Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2015 08 18

Vaidilė Šumskienė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Mūsų gyvenimo drama Biblijoje: kas tai?

Rugpjūčio 26–30 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyks Tarptautinė 11-toji Bibliodramos konferencija (anglų k.). Renginį organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas (GTI), kurio bendradarbė Vaidilė Šumskienė kviečia prisijungti visus susidomėjusius.

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje vyks tarptautinė Europos bibliodramos asociacijos konferencija, nors žodį „bibliodrama“ tikriausiai didžioji dauguma mūsų girdime vos ne pirmą kartą. Kaip nutiko, kad renginys vyksta būtent pas mus?

Nuo 2001 rugpjūčio iki 2004 m. liepos mokytojai ir studentai iš septynių Europos šalių susibūrė bendram projektui „Ilgalaikės bibliodramos programos Europoje“, todėl nuolat susitikdavo. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sokrates- Grundtvig II lėšomis. Siekiant ir toliau dalytis bibliodramos patirtimi projekto dalyviai įsteigė Europos Bibliodramos asociaciją (European Network of Bibliodrama) tais pačiais 2004 m.

Kasmetiniame asociacijos narių susitikime bus dalijimasis patirtimi, vyks kolegialios konsultacijos bei keliama kvafikacija bibliodramos srityje. Šiuo metu asociacijai priklauso nariai iš 15 Europos šalių: Austrijos, Vokietijos, Šveicarijos, Vengrijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Lietuvos, Norvegijos, Anglijos, Čekijos, Lenkijos, Italijos, Rumunijos, Belgijos, taip pat iš Korėjos ir Kanados.

2007–2009 metais Gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė ir kitos dėstytojos įsitraukė į projektą „Naujų požiūrių ir pasiūlymų į religinį kultūrinį ugdymą vystymas, susiejant bibliodramą ir Ignaco pratybas, taikant daugiašales ir bendradarbiaujančias, konsultacijas bei paramą“, nuo kurio prasidėjo mūsų pažintis su bibliodrama. Kasmetiniuose Europos bibliodramos asociacijos susitikimuose pradėjome dalyvauti nuo 2008 m. Tais metais susitikimas vyko Suomijoje.

Vaidilė Šumskienė

Vėliau beveik kiekvienais metais bent vienas ar du žmonės vykdavo į šiuos susitikimus. Pagrindinis asociacijos siekis yra padėti skleisti žinią apie bibliodramą įvairiose Europos šalyse ir ugdyti bibliodramos vadovus.

Tam, kad suaktyvintų bibliodramos vadovų veiklą bei kuo daugiau žmonių sužinotų apie šį Šventojo Rašto skaitymo metodą vienoje ar kitoje šalyje Asociacija organizuoja kasmetinį susitikimą vis kitoje šalyje.

Šiemet šis susitikimas vyks Vilniuje rugpjūčio 26-30 d., renginys vyks anglų kalba. Daugiau apie renginį galima rasti: http://www.gtinstitutas.lt/node/329

Kas yra bibliodrama? Kuo ji skiriasi/ar kuo pasižymi/ lyginant su kitomis kūrybinės terapijos atmainomis?

Bibliodramos ištakos gana tolimos, pirmosios apraiškos prasidėjo po II pasaulinio karo, kai kilo naujas biblinis sąjūdis, atmetantis prieškarines mąstysenas, kurios nepadėjo išvengti karo. Dėl siaubingų karo padarinių Europoje šis biblinis sąjūdis, siekiantis atrasti naują santykį su Šventuoju Raštu buvo stipresnis nei Amerikoje. Dėl traumuojančios karo patirties dalis žmonių išvis nusigręžė nuo tikėjimo, tačiau kita dalis ėmė gyvai ieškoti savo patirčių prasmės bei domėtis savo dvasinėmis šaknimis, esančiomis Šventajame Rašte.

Vienas žymiausių bibliodramos pradininkų yra laikomas Marburgo (Vokietija) teologijos profesorius Marcelis Martinas. 1970 m. jis ėmė eksperimentuoti su netradiciniais, kūrybingais Biblijos studijų metodais ir taip atsirado Biblijos drama arba bibliodrama. Pirmiausia bibliodrama kilo protestantų bendruomenėse, vėliau paplito katalikiškose ir žydų bendruomenėse. 1980 m. bibliodrama tapo masiniu judėjimu, ypač Vokietijoje ir Skandinavijos šalyse. Amerikoje bibliodramos metodo naudojimas prasidėjo tuo pačiu metu, kaip ir Europoje, tačiau ne krikščionių, bet žydų bendruomenėse.

Bibliodrama – tai Biblijos pažinimo ir įsisąmoninimo metodas. Jo šerdį sudaro grupinis Biblijos skaitymas. Bibliodramos metu vyksta biblinių istorijų inscenizavimas, atliekamas mažomis suaugusiųjų grupėmis. Dalyviai susitapatina su bibliniais veikėjais arba su tekste esamais ar numanomais objektais ir kalba pirmuoju asmeniu, bendrauja tarpusavyje. Tekstas tarsi įsilieja į asmens gyvenimą, o Dievas gali išsakyti savo žodžius asmeniškai. Proceso metu senasis Šventojo Rašto tekstas atgyja, nes nutiesiamas tiltas tarp asmens biografijos ir Dievo Žodžio. Bibliodramos dėmesio centras yra toji vieta, kur susitinka dalyvaujančiojo gyvenimas ir Šventojo Rašto tekstas.

