Religija

Knygoje „Ak, tas Pranciškus“ – netikėtas žvilgsnis į popiežių

Garsus vokiečių karikatūristas Gerhardas Mesteris karikatūromis taikliai vaizduoja naująjį kelią, kuriuo eina popiežius Pranciškus. 

Paskelbta vyskupo nominato A. Jurevičiaus šventimų data

Liepos 2 d. popiežius nominavo teologijos mokslų daktarą monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.

Tūkstančiai herojų neišdavė laisvės

Panevėžio vyskupo emerito J. Kaunecko kalba, pasakyta minint ketvirtąsias mons. Alfonso Svarinsko mirties metines.

Maurice Zundelis – šviesa gydęs mistikos genijus
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

„Magnificat leidiniai“ išleido pirmąją lietuvišką knygą apie Maurice‘ą Zundelį, parašytą žinomo italų autoriaus Claudio Dalla Costa ir puikiai išverstą Audriaus Musteikio.

Modernumas Bažnyčioje irgi tampa atgyvena

Šiandien šv. Petro tradicinės liturgijos kunigų brolija švenčia savo įkūrimo trisdešimtmetį. Apskritai tradicinėse kunigų brolijose matomas žymus pašaukimų šuolis. 

 

Ministras atlaiduose

Nuo gegužės mėnesio dirbantis žemės ūkio ministras buvo sukritikuotas dėl dalyvavimo Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, ir ne tik.

Ką daryti su apleistomis bažnyčiomis?
Vatican News

Popiežiškoji kultūros taryba ruošiasi konferencijai  „Ar Dievas čia nebegyvena?“ Ieškoma sprendimo, ką daryti su nebenaudojamomis bažnyčiomis. 

Apie blogio žavesį

Kodėl blogis traukia? Kodėl kartais jis net patrauklesnis už gėrį? Kodėl tenka sunkiai kovoti, renkantis gėrį?

Marija Magdalietė – vilties apaštalė
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: „Nuostabiausią žmonijos istorijoje įvykį suvokia tuomet, kai galiausiai pašaukiama vardu: „Marija!“

Vilniaus seminarijų istorija: nuo Senamiesčio iki Jeruzalės

Pirmoji kunigų seminarija sostinėje buvo įkurta XVI a. pabaigoje. Šiais metais švenčiame atkurtos Vilniaus kunigų seminarijos 25-metį. 

Didžioji Britanija: „tūkstantmečio“ karta atviriau žvelgia į krikščionybę
Vatican News

Duomenys byloja, kad paskutinioji pilnametystę pasiekusi karta religijos požiūriu yra atviresnė ir laisvesnė už ankstesniąją.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bonaventūras

Kartu su Jonu Dunsu Škotu Bonaventūras laikomas intelektualinės pranciškonų tradicijos svarbiausiu akademiniu teologu.

Šventumas pagal Pranciškų (5): Mokymas be slėpinio?

Tariamos doktrininio bei drausminio tikrumo formos, duoda pradžią „narciziškam ir autoritariškam elitiškumui.

Sekmadienio meditacija. Evangelijos skelbėjo reikmenų paketas

Kaskart, kai Dievas pašaukia, ragina iškeliauti. 

Apie laimę žinoti, kiek turi pinigų

Tikriausiai esate girdėję, kad Bažnyčia Lietuvoje nemoka mokesčių, nors klebonai važinėja Teslomis ir kalėdodami išvilioja iš bobučių visą jų pensiją, nes grasina jų nelaidoti.

Ne kiekviena grupė yra bendruomenė

Kun. Ryčio Baltrušaičio homilja pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje

Šventosios Šeimos bazilikoje iškeltas „Šlovingasis Kryžius“
Vatican News

Baziliką numatoma baigti 2026-aisiais, praėjus 134 metams nuo pirmojo akmens paklojimo ir lygiai šimtui metų nuo paties Antonio Gaudi mirties.

Jėzus mums siunčia popiežių Pranciškų

Sekmadienio Evangelijos komentaras: „Reikia sekti tik Jėzų. Kas seka bendruomenę, yra avis, bet ne Jo.“

Didžioji svajonė kiekvieno atžvilgiu
Bažnyčios žinios

Pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“.

