Nijolė Bulotaitė

Ilgametė Vilniaus universiteto darbuotoja. Domisi Vilniaus universiteto pastatų, čia dirbusių ir studijavusių žmonių istorijomis. Išleido kelias knygeles apie Vilniaus universitetą.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.