Bibliodrama sudaro galimybę žmogui geriau pažinti Šventojo Rašto tekstą, taip pat jame veikiantį Dievą bei savo santykį su Dievu asmeninėje gyvenimo ir tikėjimo kelionėje. Tačiau bibliodramos tikslas nėra tik inscenizuoti Šventojo Rašto tekstus, bet įsijausti į Šventojo Rašto personažus, jų situacijas, jų ir Dievo susitikimus bei atpažinti, kur ir kaip dalyvaujančiojo gyvenimas susitinka Biblijos tekstą.

Bibliodrama apima daugybę metodų: vaidmenų atlikimą, šokį, piešimą, skaitymą ir t. t. Bibliodrama yra visa, kas padeda atgyti Biblijos tekstui: per žmogaus galvą, širdį ir rankas. Taip pat bibliodramoje yra terapijos elementų, todėl yra sąsajų su terapiniais metodais, ypač su psichodrama ir biblioterapija. Psichodrama – tai grupinis darbas, kurį atlikdami grupės dalyviai per įvairius vaidmenis ne žodžiais, bet veiksmais bando suprasti savo bei kitų žmonių poelgius, sprendimus, jų motyvus ir taip spręsti problemas bei konfliktus. Taigi, psichodramos centre yra asmens terapija. Bibliodramos dėmesio centre – biblinis įvykis, pasakojimas, kuris atsiskleidžia ir daro visokeriopą įtaką visiems grupės nariams.

Kur mūsų šalyje veikia šios srities specialistai? Kur jie ruošėsi šiam darbui?

2011 m. vasario 24 d. baigėsi tarptautinė ekumeninė bibliodramos vadovų mokymo programa. 14 asmenų iš Lietuvos, dalyvavusieji 270 valandų trukmės mokymo programoje, gavo tarptautinius bibliodramos vadovų baigimo sertifikatus. Tai pirmieji Lietuvoje gavę tarptautinius, Europos Bibliodramos asociacijos reikalavimus atitinkančius, bibliodramos vadovų sertifikatus. Tarp jų penkios Gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės tapo bibliodramos vadovėmis ir sėkmingai veda bibliodramos užsiėmimus iki dabar.

Bibliodramos mokymus vedė Heidemarie Langer (Hamburgas, Vokietija), katalikų teologijos ir komunikacijos (socialinių) mokslų magistrė, Geštalt terapeutė, Bibliodramos vadovų mokytoja. Jai talkino pastorius Wolfgangas Wesenbergas, Berlyno Evangelikų Bažnyčios suaugusiųjų švietimo skyriaus vadovas, bibliodramos informacinio žurnalo „Text Raum“ redaktorius, bei Andreas Pasquay (Langenfeld, Vokietija) – Evangelikų Bažnyčios pastorius, bibliodramos vadovas.

Kam rekomenduotumėte susidomėti bibliodramos užsiėmimais? Koks yra svarbiausias jos poveikis?

Bibliodrama tinka visiems, kurie yra nori daugiau sužinoti apie save ir savo santykį su Dievu. Kiekvienas bibliodramos užsiėmimas – tai nuotykis, išgyventas Dievo artumoje. Tai dar pakankamai novatoriškas metodas Lietuvoje, todėl be abejo siūlytume su juo susipažinti mokytojams bei visiems grupių vadovams tiek suaugusiųjų, tiek jaunimo. Šis metodas iš tiesų padeda perskaityti Šventąjį Raštą, kaip laišką asmeniškai Dievo adresuotą kiekvienam dalyviui. Ir dar daugiau šis metodas – ekumeninis, jis tinka ir vienija visus krikščionis: katalikus, evangelikus, liuteronus, protestantus ir t. t. Šiuo metodu skaitant Senąjį Testamentą grupėje gali dalyvauti ir žydai, kuriems tai taip pat labai brangu.

Kas gali dalyvauti konferencijoje Vilniuje? Kas numatyta programoje?

Tarptautinis renginys Vilniuje – Europos Bibliodramos asociacijos susitikimas skiriamas ne tik narių susitikimui, bet ir naujų žmonių įtraukimui. Tai puiki proga kiekvienam besidominčiam sudalyvauti ir patirti, kas tai yra bibliodrama iš pačių profesionaliausių vadovų. Konferencijos metu dalyviai bus suskirstyti į tris grupes, kiekvienoje grupėje dirbs po du iš svetur atvykusius, jau seniai su bibliodrama dirbančius, vadovus. Konferencijos tema: A PERMANENT SIGN THAT WILL NOT BE CUT OFF („Ir visa tai Viešpaties šlovei, kaip amžiais nemarus ženklas“ Iz 55, 13). Visi užsiėmimai bus skirti Izaijo knygos tekstui: Iz 55, 1-13. Taigi laukiame visų besidominčių ne tik katalikų, bet ir kitų denominacijų krikščionių, o taip pat besidominčių žydų. Kviečiame iš anksto registruotis Gyvenimo ir tikėjimo instituto tinklalapyje: http://www.gtinstitutas.lt

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu