2013 m. birželio 21–23 dienomis, Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje, vyko jubiliejinis 20-asis „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas. Kviečiame žiūrėti vieną iš renginio metu skaitytų pranešimų – profesoriaus Alvydo Jokubaičio „Tarp kunigaikštystės ir tautinės valstybės. M. Valančiaus interregnum prasmė“. Pasak profesoriaus, žemaičių vyskupas, kovodamas už katalikų teises Rusijos imperijoje, pasitelkė ne Abiejų Tatutų Respublikos politinį elitą, o lietuvius valstiečius ir šitaip buvo duotas pagrindas formuotis moderniai lietuvių tautai. „Žemaičių vyskupija turi būti suvokiama kaip politinė XIX amžiaus Lietuvos gyvenimo forma“, – teigia A. Jokubaitis.