Skaistumas: ne pagal madą, bet pagal tiesą

Kodėl pal. popiežiaus Pauliaus VI enciklika „Humane vitae“ susilaukė aršaus nepritarimo 1968 m. ir kodėl jaunimas ją palaiko šiandien.

Pakruojo šviesuliai

Videoreportažas apie Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, į kurią įžengus visada apima iškilmingumo pojūtis.

Nauji vyresnieji Šv. Petro ir Šv. Pijaus brolijose
Vatican News

Liepos mėnesį vyksta Šv. Petro ir Šv. Pijaus tradicinės liturgijos kunigų brolijų kapitulos. 

Ilgalaikės gyvenimo kovos gilina tikėjimą?

Gyvenimo patirtys gali pateikti daugybę įrodymų, kad neveikia Kristus mūsų gyvenimuose, arba bent jau ne tokiu būdu, kaip mes norėtume. 

Vyskupas nominatas A. Jurevičius: suteikti visuomenei gyvybę būnant kartu

Praėjusią savaitę iš Vatikano sulaukėme žinios, kad popiežius Pranciškus Lietuvai paskyrė naują vyskupą. Pokalbis su vyskupu nominatu Algirdu Jurevičiumi.

Kroatijos futbolo rinktinės treneris kišenėje visuomet turi rožinį

Daličius nesename interviu teigė, kad tikėjimas į Dievą yra jo dabartinės sėkmės priežastis. Kišenėje jis nuolat nešiojasi rožinį ir sunkiais momentais jo griebiasi.

Kun. Algirdas Toliatas: sutaupykime moterų laiko ir meilės savo šeimai

Laukiant vargšų ambasadoriaus Šventojo Tėvo atvykimo, kunigas Algirdas Toliatas kviečia atsiliepti į mažutėlių šauksmą ir prisidėti prie socialinės akcijos „Well4Africa“.

Ar apsimoka sekti Jėzų?

Kun. R. Doveikos homilija pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje: „Mums patinka sutanos, siuvinėtos raudonais siūlais, bet nė vienas nenorime išlieti lašo kraujo už tai, ką darome...“

Patvirtintos preliminarios popiežiaus vizitui numatytos lėšos (papildyta)

Vyriausybė įpareigojo Užsienio reikalų ministeriją ir Vyriausybės kanceliariją prisidėti prie popiežiaus vizito Lietuvoje organizavimo.

10 naudingų patarimų iš šv. Benedikto regulos

Benedikto Nursiečio „dvasinio meno įrankiai“ ypač aktualūs, gyvenant šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje veši vartotojiškumas.

Filipinuose auga valdžios skatinamas smurtas
Vatican News

Filipinų valdžios taikinyje atsidūrė ir Katalikų Bažnyčia, kurios ankstyvasis rašytojas šv. Augustinas yra sakęs, jog valstybę nuo vagių gaujos skiria tik teisingumas.

Vilniaus kunigų seminarija kviečia kandidatus
Vilniaus arkivyskupija

Dokumentai priimami 2018 m. liepos 23–27 d. Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Kalvarijų g. 325, Vilniuje. Stojamieji egzaminai vyks 2018 m. liepos 31 d.

Ir vaikams Dievas kalba tyloje

Pokalbis su Gerojo Ganytojo katechezės mokymų vadovėmis ir dalyviais apie vaiko religinį potencialą ir metodą, padedantį jam išsiskleisti.

Princo Louiso krikštas

Vienuolikos mėnesių princas turi net šešis krikštatėvius, kuriuos jo tėvai pasirinko ne iš artimiausių giminaičių ar kitų karališkosios šeimos narių, bet iš geriausių draugų būrio.

Rygos arkivyskupas: tikimės, kad popiežius pažadins „miegantį milžiną“ – pasauliečius
Vatican News

Katalikai Latvijoje tikisi, kad popiežiaus vizitas sustiprins tikėjimą, padrąsins jį liudyti kasdieniniu gyvenimu. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Veronika Giuliani, klarisė

1697 m., Didįjį penktadienį, Veronika gavo stigmas – penkias Kristaus žaizdas kojose, rankose ir šone. Vyskupo liepimu jai buvo skirtas gydymas, tačiau jis nesuteikė palengvėjimo nuo šių žaizdų.

