Nijolė Bulotaitė

Ilgametė Vilniaus universiteto darbuotoja. Domisi Vilniaus universiteto pastatų, čia dirbusių ir studijavusių žmonių istorijomis. Išleido kelias knygeles apie Vilniaus universitetą.