady bird“ – priešybių dermė ir dėmesingas buvimas

Šis filmas – maištingos, katalikišką mokyklą baigiančios septyniolikmetės paauglės iš Sakramento miesto Kalifornijoje istorija.

Velykų link: kas yra pasninkas?

Artėjant Velykoms ieškome atsakymų į klausimus apie pasninką. Kas tai yra? Kaip ir kada pasninkauti? O kodėl to reikia ir ar visiems pasninkas yra būtinas?

Marija kine: autonominio naratyvo stoka
Ramūnas Aušrotas - Naujasis židinys

Kino terminais kalbant, Mergelė Marija biblinės tematikos filmuose atlieka antro plano vaidmenį: jos gyvenimo įvykiai skleidžiasi ir vyksta Jėzaus Kristaus žemiškojo gyvenimo fone.

„Šventadienio mintys“ apie „Marijos radiją“

2018 m. kovo 18 d. „Šventadienio minčių“ anonsas.

Kodėl bijome musulmonų?
Mano teisės

Lietuvoje gyvenantys musulmonai sudaro 0,1 proc. šalies gyventojų, tad daugelis lietuvių jų nėra pažinę. Tačiau beveik pusė lietuvių – 45 proc. sako nenorintys turėti kaimyno musulmono.

Dokumentinio filmo apie Pranciškų anonsas
vatikano radijas

JAV kino bendrovė „Focus Features“ ir režisierius Wimas Wendersas sukūrė dokumentinį filmą apie popiežių Pranciškų, kuris bus pradėtas rodyti šių metų gegužės 18 d.

Kodėl popiežiai keičia vardus?

Nėra doktrinos Katalikų Bažnyčioje, kuri reikalautų naujai išrinkto popiežiaus po inauguracijos pasivadinti nauju vardu. Tai tradicija, kuri prasidėjo VI a.

Kūryba žmonėms ir Dievui

Šiandien kunigui Vaclovui Aliuliui MIC būtų sukakę 97 metai. Jo titulų ir nuveiktų darbų sąrašas yra ilgas, bet svarbiausia prisiminti jo ramų ir jaukų buvimą šalia, pagalbą ir patarimus, sakomus su rūpesčiu žmogui, Bažnyčiai bei tėvynei.

LRT Kultūros laidoje – pažintis su Lietuvos dominikonais

Sekmadienį LRT Kultūros kanale laidų cikle „Vienuolynų kelias Lietuvoje“ susitiksime su broliais dominikonais ir susipažinsime su jų įsikūrimo Lietuvoje istorija.

Popiežius emeritas: tarp savo ir Pranciškaus pontifikatų įžvelgiu vidinį tęstinumą

Pirmadienį paviešintose laiško išraukose popiežius emeritas Benediktas XVI teigia matantis aiškę „vidinę vienybę“ tarp savo ponifikato ir savo įpėdinio Pranciškaus Petro tarnystės. Bandymus piešti kitokį vaizdą jis pavadino „kvailais prietarais“, rašo „Crux“.

„Lietuvos garbė 2018“ metų globėjos apdovanojimas atiteko vienuolei Michaelai Rak

Metų globėjos apdovanojimas atiteko vienuolei iš Lenkijos Michaelai Rak, kuri Lietuvoje įkūrė pirmąjį hospisą.

Ką iš tiesų reiškia „džihadas“ islamo religijoje?

„Džihado“ sąvoka dažnai – tiek sąmoningai, tiek nesąmoningai – yra neteisingai traktuojama ir todėl sukelia nemažai ginčų.

Pradedama socialinė pilietinė akcija „Well4Africa“

Šio projekto naudą patirs mažiausiai 1400 žmonių, bus palengvinta moterų buitis, sumažės sergamumas, daugiau vaikų kasdien lankys mokyklą.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Anelis iš Pizos

Anglijos pranciškonų provincijos įkūrėją pal. Anelį į pranciškonų ordiną priėmė pats šv. Pranciškus, lankydamasis Pizoje.

Lietuvos bažnyčių istorijos. Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Bernardinai.TV

Videoreportažas apie Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčią, kurios vietoje kadaise buvo viena iš Lietuvos šventviečių.

Popiežius Pranciškus... po penkerių metų

Mums reikia Pranciškaus švelnumo, gailestingumo ir normalumo revoliucijos dabar labiau nei bet kada anksčiau. Aš tegaliu viltis ir melstis, kad mes mokysimės iš jo ir juo seksime.

Popiežius susitiko su 50-metį švenčiančia Šv. Egidijaus bendruomene
vatikano radijas

Šv. Egidijaus bendruomenė – tai ir katalikiškas jaunimo judėjimas, ir karitatyvinis sambūris, ir katalikiška organizacija užsiimanti taikdariška veikla bei ekumenizmo skatinimu.