Kard. A. J. Bačkis: popiežius rodo ryžtą išrauti Bažnyčios piktžoles

Jo pirmieji žingsniai parodė ryžtą eiti Evangelijos keliu: paprastumo, tiesioginio, artimo bendravimo su žmonėmis, tvirto ryžto išrauti Bažnyčios piktžoles, ypač pedofilijos nusikaltimus.

Kryžių kalne valstybės šimtmečio proga – JAV lietuvių katalikų kryžius

JAV lietuvių „Kunigų vienybės“ organizacija liepos 7 d. subūrė per šimtą tikinčių lietuvių iš įvairių Amerikos parapijų Kryžių kalne, kur buvo pašventintas kryžius, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. 19 Gorkumo kankinių1

Liepos 9 d. naktį visi 19 tikinčiųjų atiduoti susirinkusiai įtūžusiai miniai, kuri žiauriai visus išniekino ir nužudė. Mirusių kankinių kūnai buvo neatpažįstamai sudarkyti.

Guronių sesės

Guronių rekolekcijų namai – tai vieta, kur galima sustoti ir pabūti čia ir dabar.

Jaunimas pakeliui į Sinodą: išeiti, regėti, pašaukti

„Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“ – šiomis temomis kalbėsis pasaulio vyskupai, spalį susirinkę į Sinodą Romoje.

Katalikas, sugalvojęs Pasaulio futbolo čempionatą

FIFA veikiau asocijuojasi su korupcija ir komercija nei tautų vienybe ir žmonių lygybe, tačiau ilgametis jos vadovas Jules Rimet manė, kad futbolas moko krikščioniškų vertybių.

Jėzus – dailidė ir Dievas

Kai Dievo Sūnus, gyvendamas Nazarete, ėmėsi dailidės amato (apie tai byloja šio sekmadienio Evangelija; žr. Mk 6, 3), pagerbė visų profesijų darbuotojus.

Marijampolės bazilikoje prasidėjo pal. J. Matulaičio atlaidai

Liepos 8 d., sekmadienį, Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikoje 12.00 val. šv. Mišiomis prasidėjo iškilmingas pal. Jurgio Matulaičio minėjimas ir atlaidai, kurie tęsis iki liepos 15 d. 

Irako krikščionys grįžo į savo bažnyčią

Irako krikščionys aukoja pirmąsias šv. Mišias Mar Tomos bažnyčioje, pačiame Mosulo senamiestyje.

Sekmadienio meditacija. Didysis „papiktinimas“

Žmonės labai greitai pereina nuo susižavėjimo prie įtarumo bei atstūmimo. Iš kur Jam visa tai? Tikrai ne iš Nazareto. Ne iš čia.

Šventumas pagal Pranciškų (4): Gyviau, žmogiškiau

Kartais kyla pagunda pastoracinį atsidavimą ar pastangas pasaulyje nuvertinti kaip antraeilius dalykus, tarsi tai būtų „trukdžiai“ šventėjimo ir vidinės ramybės kelyje.

Popiežius: Artimieji Rytai be krikščionių nebūtų Artimieji Rytai
Vatican News

Popiežius Pranciškus ir Rytų Bažnyčių vadovai šeštadienį atvyko į pietrytinės Italijos Bario miestą kartu melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose.

Popiežius: solidarumas ir gailestingumas – atsakas į migracijos iššūkius
Vatican News

Popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje prie Katedros altoriaus penktadienio rytą aukojo Mišias už migrantus. Dalyvavo apie 200 žmonių – migrantų ir juos globojančių organizacijų atstovų. 

Mirė kardinolas Tauran, Bažnyčios Kamerlingas
Vatican News

Kardinolas Jean-Louis Tauran, būdamas pirmuoju iš kardinolų diakonų, 2013 metų kovo 13 paskelbė iš Vatikano bazilikos balkono apie kardinolo Bergoglio išrinkimą popiežiumi ir naujo Romos vyskupo vardą, Pranciškų.

Apie ką susimąstęs Kristus
Aušra Vasiliauskienė - Naujasis židinys

Retas susimąsto apie tai, kad rūpintojėlio terminas atsirado ir įsitvirtino tik XX a. trečiame dešimt­metyje. Iki tol skulptūrėlės liaudyje buvo vadinamos „smūtkeliais“, „rūpintoju“, „aprūpintoju“.