2020 05 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Popiežius kviečia kartu švęsti „Laudato si’ savaitę“

Popiežius Pranciškus. EPA nuotrauka

Prieš penkerius metus popiežius Pranciškus paskelbė encikliką apie mūsų bendruosius namus „Laudato Si’“. Šia proga gegužės 16-24 dienomis Šventasis Tėvas kviečia švęsti „Laudato Si’ savaitę“: „Visiems kartoju prašymą reaguoti į pasaulinę ekologinę krizę. Žemės šauksmas ir vargstančių maldavimai turi būti išgirsti. Rūpinkimės kūrinija – Dievo kūrėjo mums suteikta dovana“. 

Visą enciklikos tekstą lietuviškai galite skaityti čia.

Daugiau apie šios savaitės iniciatyvas keliomis užsienio kalbomis galite skaityti čia

Komentuodamas 2015 m. pasirodžiusią pranciškoniškos dvasios encikliką (pavadinimas Laudato Si’ – iš Pranciškaus Asyžiečio giesmės) vyskupas Kęstutis Kėvalas sakė, kad mes, krikščionys, negalime nekreipti dėmesio į joje išdėstytą mokymą: „Nebegaliu sakyti, kad tegul ekologija užsiima gamtą mylintys „žalieji“, o man tai nerūpi, nes tai ne mano domėjimosi sritis. Kadangi šia enciklika popiežius ekologijos temą oficialiai įtraukė į Bažnyčios socialinio mokymo Tradiciją, ji kviečia kiekvieną ne tik atkreipti dėmesį, bet ir įsipareigoti. Būti krikščioniu, reiškia ne tik kurti darnų santykį su Dievu ar kitu asmeniu, bet ir su gamta, kurioje Dievas yra palikęs savo ženklus.“

Paskutiniosios „Laudato Si’ savaitės“ dienos, gegužės 24-osios, vidurdienį kartu su viso pasaulio katalikais melsimės bendrą maldą:

Mylintis Dieve,
Kūrėjau dangaus ir žemės, ir visko, kas yra juose,
Tu sukūrei mus pagal savo atvaizdą ir padarei mus visos savo kūrinijos, mūsų bendrųjų namų, prievaizdais.
Tu mus palaiminai saule, vandeniu ir derlinga žeme, kad visi būtų pasotinti.
Atverk mūsų protus ir paliesk širdis, kad mes pasirūpintume kūrinija – tavo dovana.
Padėk mums būti sąmoningiems, kad mūsų bendrieji namai priklauso ne tik mums,
bet ir visoms ateities kartoms, ir kad mūsų atsakomybė yra juos išsaugoti.
Tegul mes padėsime kiekvienam žmogui užsitikrinti maistą ir kitus būtinus išteklius.
Būk su stokojančiaisiais šiais išbandymų laikais, ypač su vargingiausiais ir kurie patiria riziką būti palikti nuošalyje.
Perkeisk mūsų baimę, susirūpinimą ir izoliacijos jausmus į viltį, kad patirtume tikrą širdžių atsivertimą.
Padėk mums parodyti kūrybingą solidarumą sprendžiant šios pasaulinės pandemijos pasekmes.
Padaryk mus drąsius priimti pokyčius, reikalingus siekiant bendrojo gėrio.
Dabar kaip niekad tepajusime, kad visi esame susiję, stengiantis atsiliepti į vargšų ir Žemės šauksmą.
Viso to prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.